Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận so sánh có đáp án

Trắc nghiệm bài Thao tác lập luận so sánh có đáp án

Câu 1 : So sánh được hiểu là:

A. So sánh là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng, để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật hiện tượng ấy.

B. So sánh là chia tách đối tượng thành các yếu tố nhỏ hơn

C. So sánh là để loại bỏ những ý kiến, quan điểm sai

D. So sánh là làm tăng giá trị của cái được so sánh

Khái niệm so sánh: So sánh là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy.

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Có hai kiểu so sánh, đó là:

A. So sánh tương đồng

B. So sánh tương cận

C. So sánh tương phản

D. Đáp án A và C

Có hai kiểu so sánh: so sánh tương đồng (chỉ ra những nét giống nhau) và so sánh tương phản (chỉ ra những nét khác nhau)

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Mục đích của thao tác lập luận so sánh?

A. Làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan đối với đối tượng khác

B. Làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết phục.

C. Làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng

D. Đáp án A và B

Mục đích thao tác lập luận so sánh là:

- Làm sáng rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác

- So sánh đúng làm cho bài văn nghị luận sáng rõ, cụ thể, sinh động và có sức thuyết phục

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Đáp án không phải là yêu cầu khi so sánh?

A. So sánh các đối tượng liên quan trên cùng một bình diện, tiêu chí nhất định

B. Chỉ ra điểm giống, điểm khác

C. Chia tách đối tượng thành các yêu tố theo những tiêu chí, quan hệ nhất định

D. Nêu bật được đặc trưng của đối tượng cần bàn bạc

Yêu cầu của thao tác lập luận so sánh:

- So sánh các đối tượng liên quan trên cùng một bình diện, tiêu chí nhất định

- Chỉ ra điểm giống, khác nhau

- Nêu bật được đặc trưng đối tượng cần bàn bạc

Chọn đáp án : C

Câu 5 : Đáp án không phải các cách so sánh?

A. Đi sâu vào từng yếu tố, từng khía cạnh, song cần đặc biệt lưu ý đến quan hệ giữa chúng với nhau trong một chỉnh thể toàn vẹn, thống nhất

B. So sánh tương đồng

C. So sánh tương phản

D. So sánh các yếu tố trong nội bộ đối tượng

Các cách so sánh:

- So sánh tương đồng, so sánh tương phản

- So sánh các yếu tố trong nội bộ đối tượng

Chọn đáp án : A

Câu 6 : Hãy sắp xếp lại trình tự thao tác lập luận so sánh:

A. Làm rõ bản chất, đặc điểm đối tượng

B. Xác định nội dung, đối tượng

C. Tìm điểm tương đồng và điểm tương phản căn cứ vào một bình diện, một tiêu chí thống nhất

D. Xác định mục đích so sánh

Trình tự so sánh:

- Xác định nội dung, đối tượng

- Xác định mục đích so sánh

- Tìm điểm tương đồng và điểm tương phản căn cứ vào một bình diện, một tiêu chí thống nhất

- Làm rõ bản chất, đặc điểm đối tượng

Câu 7 : Nối nội dung cột A với cột B cho thích hợp:

A. Giải thích

B. Phân tích

C. Chứng minh

D. So sánh

E. Bình luận

F. Bác bỏ

1. là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu vào xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

2. bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề.

3. trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai.

4. là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

5. dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng to đối tượng.

6. đối chiếu hai sự vật, hiện tượng để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy.

Các thao tác lập luận trong văn nghị luận:

- Giải thích: là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

- Phân tích: là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu vào xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

- Chứng minh: dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng to đối tượng.

- Bình luận: bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề.

- Bác bỏ: trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai.

- So sánh: là đối chiếu hai sự vật, hiện tượng để thấy được sự giống và khác nhau giữa hai sự vật, hiện tượng ấy.

Câu 8 : So sánh là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về 1 vấn đề, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Chọn đáp án : B

Câu 9 : Trong phép lập luận so sánh, trình tự sau đúng hay sai ?

1. Xác định nội dung, đối tượng

2. Xác định mục đích so sánh

3. Tìm điểm tương đồng và điểm tương phản căn cứ vào một bình diện, một tiêu chí thống nhất

4. Làm rõ bản chất, đặc điểm đối tượng

A. Đúng

B. Sai

Chọn đáp án : A

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa