Điều khiển vòng lặp trong JavaScriptJavaScript cung cấp sự điều khiển cao để xử lý các lệnh vòng lặp và lệnh switch. Có thể có một tình huống khi bạn cần thoát khỏi vòng lặp mà không phải đi tới điểm cuối của nó. Cũng có thể có tình huống khi bạn muốn nhảy qua một phần của khối code và bắt đầu vòng lặp tiếp theo.

Để xử lý các tình huống trên, JavaScript cung cấp lệnh breakcontinue. Những lệnh này được sử dụng để thoát khỏi ngay lập tức bất kỳ vòng lặp nào hoặc để bắt đầu vòng lặp tiếp theo của bất kỳ vòng lặp tương ứng.

Lệnh break

Lệnh break, đã được giới thiệu ngắn gọn với lệnh switch, được sử dụng để thoát sớm ra khỏi một vòng lặp, thoát khỏi khu vực dấu ngoặc ôm.

Sơ đồ thực hiện

Sơ đồ thực hiện của một lệnh break như sau:

Break Statement

Ví dụ

Ví dụ sau minh họa sự sử dụng của lệnh break với vòng lặp while. Chú ý cách vòng lặp thoát ra sớm khi x tiến tới 5 và đi tới lệnh document.write(…) ngay bên dưới dấu ngoặc ôm đóng.

<html>
  <body>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
     var x = 1;
     document.write("Entering the loop<br /> ");
     
     while (x < 20)
     {
      if (x == 5){
        break; // breaks out of loop completely
      }
      x = x + 1;
      document.write( x + "<br />");
     }
     
     document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Entering the loop
2
3
4
5
Exiting the loop!
Set the variable to different value and then try...

Chúng ta đã thấy cách sử dụng của lệnh break bên trong một lệnh switch.

Lệnh continue

Lệnh continue nói cho bộ thông dịch ngay lập tức bắt đầu lần lặp tiếp theo của vòng lặp và nhảy qua khối code còn lại. Khi một lệnh continue được bắt gặp, luồng chương trình di chuyển ngay lập tức tới biểu thức kiểm tra và nếu điều kiện còn true, sau đó nó bắt đầu lần lặp tiếp theo, nếu không thì điều khiển thoát khỏi vòng lặp.

Ví dụ

Ví dụ này minh họa sự sử dụng của lệnh continue với một vòng lặp while. Chú ý cách lệnh continue được sử dụng để nhảy qua việc in khi chỉ mục được giữ trong giá trị x tiến tới 5.

<html>
  <body>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
      var x = 1;
      document.write("Entering the loop<br /> ");
     
      while (x < 10)
      {
        x = x + 1;
        
        if (x == 5){
         continue; // skill rest of the loop body
        }
        document.write( x + "<br />");
      }
     
      document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>
   
   <p>Set the variable to different value and then try...</p>
  </body>
</html>
Quảng cáo

Kết quả

Entering the loop
2
3
4
6
7
8
9
10
Exiting the loop!

Sử dụng Label để điều khiển Luồng (Flow)

Bắt đầu từ JavaScript 1.2, một Label (nhãn hiệu) có thể được sử dụng với breakcontinue để điều khiển luồng chính xác hơn. Một label đơn giản là một định danh được theo bởi một dấu hai chấm (:) mà được áp dụng tới một lệnh hoặc một khối code. Chúng ta sẽ xem hai ví dụ khác nhau để hiểu cách sử dụng các label với break và continue.

Ghi chú − Các dòng ngắt là không được phép giữa lệnh continue hoặc break và tên label của nó. Ngoài ra, cũng không nên có bất kỳ lệnh nào khác ở giữa một tên label và vòng lặp liên kết.

Bạn thử hai ví dụ sau để hiểu sâu hơn về Label.

Ví dụ 1

Ví dụ này chỉ cách thực hiện Label với môt lệnh break:

<html>
  <body>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
      document.write("Entering the loop!<br /> ");
      outerloop: // This is the label name
     
      for (var i = 0; i < 5; i++)
      {
        document.write("Outerloop: " + i + "<br />");
        innerloop:
        for (var j = 0; j < 5; j++)
        {
         if (j > 3 ) break ; // Quit the innermost loop
         if (i == 2) break innerloop; // Do the same thing
         if (i == 4) break outerloop; // Quit the outer loop
         document.write("Innerloop: " + j + " <br />");
        }
      }
     
      document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Entering the loop!
Outerloop: 0
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 
Innerloop: 3 
Outerloop: 1
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 
Innerloop: 3 
Outerloop: 2
Outerloop: 3
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 
Innerloop: 3 
Outerloop: 4
Exiting the loop!

Ví dụ 2

Ví dụ này chỉ cách thực hiện Label với môt lệnh continue:

<html>
  <body>
  
   <script type="text/javascript">
     <!--
     document.write("Entering the loop!<br /> ");
     outerloop: // This is the label name
     
     for (var i = 0; i < 3; i++)
     {
      document.write("Outerloop: " + i + "<br />");
      for (var j = 0; j < 5; j++)
      {
        if (j == 3){
         continue outerloop;
        }
        document.write("Innerloop: " + j + "<br />");
      }
     }
     
     document.write("Exiting the loop!<br /> ");
     //-->
   </script>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Entering the loop!
Outerloop: 0
Innerloop: 0
Innerloop: 1
Innerloop: 2
Outerloop: 1
Innerloop: 0
Innerloop: 1
Innerloop: 2
Outerloop: 2
Innerloop: 0
Innerloop: 1
Innerloop: 2
Exiting the loop!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học JavaScript khác tại VietJack: