Static Nested Class trong JavaStatic Nested Class là gì?

Trong Java, một Static Class được tạo bên trong một lớp thì được gọi là Static Nested Class. Nó có thể truy cập các thành viên dữ liệu và phương thức non-static. Ngoài ra, nó có thể được truy cập bởi tên của Outer Class.

Ví dụ Static Nested Class với phương thức ở dạng non-static

class OuterClassExample {
	static int example = 30;

	static class Inner {
		void printMessage() {
			System.out.println("Gia tri cua bien example la: " + example);
		}
	}

	public static void main(String args[]) {
		OuterClassExample.Inner obj = new OuterClassExample.Inner();
		obj.printMessage();
	}
}

Quảng cáo

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua bien example la: 30

Trong ví dụ này, bạn cần tạo instance của Static Nested Class bởi vì phương thức printMessage() là phương thức dạng non-static. Nhưng bạn không cần tạo đối tượng của Outer Class bởi vì Nested Class là dạng static và các thuộc tính, phương thức hoặc các lớp cũng có thể được truy cập mà không cần sử dụng đối tượng.

Ví dụ Static Nested Class với phương thức ở dạng static

Nếu bạn có các thành viên static bên trong Static Nested Class, thì bạn không cần tạo instance của Static Nested Class mà vẫn có thể truy cập được các thành viên đó. Dưới đây là ví dụ:

class OuterClassExample {
	static int example = 30;

	static class Inner {
		static void printMessage() {
			System.out.println("Gia tri cua bien example la: " + example);
		}
	}

	public static void main(String args[]) {
		OuterClassExample.Inner.printMessage();// khong can tao instance cua static nested class
	}
}

Nó sẽ cho kết quả sau:

Gia tri cua bien example la: 30

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 09/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy. Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi dựa một phần trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.