Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hoà trang 39, 40, 41, 42 - Kết nối tri thức

Với lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hoà trang 39, 40, 41, 42 sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập GDTC lớp 3.

Giải bài tập Giáo dục thể chất 3 Bài 3: Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hoà

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 39 Mở đầu

1. Khởi động

- Xoay các khớp

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 39 Mở đầu | Kết nối tri thức

- Đứng tại chỗ cúi gập thân, vặn mình sang trái, sang phải.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 39 Mở đầu | Kết nối tri thức

2. Trò chơi bổ trợ khởi động

Trò chơi Sẵn sàng chờ lệnh

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 39 Mở đầu | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 40, 41 Kiến thức mới

1. Động tác phối hợp

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước lên một bứi chếch sang trái, đồng thời khuỵu gối, chân phải thẳng, hai tay chống hông, thân thẳng, trọng tâm dồn vào chân trái.

- Nhịp 2: Chân trái thu về sát chân phải, cúi người, gập thân, hai chân thẳng, hai tay với mũi chân.

- Nhịp 3: Khuỵu hai gối, lưng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 40, 41 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

2. Động tác nhảy

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Bật nhảy tách chân, hai chân rơi xuống đứng rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước vỗ vào nhau.

- Nhịp 2: Bật nhảy lên, về TTCB.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng hai tay đưa sang ngang- lên cao vỗ vào nhau, đầu hơi ngửa.

- Nhịp 4: Bật nhảy lên về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 40, 41 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

3. Động tác điều hòa

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc cổ tay, hít vào.

- Nhịp 2: Cúi người, gập thân, hai tay buông tự nhiên, lắc cổ tay, thở ra.

- Nhịp 3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang bàn tay ngửa, lắc cổ tay, hít vào.

- Nhịp 4: Về TTCB, thở ra.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 40, 41 Kiến thức mới | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 41, 42 Luyện tập

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 41 Câu 1: Luyện tập

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 41, 42 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

* Luyện tập cá nhân

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Từng bạn sẽ di chuyển ra một vị trí riêng của mình.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập các động tác

+ Động tác phối hợp.

+ Động tác nhảy.

+ Động tác điều hòa.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

* Luyện cặp đôi

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Chia cả lớp thành các cặp đôi, sắp xếp vào các khu vực khác nhau.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập các động tác:

+ Động tác phối hợp.

+ Động tác nhảy.

+ Động tác điều hòa.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

* Luyện tập nhóm

- Bước 1: Cả lớp khởi động bằng các động tác: xoay các khớp, chạy nâng cao đùi tại chỗ…

- Bước 2: Chia cả lớp thành các nhóm, các tổ, sắp xếp vào các khu vực khác nhau.

- Bước 3: Thực hiện luyện tập ác động tác:

+ Động tác phối hợp.

+ Động tác nhảy.

+ Động tác điều hòa.

Chú ý:

Trong quá trình luyện tập, các tổ, các nhóm, các thành viên cần chú ý quan tâm, giúp đỡ những hàng (hoặc tổ) thực hiện chưa đúng và khuyến khích, động viên kịp thời những hàng (hoặc tổ) thực hiện đúng.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 42 Câu 2: Trò chơi bổ trợ khéo léo

Trò chơi Chuyển đồ vật

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 41, 42 Luyện tập | Kết nối tri thức

Trả lời:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Chuẩn bị hai quả bóng, hai khối nhựa (khối lập phương hoặc khối hộp chữ nhật). Kẻ vạch chuẩn bị và vạch xuất phát cách nhau khoảng 50 cm. Cách vạch xuất phát 5 – 7 m, vẽ hai hình vuông. Bóng để trong hình tròn, khối nhựa để trong hình vuông.

- Bước 2: Các em xếp thành hai hàng dọc đứa sau vạch chuẩn bị.

- Bước 3: Các em bắt đầu chơi bằng cách:

Khi có hiệu lệnh, em đầu hàng chạy lên lấy bóng chuyển từ hình tròn đặt vào hình vuông, rồi lấy khối nhựa mang về đặt vào hình tròn, sau đó vjayj về chạm tay vào em tiếp theo và di chuyển xuống cuối hàng. Lần lượt các em tiếp theo thực hiện như em đầu hàng, đến em cuối cùng sau khi thực hiện xong thì giơ tay lên cao và hô ‘Hết’’. Đội nào xong trước, ít vi phạm là thắng cuộc.

Quảng cáo

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 42 Vận dụng

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 42 Câu 1:

Mỗi hình dưới đây thể hiện nhịp mấy của động tác phối hợp?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 42 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

- Hình A thể hiện nhịp 3 của động tác phối hợp.

- Hình B thể hiện nhịp 2 của động tác phối hợp.

- Hình C thể hiện nhịp 1 của động tác phối hợp.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 42 Câu 2:

Hình nào dưới đây thể hiện đúng nhịp 3 của động nhảy?

Giáo dục thể chất lớp 3 trang 42 Vận dụng | Kết nối tri thức

Trả lời:

Hình B thể hiện đúng nhịp 3 của động tác nhảy.

Giải Giáo dục thể chất lớp 3 trang 42 Câu 3:

Em cùng người thân tập các động tác thể dục buổi sáng (em đếm nhịp).

Trả lời:

Động tác phối hợp

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước lên một bước chếch sang trái, đồng thời khuỵu gối, chân phải thẳng, hai tay chống hông, thân thẳng, trọng tâm dồn vào chân trái.

- Nhịp 2: Chân trái thu về sát chân phải, cúi người, gập thân, hai chân thẳng, hai tay với mũi chân.

- Nhịp 3: Khuỵu hai gối, lưng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Động tác nhảy

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Bật nhảy tách chân, hai chân rơi xuống đứng rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước vỗ vào nhau.

- Nhịp 2: Bật nhảy lên, về TTCB.

- Nhịp 3: Như nhịp 1 nhưng hai tay đưa sang ngang - lên cao vỗ vào nhau, đầu hơi ngửa.

- Nhịp 4: Bật nhảy lên về TTCB.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4.

Động tác điều hòa

- TTCB: Đứng nghiêm.

- Nhịp 1: Chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, bàn tay sấp, lắc cổ tay, hít vào.

- Nhịp 2: Cúi người, gập thân, hai tay buông tự nhiên, lắc cổ tay, thở ra.

- Nhịp 3: Đứng thẳng, hai tay dang ngang bàn tay ngửa, lắc cổ tay, hít vào.

- Nhịp 4: Về TTCB, thở ra.

- Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 đổi chân.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Giáo dục thể chất lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục thể chất lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Kết nối tri thức khác