Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Giải GDCD 6 Chân trời sáng tạo Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Với soạn, giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDCD 6 Bài 12.

Quảng cáo

Khởi động

Giải GDCD 6 trang 59

Khám phá

Giải GDCD 6 trang 60

Luyện tập

Giải GDCD 6 trang 61

Giải GDCD 6 trang 62

Quảng cáo

Vận dụng

Xem thêm các bài giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Quảng cáo

Lý thuyết GDCD 6 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em (hay, chi tiết)

1. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em

- Tích cực chủ động thực hiện các quyền trẻ em để phát triển và bảo vệ phát triển bản thân một cách toàn diện.

- Đồng tình ủng hộ các hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em và lên án, phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.

2. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em

a. Trách nhiệm của gia đình

- Tiến hành khai sinh cho trẻ.

 Lý thuyết GDCD 6 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em | Chân trời sáng tạo 

Quảng cáo

- Chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em.

- Tạo điều kiện, khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động trường, xã hội.

- Tạo điều kiện cho trẻ học tập.

- Tạo điều kiện cho trẻ vui chơi, giải trí.

- Tạo điều kiện cho trẻ phát triển năng khiếu.

- Bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho trẻ, tránh khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng bị mua bán.

b. Trách nhiệm của nhà trường

- Đảm bảo quyền học tập, vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu…của trẻ.

Lý thuyết GDCD 6 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em | Chân trời sáng tạo

- Bảo vệ tính mạng, sức khỏe , nhân phẩm, danh dự cho trẻ, bí mật về đời sống riêng tư cho trẻ.

- Quản lí trẻ em và giáo dục để trẻ thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

c. Trách nhiệm của xã hội

- Đảm bảo tất cả trẻ em được hưởng và thực hiện quyền trẻ em.

- Xây dựng, ban hành, thực hiện các chủ trương, các chính sách… về quyền trẻ em.

- Cung cấp các dịch vụ an toàn, bảo vệ quyền lợi của trẻ.

Lý thuyết GDCD 6 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em | Chân trời sáng tạo

- Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Lý thuyết GDCD 6 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em | Chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em (có đáp án)

Câu 1: Việc làm nào sau đây cho thấy quyền của trẻ em chưa được thực hiện và tôn trọng?

A. Mở rộng các khu vui chơi giải trí cho trẻ em.

B. Tạo điều kiện cho trẻ em học tập, phát triển bản thân.

C. Không lắng nghe ý kiến của trẻ em.

D. Tổ chức cho các em đi tham quan.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Không lắng nghe ý kiến của trẻ em thể hiện không thực hiện nhóm quyền được tham gia của trẻ em.

Câu 2: Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chăm sóc, giúp đỡ trẻ em?

A. UNICEF.

B. UNESCO.

C. WTO.

D. WHO. 

Chọn đáp án: A

Giải thích: UNICEF là viết tắt của United Nations Children's Fund, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, là một quỹ cứu tế được thành lập bởi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 11 tháng 12 năm 1946. Được định hướng bởi Công ước của LHQ về Quyền trẻ em, UNICEF có một sứ mệnh phổ quát là thúc đẩy và bảo vệ quyền của tất cả trẻ em, ở khắp mọi nơi - đặc biệt là những em khó tiếp cận và có nhiều nguy cơ nhất.

Câu 3: Trường hợp nào sau đây đã vi phạm quyền được sống còn của trẻ em?

A. Không cho các em được học tập.

B. Không cho các em ăn uống đầy đủ.

C. Phân biệt đối xử giữa bé trai và bé gái.

D. Không cho các em được bày tỏ ý kiến.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Không cho các em ăn uống đầy đủ đã vi phạm quyền được sống còn của trẻ em. Trẻ em có quyền được sống và được đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ…

Câu 4: Việc làm nào sau đây là việc làm thực hiện quyền trẻ em?

A. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

B. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma túy.

C. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.

D. Tổ chức trại hè cho trẻ em.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tổ chức trại hè cho trẻ em thực hiện quyền phát triển của trẻ em, đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật.

Câu 5: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?

A. Cho con đi học hay không là quyền của cha mẹ.

B. Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút là sai trái.

C. Cha mẹ có quyền ưu tiên chiều chuộng con trai hơn con gái.

D. Trẻ em có quyền được học tập, vui chơi giải trí, không cần làm gì. 

Chọn đáp án: B

Giải thích: Lôi kéo trẻ em vào con đường nghiện hút là sai trái, vi phạm quyền trẻ em.

Câu 6: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng quyến trẻ em?

A. Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi xâm hại.

B. Cha mẹ li hôn, không ai chăm sóc con cái.

C. Bắt trẻ em nghỉ học để làm việc kiếm tiền.

D. Nghiêm cấm trẻ em phát biểu trong cuộc họp. 

Chọn đáp án: A

Giải thích: Bảo vệ trẻ em khỏi hành vi xâm hại là thực hiện nhóm quyền bảo vệ nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại.

Câu 7: Hành vi nào dưới đây thể hiện bổn phận của trẻ em với nhà trường?

A. Tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

B. Che giấu hành vi sai trái của bạn bè.

C. Kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ.

D. Chấp hành quy định về an toàn giao thông. 

Chọn đáp án: A

Giải thích: Bổn phận của trẻ em: Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ gia đình và những người gặp khó khăn theo khả năng của mình; chăm chỉ học tập, rèn luyện thân thể; sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của nhà trường; tôn trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đoàn kết quốc tế;...

Câu 8: Trường hợp nào sau đây đã vi phạm quyền được bảo vệ của trẻ em?

A. Cấm các em vui chơi, giải trí.

B. Yêu cầu các em phải ăn thật nhiều.

C. Yêu cầu các em phải làm thật nhiều bài tập.

D. Không cho các em khuyết tật vào học cùng lớp với các em khác. 

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nhóm quyền bảo vệ là nhóm quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột và xâm hại. Không cho các em khuyết tật vào học cùng lớp với các em khác là hành vi phân biệt đối xử.

Câu 9: Trường hợp nào sau đây đã vi phạm quyền được phát triển của trẻ em?

A. Bạo hành gây thương tích cho trẻ.

B. Bắt các em phải ngồi học suốt ngày, không được vui chơi, giải trí.

C. Bắt trẻ em phải tiêm chủng và uống một số vắc xin phòng bệnh.

D. Trẻ luôn luôn phải vâng lời, không được phát biểu, không được phép đưa ra ý kiến phản đối. 

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật,...

Câu 10: Trường hợp nào sau đây tôn trọng quyền được tham gia của trẻ em?

A. Người lớn luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những sáng kiến, nguyện vọng của các em.

B. Tạo điều kiện cho các em được học tập, vui chơi, giải trí.

C. Đưa ra xét xử những kẻ có hành vi bạo hành, đánh đập trẻ em một cách tàn nhẫn.

D. Khuyến khích các em tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do nhà trường tổ chức. 

Chọn đáp án: A

Giải thích: Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; dành điều kiện tốt nhất và tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, bảo đảm cho trẻ em được học tập và phát triển; giáo dục và giúp đỡ để trẻ em hiểu và thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em. Người lớn luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp nhận những sáng kiến, nguyện vọng của các em là thực hiện quyền tham gia của trẻ em.

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 của chúng tôi được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Giáo dục công dân 6 bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên