Mô hình IE 4 DOM trong JavaScriptMô hình IE 4 DOM đã được giới thiệu trong trình duyệt Internet Explorer Version 4 của Microsoft. IE 5 và các phiên bản sau bao gồm hỗ trợ cho các tính năng W3C DOM cơ bản nhất.

Các thuộc tính của Document trong IE 4 DOM

Dưới đây là các thuộc tinh không chuẩn hóa được định nghĩa bởi Internet Explorer 4 và các phiên bản sau.

STT Thuộc tính & Miêu tả
1

activeElement

Một thuộc tính chỉ đọc (read-only) mà liên quan tới phần tử input mà hiện tại hoạt động

Ex − document.activeElement

2

all[ ]

Một mảng tất cả các đối tượng Element trong tài liệu. Mảng này có thể được đánh chỉ mục theo số để truy cập tới các phần tử trong thứ tự nguồn, hoặc nó có thể được đánh chỉ mục bởi id hoặc name của phần tử

Ex − document.all[ ]

3

charset

Bộ ký tự của tài liệu

Ex − document.charset

4

children[ ]

Một mảng mà chứa các phần tử HTML mà là tập con trực tiếp của tài liệu. Ghi chú rằng nó khác với mảng all [ ] mà chứa tất cả các phần tử trong tài liệu, không quan tâm tới vị trí của chúng trong cấu trúc thứ bậc

Ex − document.children[ ]

5

defaultCharset

Bộ ký tự mặc định của tài liệu

Ex − document.defaultCharset

6

expando

Thuộc tính này, nếu thiết lập là false, ngăn cản các đối tượng Client-Side objects đang được mở rộng

Ex − document.expando

7

parentWindow

Cửa sổ (window) mà chứa tài liệu

Ex − document.parentWindow

8

readyState

Xác định trạng thái đang tải của tài liệu. Nó có 4 giá trị chuỗi sau:

Ex − document.readyState

9

uninitialized

Tài liệu chưa bắt đầu tải

Ex − document.uninitialized

10

loading

Tài liệu đang tải

Ex − document.loading

11

interactive

Tài liệu đã tải một cách thích đáng cho người sử dụng có thể tương tác với nó

Ex − document.interactive

12

complete

Tài liệu đã tải xong

Ex − document.complete

Các phương thức của Document trong IE4 DOM

Mô hình này hỗ trợ tất cả các phương thức có trong Legacy DOM. Ngoài ra, dưới đây là danh sách các phương thức được hỗ trợ bởi IE4 DOM:

STT Phương thức & Miêu tả
1 elementFromPoint(x,y)

Trả về Element mà đặt tại điểm đã xác định

Ex: document.elementFromPoint(x,y)

Quảng cáo

Ví dụ

Mô hình IE 4 DOM không hỗ trợ phương thức getElementById(). Thay vào đó, nó cho phép bạn tìm kiếm các phần tử tài liệu tùy ý bởi thuộc tính id trong mảng all[] của đối tượng Document.

Dưới đây là cách để tìm tất cả các thẻ <li> trong thẻ <ul> đầu tiên. Ghi chú rằng bạn phải xác định tên thẻ HTML bạn mong muốn ở dạng chữ hoa với phương thức all.tags( ).

var lists = document.all.tags("UL");

var items = lists[0].all.tags("LI");

Đây là ví dụ khác để truy cập các thuộc tính tài liệu bởi sử dụng phương thức IE4 DOM.

<html>
  
  <head>
   <title> Document Title </title>
   
   <script type="text/javascript">
     <!--
      function myFunc()
      {
        var ret = document.all["heading"];
        alert("Document Heading : " + ret.innerHTML );
        
        var ret = document.all.tags("P");;
        alert("First Paragraph : " + ret[0].innerHTML);
      }
     //-->
   </script>
   
  </head>
  <body>
   <h1 id="heading">This is main title</h1>
   <p>Click the following to see the result:</p>
   
   <form id="form1" name="FirstForm">
     <input type="button" value="Click Me" onclick="myFunc();" />
     <input type="button" value="Cancel">
   </form>
   
   <form d="form2" name="SecondForm">
     <input type="button" value="Don't ClickMe"/>
   </form>
   
  </body>
</html>

Ghi chú − Ví dụ này trả về các đối tượng với các Form và Element và chúng ta sẽ phải truy cập các giá trị của chúng bởi sử dụng các thuộc tính của đối tượng mà không được bàn luận trong chương này.

Kết quả


Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học JavaScript khác tại VietJack:

document_object_model_trong_javascript.jsp


Tài liệu giáo viên