Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Giải GDCD 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDCD 6 Bài 1.

Quảng cáo

Khởi động

Giải GDCD 6 trang 5

Khám phá

Giải GDCD 6 trang 6

Quảng cáo

Giải GDCD 6 trang 7

Luyện tập

Giải GDCD 6 trang 8

Quảng cáo

Vận dụng

Xem thêm các bài giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:


Quảng cáo

Lý thuyết GDCD 6 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ (hay, chi tiết)

1. Truyền thống của gia đình, dòng họ

- Truyền thống gia đình, dòng họ là những giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra, được lưu truyền, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi gia đình, dòng họ Việt Nam đều có truyền thống về văn hoá, đạo đức, lao động, nghề nghiệp, học tập,...

 Lý thuyết GDCD 6 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ | Chân trời sáng tạo

- Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra.

2. Ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ

- Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.

Lý thuyết GDCD 6 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ | Chân trời sáng tạo

- Truyền thống tốt đẹp của các gia đình, dòng họ góp phần làm phong phú thêm truyền thống và bản sắc dân tộc.

3. Giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ

- Cần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi.

Lý thuyết GDCD 6 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ | Chân trời sáng tạo

- Không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ (có đáp án)

Câu 1: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ ?

A. Tâm cho rằng gia đình, dòng họ mình không có truyền thống tốt đẹp nào.

B. Lan rất thích nghe cha mẹ kể về truyền thống gia đình, dòng họ mình.

C. Bình chê nghề làm đồ gốm truyền thống của gia đình là nghề lao động vất vả, tầm thường.

D. Tuấn cho rằng dòng họ là những gì xa vời, không cần quan tâm lắm.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Lan có ý thức tìm hiểu để tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ mình; từ đó có những việc làm phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?

A. Truyền thống gia đình là những gì đã lạc hậu, cần phải xoá bỏ.

B. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

C. Chỉ những dòng họ nổi tiếng mới có những truyền thống tốt đẹp

D. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp cần phát huy.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nhiều gia đình, dòng họ có truyền thống tốt đẹp về học tập, lao động, nghệ thuật, văn hóa, đạo đức… Truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ tạo nên bản sắc riêng, tạo động lực và góp phần định hướng cho sự phát triển nhân cách tốt đẹp của mỗi cá nhân.

Câu 3: Gia đình Hòa luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Hòa đã thi đỗ Đại học Y Hà Nội. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

B. Yêu thương con cháu.                             

C. Giúp đỡ con cháu.                        

D. Quan tâm con cháu.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Mỗi người cần trân trọng, tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Hòa đã giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Câu 4: Câu nói về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:

A. Kiến tha lâu đầy tổ 

B. Lá lành đùm lá rách.

C. Giấy rách phải giữ lấy lề. 

D. Học một biết mười.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Giấy rách phải giữ lấy lề nghĩa đen nói về giấy dùng cho dù đến khi nó rách đi thì cũng cần phải giữ lấy lề để cho cuốn sách nhìn nó đẹp và có giá trị hơn. Con người sinh ra, lớn lên, đi xa thì vẫn phải luôn lưu giữ được những điều trân quý nhất, những điều đẹp đẽ của quê hương, gia đình, dòng họ. Đó vừa là trách nhiệm, là niềm yêu thích, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, gia đình, dòng họ.

Câu 5: Ý nghĩa của truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:

A. Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt gua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công.

B. Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta sống trong giàu có, sung sướng, không cần lao động vất vả.

C. Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta xóa bỏ những phong tục cổ xưa, lạc hậu, xây dựng đất nước ngày càng văn minh, lạc hậu. 

D. Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta nổi tiếng hơn so với những gia đình nghèo.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt gua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công. Những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời. Giúp mỗi chúng ta phát triển toàn diện hơn về mặt tư duy lẫn phong cách. Từ những những truyền thống tốt đẹp đó chính là hành trang cho chúng ta sau này.

Câu 6: Mỗi khi nói đến truyền thống gia đình, dòng họ, X cảm thấy rất xấu hổ, trong gia đình hay dòng họ mình không có ai học hành đỗ đạt cao hay làm chức vụ gì to trong các cơ quan nhà nước cả. Suy nghĩ của X thể hiện X là người như thế nào?

A. X là người kiên trì, siêng năng.

B. X là người tự tin.

C. X là người biết tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ. 

D. X là người không biết tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ là thể hiện sự hài lòng, hãnh diện về các giá trị tốt đẹp mà gia đình, dòng họ đã tạo ra. Nhiều gia đình, dòng họ Việt Nam có truyền thống tốt đẹp về: yêu nước, yêu thương con người, hiếu thảo, hiếu học, cần cù lao động, giữ nghề truyền thống… Đây là truyền thống rất đẹp và đáng tự hào của các gia đình, dòng họ Việt Nam.

Câu 7: Biểu hiện của giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?

A. Thay đổi cách làm để những truyền thống của gia đình, dòng họ ngày càng được phát triển.

B. Buồn vì dòng họ mình không ai đỗ đạt cao.

C. Mặc cảm vì có bố mẹ là người lao động chân tay.

D. Không thích nghề của gia đình vì cho rằng nó tầm thường.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Mỗi người cần tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ mình; có những việc làm phù hợp với khả năng để phát huy truyền thống. Trong xã hội hiện đại ngày nay, có thể thay đổi cách làm để những truyền thống của gia đình, dòng họ ngày càng được phát triển và phù hợp với thời đại.

Câu 8: Ý kiến nào không đúng về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?

A. Trong thời đại công nghiệp 4.0, con người càng phải giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ. 

B. Chỉ những gia đình làm nghề cổ truyền mới cần giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ.

C. Cần xoá bỏ các hủ tục lạc hậu của gia đình, dòng họ.

D. Không coi thường thanh danh của gia đình, dòng họ.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Truyền thống gia đình dòng họ bao gồm những đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống và cách ứng xử được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác chứ không chỉ những nghề cổ truyền.

Câu 9: Ngày chủ nhật của tuần cuối tháng là ngày mà Y cùng gia đình tham gia những việc làm thiện nguyện như: tặng quà cho các cụ già neo đơn; tặng sách vở, quần áo cho trẻ em cơ nhỡ... Đây là hoạt động có từ rất lâu của gia đình Y, từ khi Y còn chưa ra đời. Việc Y đi cùng gia đình mình thể hiện điều gì?

A. Y muốn được nổi tiếng, nhận được sự hâm mộ của các bạn cùng tuổi. 

B. Y biết hình thành tình yêu thương với người khác, giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình.

C. Y coi thường những người có hoàn cảnh khó khăn.

D. Y ham chơi, chỉ làm theo sở thích cá nhân.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Việc làm thể hiện Y biết giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình. Qua đó giúp Y hình thành nên thói quen tốt đẹp biết yêu thương, đồng cảm, sẻ chia, có tấm lòng nhân ái và Y sẽ được nhiều người yêu quý hơn.

Câu 10: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ sẽ là?

A. Không quan trọng, vì không còn phù hợp xu thế hiện nay nữa.

B. Những gì đã lạc hậu, cần phải xóa bỏ.

C. Giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.

D. Những truyền thống chỉ có ý nghĩa giá trị vật chất. 

Chọn đáp án: C

Giải thích: Hiểu biết và tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Chân trời sáng tạo khác