Sự kiện (Event) trong HTML5Khi một khách truy cập thăm trang web của bạn, họ thực hiện những hành động như click vào văn bản và hình ảnh và các đường link đã cho, di chuyển chuột qua các thứ, …. Đó là các ví dụ mà JavaScript gọi là Sự kiện – Event.

Có các thuộc tính sau có thể được sử dụng để kích hoạt bất kỳ mã JavaScript hoặc vbscipt nào đã cho, khi có bất kỳ sự kiện nào xảy ra cho bất kỳ phần tử HTML5 nào.

Trong chương tiếp theo chúng ta sẽ bàn luận các phần tử này chi tiết:

Thuộc tính Giá trị Miêu tả
offlinescriptKích hoạt khi tài liệu ở ngoại tuyến (offline)
onabortscriptKích hoạt trên sự kiện bỏ dở giữa chừng.
onafterprintscriptKích hoạt sau khi tài liệu được in
onbeforeonloadscriptKích hoạt trước khi tài liệu tải
onbeforeprintscriptKích hoạt trước khi tài liệu được in
onblurscriptKích hoạt khi cửa sổ mất trọng tâm
oncanplayscriptKích hoạt khi media (đa phương tiện) có thể bắt đầu chơi, nhưng có thể phải dừng lại để đệm
oncanplaythroughscriptKích hoạt khi media có thể được chơi tới hết, mà không dừng lại để đệm
onchangescriptKích hoạt khi một phần tử thay đổi
onclickscriptKích hoạt trên cú nhấp chuột
oncontextmenuscriptKích hoạt khi một menu bối cảnh được kích hoạt
ondblclickscriptKích hoạt trên cú nhấp đúp chuột
ondragscriptKích hoạt khi một phần tử bị kéo
ondragendscriptKích hoạt tại phần cuối của hoạt động kéo
ondragenterscriptKích hoạt khi một phần tử đã được kéo tới mục tiêu thả hợp lệ
ondragleavescriptKích hoạt khi một phần tử rời khỏi mục tiêu thả hợp lệ
ondragoverscriptKích hoạt khi một phần tử đang được kéo qua một mục tiêu thả hợp lệ
ondragstartscriptKích hoạt tại phần đầu của hoạt động kéo
ondropscriptKích hoạt khi phần tử được kéo đang được thả
ondurationchangescriptKích hoạt khi độ dài media được thay đổi
onemptiedscriptKích hoạt khi một phần tử nguồn media đột nhiên trở nên trống.
onendedscriptKhi hoạt khi media đã chơi đến cuối.
onerrorscriptKích hoạt khi một lỗi xảy ra
onfocusscriptKích hoạt khi cửa sổ nhận trọng tâm
onformchangescriptKích hoạt khi một form thay đổi
onforminputscriptKích hoạt khi một form nhận đầu vào từ người sử dụng
onhaschangescriptKích hoạt khi tài liệu đã thay đổi
oninputscriptKích hoạt khi một phần tử nhận đầu vào từ người dùng
oninvalidscriptKích hoạt khi một phần tử là không hợp lệ
onkeydownscriptKích hoạt khi một phím bị nhấn
onkeypressscriptKích hoạt khi một phím bị nhấn và thả ra
onkeyupscriptKích hoạt khi một phím bị thả ra
onloadscriptKích hoạt khi tài liệu tài
onloadeddatascriptKích hoạt khi dữ liệu media được tải
onloadedmetadatascriptKích hoạt khi khoảng thời gian và dữ liệu media khác của một phần tử media được tải
onloadstartscriptKích hoạt khi trình duyệt bắt đầu tải dữ liệu media
onmessagescriptKích hoạt khi thông báo được kích hoạt
onmousedownscriptKích hoạt khi một nút chuột được nhấn
onmousemovescriptKích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển
onmouseoutscriptKích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển ra khỏi một phần tử
onmouseoverscriptKích hoạt khi con trỏ chuột di chuyển qua một phần tử
onmouseupscriptKích hoạt khi một nút chuột bị thả ra
onmousewheelscriptKích hoạt khi bánh xe chuột được quay
onofflinescriptKích hoạt khi tài liệu ở ngoại tuyến
onoinescriptKích hoạt khi tài liệu ở nội tuyến
ononlinescriptKích hoạt khi tài liệu ở nội tuyến
onpagehidescriptKích hoạt khi cửa sổ bị ẩn
onpageshowscriptKích hoạt khi cửa sổ trở lên nhìn thấy
onpausescriptKích hoạt khi dữ liệu media bị dừng
onplayscriptKích hoạt khi dữ liệu media đang bắt đầu chơi
onplayingscriptKích hoạt khi dữ liệu media đã bắt đầu chơi
onpopstatescriptKích hoạt khi lịch sử cửa sổ thay đổi
onprogressscriptKích hoạt khi trình duyệt đang lấy dữ liệu media
onratechangescriptKích hoạt khi tốc độ chơi của dữ liệu media đã thay đổi
onreadystatechangescriptKích hoạt khi trạng thái-sẵn sàng thay đổi
onredoscriptKích hoạt khi tài liệu thực hiện một Redo
onresizescriptKích hoạt khi cửa sổ bị thay đổi kích cỡ
onscrollscriptKích hoạt khi thanh cuốn một phần tử đang được cuốn
onseekedscriptKích hoạt khi thuộc tính seeking của phần tử media không còn giá trị đúng nữa, và sự tìm kiếm đã kết thúc
onseekingscriptKích hoạt khi thuộc tính tìm kiếm của phần tử media là đúng, và sự tìm kiếm đã bắt đầu
onselectscriptKích hoạt khi phần tử được chọn
onstalledscriptKích hoạt khi có một lỗi trong khi lấy dữ liệu media
onstoragescriptKích hoạt khi một tài liệu tải
onsubmitscriptKích hoạt khi một form được đệ trình
onsuspendscriptKích hoạt khi trình duyệt đã đang lấy dữ liệu media, nhưng đã dừng lại trước khi toàn bộ file media được lấy
ontimeupdatescriptKích hoạt khi media thay đổi vị trí chơi của nó
onundoscriptKích hoạt khi một tài liệu thực hiện một Undo
onunloadscriptKích hoạt khi một người sử dụng rời khỏi một tài liệu
onvolumechangescriptKích hoạt khi media thay đổi volume, cả khi volume được thiết lập là "mute"
onwaitingscriptKích hoạt khi media đã dừng chơi, những được mong đợi phục hồi.
Quảng cáo

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.