Khả năng tương thích trình duyệt trong JavaScriptNó là quan trọng để hiểu sự khác biệt giữa các trình duyệt khác nhau để xử lý từng cái theo cách nó được mong đợi. Vì thế nó là quan trọng để biết trình duyệt nào mà trang web của bạn đang chạy trên.

Để nhận thông tin về trình duyệt mà trang web của bạn hiện tại đang chạy trên, sử dụng đối tượng navigator có sẵn.

Các thuộc tính của Navigator

Có một số thuộc tính liên quan đến Navigator mà bạn có thể sử dụng trong trang web của bạn. Bảng dưới liệt kê tên và miêu tả về chúng.

STT Thuộc tính và Miêu tả
1

appCodeName

Thuộc tính này là một chuỗi mà chứa tên code của trình duyệt, như Netscape cho Netscape và Microsoft Internet Explorer cho IE.

2

appVersion

Thuộc tính này là một chuỗi mà chứa phiên bản của trình duyệt cũng như thông tin hữu ích khác như ngôn ngữ và khả năng tương thích của nó.

3

language

Thuộc tính này chứa hai chữ viết tắt cho ngôn ngữ mà được sử dụng bởi trình duyệt. Chỉ dành cho Netscape.

4

mimTypes[]

Thuộc tính này là một mảng chứa tất cả kiểu MIME được hỗ trợ bởi Client. Chỉ dành cho Netscape.

5

platform[]

Thuộc tính này là một chuỗi chứa platform mà trình duyệt được biên dịch. "Win32" cho Hệ điều hành Windows 32 bit.

6

plugins[]

Thuộc tính này là một mảng chứa tất cả plug-in đã được cài đặt trên client. Chỉ dành cho Netscape.

7

userAgent[]

Thuộc tính này là một chuỗi mà chứa tên code và phiên bản của trình duyệt. Giá trị này được gửi tới Server nguồn để nhận diện Client.

Quảng cáo

Các phương thức Navigator

Dưới đây là danh sách các phương thức Navigator và miêu tả.

STT Miêu tả
1

javaEnabled()

Phương thức này quyết định nếu JavaScript được kích hoạt trong Client. Nếu JavaScript được kích hoạt, phương thức này trả về true, nếu không thì nó trả về false.

2

plugings.refresh

Phương thức này tạo plug-in được cài đặt mới nhất và đặt các mảng plugins với tất cả tên plug-in mới. Chỉ dành cho Netscape.

3

preference(name,value)

Phương thức này cho phép một script đã đánh dấu để nhận và thiết lập một số quyền ưu tiên Netscape. Nếu tham số thứ hai bị bỏ qua, phương thức này sẽ trả về giá trị của quyền ưu tiên đã xác định; nếu không thì, nó thiết lập giá trị đó. Chỉ dành cho Netscape.

4

taintEnabled()

Phương thức này trả về true nếu dữ liệu hỏng (data tainting) được kích hoạt; nếu không là false.

Quảng cáo

Kiểm tra trình duyệt (Browser Detection)

Có một JavaScript đơn giản mà có thể được sử dụng để tìm tên của một trình duyệt và sau đó một trang HTML có thể được phục vụ tới người dùng.

<html>
  
  <head>
   <title>Browser Detection Example</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
      var userAgent  = navigator.userAgent;
      var opera    = (userAgent.indexOf('Opera') != -1);
      var ie     = (userAgent.indexOf('MSIE') != -1);
      var gecko    = (userAgent.indexOf('Gecko') != -1);
      var netscape  = (userAgent.indexOf('Mozilla') != -1);
      var version   = navigator.appVersion;
      
      if (opera){
        document.write("Opera based browser");
        // Keep your opera specific URL here.
      }
      
      else if (gecko){
        document.write("Mozilla based browser");
        // Keep your gecko specific URL here.
      }
      
      else if (ie){
        document.write("IE based browser");
        // Keep your IE specific URL here.
      }
      
      else if (netscape){
        document.write("Netscape based browser");
        // Keep your Netscape specific URL here.
      }
      
      else{
        document.write("Unknown browser");
      }
      // You can include version to along with any above condition.
      document.write("<br /> Browser version info : " + version );
     //-->
   </script>
   
  </body>
</html>

Kết quả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học JavaScript khác tại VietJack:
Tài liệu giáo viên