Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 2: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại trang 15, 16, 17, 18, 19, 20 - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 2: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại trang 15, 16, 17, 18, 19, 20 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDTC lớp 3.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 2: Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba hàng ngang và ngược lại

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 15 Mở đầu

1. Khởi động

- Xoay các khớp

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 15 Mở đầu | Kết nối tri thức

- Đi theo vòng tròn vỗ tay

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 15 Mở đầu | Kết nối tri thức

Quảng cáo

2. Trò chơi bổ trợ khởi động

Trò chơi Chọi gà

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 15 Mở đầu | Kết nối tri thức

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 16, 17, 18 Kiến thức mới

1. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang và ngược lại

a. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang

- Khẩu lệnh: “Theo 1, 2; 1, 2 - Điểm số!”

- Cách thực hiện: Lần lượt từ em đầu hàng quay mặt qua trái, hô tô số của mình theo thứ tự 1, 2; 1, 2; … rồi quay mặt về tư thế ban đầu. Em cuối hàng hô to số của mình và hô “Hết”.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 16, 17, 18 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

- Khẩu lệnh: “Thành hai hàng ngang – Bước!”

- Cách thực hiện: Em số 1 đứng tại chỗ. Em số 2 bước chân phải lùi một bước chếch sang phải về sau em số 1, sau đó thu chân trái xuống thành tư thế đứng nghiêm.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 16, 17, 18 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

b. Biến đổi đội hình từ hai hàng ngang thành một hàng ngang

- Khẩu lệnh: “Về vị trí cũ – Bước!”

- Cách thực hiện: Em số 1 đứng tại chỗ. Em số 2 bước chân trái lên một bước chếch sang trái vị trí cũ, sau đó thu chân phải lên thành tư thế đứng nghiêm.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 16, 17, 18 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

Quảng cáo

2. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành ba hàng ngang và ngược lại

a. Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành ba hàng ngang

- Khẩu lệnh: “Theo 1, 2, 3; 1, 2, 3 - Điểm số!”

- Cách thực hiện: Lần lượt từ em đầu hàng quay mặt sang trái, hô to số của mình theo thứ tự 1, 2, 3; 1, 2, 3… rồi quay mặt về tư thế ban đầu. Em cuối hàng hô to số của mình và hô ‘‘Hết’’.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 16, 17, 18 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

- Khẩu lệnh: “Thành ba hàng ngang – Bước!”

- Cách thực hiện: Em số 2 đứng tại chỗ. Em số 1 bước chân trái tiến 1 bước chếch sang trái lên trước em số 2, sau đó thu chân phải lên về tue thế đứng nghiêm. Em số 3 bước chân phải lùi một bước chếch sang phải về sau em số 2, sau đó thu chân trái thành tư thế đứng nghiêm.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 16, 17, 18 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

b. Biến đổi đội hình từ ba hàng ngang thành một hàng ngang

- Khẩu lệnh: “Về vị trí cũ - Bước!”

- Cách thực hiện: Em số 2 đứng tại chỗ. Em số 1 bước chân phải lùi một bước chếch sang phải về vị trí cũ, sau đó thu chân trái xuống thành tư thế đứng nghiêm. Em số 3 bước chân trái lên một bước chếch sang trái về vị trí cũ sau đó thu chân phải lên thành tư thế đứng nghiêm.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 16, 17, 18 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19 Luyện tập

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19 Câu 1: Luyện tập

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

Quảng cáo

* Luyện tập nhóm

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Chia cả lớp thành các nhóm, các tổ, sắp xếp vào các khu vực khác nhau.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập biến đổi đội hình:

+ Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang.

+ Biến đổi đội hình từ hai hàng ngang thành một hàng ngang.

+ Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành ba hàng ngang.

+ Biến đổi đội hình từ ba hàng ngang thành một hàng ngang.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

* Luyện tập cả lớp

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2:Chỉnh đốn hàng ngũ, ngay ngắn thẳng hàng.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập biến đổi đội hình:

+ Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang.

+ Biến đổi đội hình từ hai hàng ngang thành một hàng ngang.

+ Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành ba hàng ngang.

+ Biến đổi đội hình từ ba hàng ngang thành một hàng ngang.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập các thành viên trong lớp cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19 Câu 2: Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ

Trò chơi Nhảy ô

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 19 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Kẻ các vạch: chuẩn bị, xuất phát và vạch đích; trong đó vạch đích cách vạch xuất phát 8-12m. Ở giữa vạch xuất phát và vạch đích, vẽ các ô theo số thứ tự từ 1 đến 7.

- Bước 2: Xếp các nhóm, các tổ (đã được chia) thành hai hàng dọc đứng sau vạch chuẩn bị.

- Bước 3: Các nhóm, tổ bắt đầu chơi, bằng cách:

Các em lần lượt nhảy qua các ô vuông để sang bờ bên kia (vạch đích). Khi di chuyển, các em lần lượt nhảy theo thứ tự ô đã vẽ. Nếu bước ra ngoài là phạm quy. Đội nào có thời gian di chuyển ngắn nhất, ít phạm quy là thắng cuộc. Đội nào thua sẽ phải chịu hình phạt (chạy vòng quanh sân, chống đẩy…)

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 20 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 20 Câu 1: Hình nào dưới đây thể hiện cách biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 20 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

Quảng cáo

- Hình thể hiện cách biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hàng ngang: Hình A

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 20 Câu 2: Mỗi hình dưới đây thể hiện biến đổi đội hình gì?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 20 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

- Hình A: Biến đổi đội hình từ hai hàng ngang thành một hàng ngang.

- Hình B: Biến đổi đội hình từ ba hàng ngang thành một hàng ngang.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 20 Câu 3: Em cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi trong đó có sử dụng cách biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hoặc ba hàng ngang.

Trả lời:

Học sinh tổ chức chơi trò chơi theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Tập hợp các học sinh sau đó chia thành nhóm.

- Bước 2: Các nhóm thực hiện khởi động sau đó xếp hàng ngay ngắn.

- Bước 3: Tổ chức chơi trò chơi: “Nhanh như chớp”.Đội nào biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai hoặc ba hàng ngang (ngược lại) nhanh, đúng và đều nhất thì đội đó dành chiến thắng. Đội thua sẽ chịu hình phạt chạy vòng quanh sân.

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác