Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 2: Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng trang 34, 35, 36, 37, 38 - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 2: Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng trang 34, 35, 36, 37, 38 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDTC lớp 3.

Giải bài tập Giáo dục thể chất 3 Bài 2: Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 34 Mở đầu

1. Khởi động

- Xoay các khớp

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 34 Mở đầu | Kết nối tri thức

- Tay chống hông, đứng lên, ngồi xuống

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 34 Mở đầu | Kết nối tri thức

2. Trò chơi bổ trợ khởi động

Trò chơi Chạy ngược chiều theo tín hiệu.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 34 Mở đầu | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 35, 36 Kiến thức mới

1. Động tác chân

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái đưa sang ngang (bàn chân không chạm đất), hai tay dang ngang, bàn tay sấp.

- Nhịp 2: Hạ chân trái chạm đất khoảng cách rộng hơn vai, khuỵu gối, chân phải thẳng, hai tay chống hông.

- Nhịp 3: Về nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 35, 36 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

2. Động tác lườn

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa.

- Nhịp 2: Nghiêng lườn sang trái, đồng thời hai tay gập, bàn tay để sau đầu, trọng tâm dồn vào chân phải, kiễng gót chân trái.

- Nhịp 3: Về nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, những ở nhịp 5 đổi chân, nhịp 6 đổi hướng nghiêng lườn.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 35, 36 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

3. Động tác bụng

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng ơn vai, hai tay đưa lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu hơi ngửa.

- Nhịp 2: Cúi người, gập thân, hai chân thẳng, hai tay với mũi bàn chân.

- Nhịp 3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 35, 36 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 36, 37 Luyện tập

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 36 Câu 1:Luyện tập

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 36, 37 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

* Luyện tập cá nhân

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Từng bạn sẽ di chuyển ra một vị trí riêng của mình.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập các động tác

+ Động tác chân.

+ Động tác lườn.

+ Động tác bụng

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

* Luyện cặp đôi

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Chia cả lớp thành các cặp đôi, sắp xếp vào các khu vực khác nhau.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập các động tác:

+ Động tác chân.

+ Động tác lườn.

+ Động tác bụng

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

* Luyện tập nhóm

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Chia cả lớp thành các nhóm, các tổ, sắp xếp vào các khu vực khác nhau.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập ác động tác:

+ Động tác chân.

+ Động tác lườn.

+ Động tác bụng

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 37 Câu 2: Trò chơi bổ trợ khéo léo

Trò chơi Chim về tổ

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 36, 37 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Các em đứng thành từng cặp, mỗi cặp đứng đối diện cầm tay nhau tạo thành ‘’tổ chim’’.

- Bước 2: Các ‘‘tổ chim’’ đứng thành vòng tròn. Chọn một số em đóng vai ‘’chim’’. Những em đóng vai ‘’chim’’ đứng giữa vòng tròn. Số ‘’ chim’’ nhiều hơn số ‘’tổ chim’’.

- Bước 3: Các em bắt đàu chơi bằng cách:

Khi có hiệu lệnh ‘’chim về tổ’’, các em làm ‘’tổ chim’’ cùng đưa hai tay lên ao để đón ‘’chim’’ về tổ. Những em đóng vai ‘’chim’’ nhanh chóng chạy vào trong các ‘’tổ chim’’. Khi ‘’chim’’ đã vào tổ thì các em làm ‘’ tổ chim’’ hạ tay xuống. Những ‘’chim’’ chưa tìm được tổ thì nhảy lò cò một vòng quanh các bạn. Các em tiếp tục chơi khoảng 3- 4 lần thì dừng lại.

Quảng cáo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 37, 38 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 37 Câu 1:

Hình nào dưới đây thể hiện đúng nhịp 1 của động tác chân?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 37, 38 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

Hình A thể hiện đúng nhịp 1 của động tác chân.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 38 Câu 2:

Mỗi hình dưới đây thể hiện đúng nhịp 2 của động tác nào?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 37, 38 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

- Hình A thể hiện đúng nhịp 2 của động tác lườn.

- Hình B thể hiện đúng nhịp 2 của động tác bụng.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 38 Câu 3: Em cùng các bạn tập thể dục trong lúc giao lao để tránh mệt mỏi.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 37, 38 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

Em cùng các bạn tập thể dục trong lúc giao lao để tránh mệt mỏi:

Động tác chân

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái đưa sang ngang (bàn chân không chạm đất), hai tay dang ngang, bàn tay sấp.

- Nhịp 2: Hạ chân trá chạm đất khoảng cách rộng hơn vai, khuỵu gối, chân phải thẳng, hai tay chống hông.

- Nhịp 3: Về nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Động tác lườn

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa.

- Nhịp 2: Nghiêng lườn sang trái, đồng thời hai tay gập, bàn tay để sau đầu, trọng tâm dồn vào chân phải, kiễng gót chân trái.

- Nhịp 3: Về nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, những ở nhịp 5 đổi chân, nhịp 6 đổi hướng nghiêng lườn.

Động tác bụng

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng ơn vai, hai tay đưa lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu hơi ngửa.

- Nhịp 2: Cúi người, gập thân, hai chân thẳng, hai tay với mũi bàn chân.

- Nhịp 3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn thẳng.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác