Tài liệu tham khảo & Framework cho JavascriptDưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hữu ích và Framework cho JavaScript. Bạn nên sử dụng chúng để thực hành cũng như hiểu sâu hơn những chủ đề đã được đề cập trong loạt bài này.

 • Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này.

 • ECMAScript - Website chính thức cho ECMAScript. Học về ngôn ngữ ECMAScript và khám phá cộng đồng ECMAScript.

 • JavaScript - Wikipedia về JavaScript

 • Mozilla Developer Center - Các Site hàng đầu về JavaScript sites. Nó có nhiều bài hướng dẫn và tham khảo, và bạn sẽ thực sự thích trang này.

 • JavaScript Technology - Tài liệu từ Sun Microsystems cho JavaScript editor, tin tức, và blog.

 • Rhino: JavaScript for Java - Rhino là một sự bổ sung cho JavaScript mã nguồn mở được viết hoàn toàn bằng Java.

Quảng cáo

Các JavaScript Framework hàng đầu:

 • Prototype - Nó gồm tài liệu API tham khảo, với nhiều các ví dụ và sự tham chiếu chéo. Bạn sẽ tìm thấy nhiều bài hướng dẫn đa dạng và biết về Prototype Core member.

 • script.aculo.us - Một tập hợp đầy đủ các tài liệu API, Installation Script tham khảo.

 • DoJo - Một tập hợp đầy đủ các tài liệu API, Installation Script tham khảo.

 • Ext JS - Một tập hợp đầy đủ các tài liệu API, Installation Script tham khảo.

 • Rico - Một tập hợp đầy đủ các tài liệu API, Installation Script tham khảo.

 • Qooxdoo - qooxdoo là một Ajax framework toàn diện và đổi mới.

 • ExtJs - Ext JS 4 JavaScript Framework cho Rich Apps trong mỗi trình duyệt.

 • DHTMLX - DHTMLX là một thư viện JavaScript cung cấp các tính năng thiết yếu để xây dựng cross-browser, các giao diện người dùng trên cơ sở Ajax.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học JavaScript khác tại VietJack: