Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai còng tròn và ngược lại trang 21, 22, 23, 24, 25 - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai còng tròn và ngược lại trang 21, 22, 23, 24, 25 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 3 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDTC lớp 3.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai còng tròn và ngược lại

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 21 Mở đầu

1. Khởi động

- Xoay các khớp

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 21 Mở đầu | Kết nối tri thức

- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 21 Mở đầu | Kết nối tri thức

Quảng cáo

2. Trò chơi bổ trợ khởi động

Trò chơi Chạy nhanh theo số

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 21 Mở đầu | Kết nối tri thức

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Kiến thức mới

1. Biến đổi đội hình từ một vòng thành hai vòng tròn

- Khẩu lệnh: “Bạn A làm chuẩn theo 1, 2; 1, 2 - Điểm số!”

- Cách thực hiện: Lần lượt từ em A quay mặt sang trái hô to số của mình theo thứ tự 1, 2; 1, 2… rồi quay mặt về tư thế ban đầu. Em cuối cùng hô to số của mình và hô “Hết”.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

- Khẩu lệnh: “Thành hai vòng tròn – Bước!”

- Cách thực hiện: Em số 1 đứng tại chỗ. Em số 2 bước chân phải lùi một bước chếch sang phải về sau em số 1, sau đó thu chân trái xuống thành tư thế đứng nghiêm.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

Quảng cáo

2. Biến đổi đội hình từ hai vòng thành một vòng tròn

- Khẩu lệnh: “Về vị trí cũ – Bước!”

- Cách thực hiện: Em số 1 đứng tại chỗ. Em số 2 bước chân trái lên một bước chếch sang trái về vị trí cũ, sau đó thu chân phải lên thành tư thế đứng nghiêm.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 22, 23 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 23, 24 Luyện tập

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 23 Câu 1: Luyện tập

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 23, 24 Luyện tập | Kết nối tri thức

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 23, 24 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

Quảng cáo

* Luyện tập nhóm

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Chia cả lớp thành các nhóm, các tổ, sắp xếp vào các khu vực khác nhau.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập biến đổi đội hình:

+ Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn.

+ Biến đổi đội hình từ hai vòng tròn thành một vòng tròn.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

* Luyện tập cả lớp

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2:Chỉnh đốn hàng ngũ, ngay ngắn thẳng hàng.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập biến đổi đội hình:

+ Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn.

+ Biến đổi đội hình từ hai vòng tròn thành một vòng tròn.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập các thành viên trong lớp cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 24 Câu 2: Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ

Trò chơi vòng tròn

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 23, 24 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Các em xếp thành vòng tròn. Một bạn làm chỉ huy đứng trong vòng tròn.

- Bước 2: Chỉ huy chỉ định một em làm chuẩn điểm số từ 1, 2;1,2; … đến hết.

- Bước 3: Các em vừa đi theo vòng tròn hướng ngược chiều đồng hồ, vừa vỗ tay và đọc vần điệu sau:

Vòng tròn, vòng tròn,

Từ một vòng tròn

Chúng ta cùng chuyển

Thành hai vòng tròn.

Khi đọc đến hai vòng tròn thì những em số 1 nhảy sang phải một bước còn những em số 2 nhảy sang trái một bước tạo thành hai vòng tròn. Sau đó, các em tiếp tục vừa đi vừa vỗ tay và đọc vần điệu sau:

Vòng tròn, vòng tròn,

Từ hai vòng tròn

Chúng ta cùng chuyển

Thành một vòng tròn.

Khi đọc đến một vòng tròn thì những em số 1 nhảy sang trái một bước còn những em số 2 nhảy sang phải một bước tạo thành một vòng tròn (lưu ý tránh không bước đè vào chân bạn). Trò chơi tiếp tục lặp lại 5 – 6 lần thì dừng lại. Em nào nhảy chưa đúng vị trí là thua cuộc và sẽ phải chạy một vòng quanh sân tập.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 25 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 25 Câu 1: Mỗi hình dưới đây thể hiện cách biến đổi đội hình gì

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 25 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

Quảng cáo

- Hình A: Thể hiện cách biến đổi từ một vòng tròn thành hai vòng tròn.

- Hình B: Thể hiện cách biến đổi từ hai vòng tròn thành một vòng tròn.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 25 Câu 2: Em cùng các bạn biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn để chơi trò chơi.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 25 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

Các em biến đổiđội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn:

- Khẩu lệnh: “Thành hai vòng tròn – Bước!”

- Cách thực hiện: Em số 1 đứng tại chỗ. Em số 2 bước chân phải lùi một bước chếch sang phải về sau em số 1, sau đó thu chân trái xuống thành tư thế đứng nghiêm.

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác