Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 trang 19 Cánh diều

Với Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 trang 19 trong Bài 6: Hóa trị, công thức hóa học Sách bài tập KHTN lớp 7 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập trong SBT KHTN 7 trang 19.

Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 trang 19 Cánh diều

Bài 6.5 trang 19 sách bài tập KHTN 7:

a) Xác định hóa trị của Ba và Cr trong các hợp chất với O. Biết một nguyên tử Ba liên kết với một nguyên tử O, hai nguyên tử Cr liên kết với ba nguyên tử O.

b) Xác định hóa trị của Al trong hợp chất aluminium hydroxide. Biết một nguyên tử Al liên kết với 3 nhóm (OH).

c) Xác định hóa trị của Cu trong hợp chất copper sulfate. Biết trong hợp chất này, mỗi nguyên tử Cu liên kết với một nhóm (SO4).

Quảng cáo

Lời giải:

a) Một nguyên tử Ba liên kết với một nguyên tử O nên Ba có hóa trị II,

Hai nguyên tử Cr liên kết với ba nguyên tử O nên Cr có hóa trị III.

b) Một nguyên tử Al liên kết với 3 nhóm (OH), mỗi nhóm (OH) có hóa trị I nên hóa trị của Al là III.

c) Mỗi nguyên tử Cu liên kết với một nhóm (SO4), nhóm (SO4) có hóa trị II nên hóa trị của Cu là II.

Bài 6.6 trang 19 sách bài tập KHTN 7: Viết công thức hóa học của các chất được tạo thành bởi các ion sau:

a) Ca2+ và Br-

b) O2- và K+

c) Na+ và S2-

d) Fe3+ và Cl-

Quảng cáo

Lời giải:

a) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng CaxBry, trong đó Ca có hóa trị II, Br có hóa trị I.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=III=12

Chọn x = 1 ; y = 2 ta có công thức hóa học của hợp chất là: CaBr2.

b) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng KxOy, trong đó K có hóa trị I, còn O có hóa trị II.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=III=21

Chọn x = 2; y = 1 ta có công thức hóa học của hợp chất là K2O.

c) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng NaxSy, trong đó Na có hóa trị I, còn S có hóa trị II.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=III=21

Chọn x = 2; y = 1 ta có công thức hóa học của hợp chất là Na2S.

d) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng FexCly, trong đó Fe có hóa trị III còn Cl có hóa trị I.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=IIII=13

Chọn x = 1; y = 3 ta có công thức hóa học của hợp chất là FeCl3.

Bài 6.7 trang 19 sách bài tập KHTN 7: Xác định công thức hóa học của:

a) Potassium oxide. Biết K có hóa trị I và khối lượng phân tử của potassium oxide là 94 amu.

b) Copper oxide. Biết Cu có hóa trị II và khối lượng phân tử của copper oxide là 80 amu.

c) Iron oxide. Biết Fe có hóa trị III và khối lượng phân tử của iron oxide là 160 amu.

d) Aluminium sulfide. Biết Al có hóa trị III, S có hóa trị II và khối lượng phân tử của alumium sulfide là 150 amu.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng KxOy, trong đó K có hóa trị I, còn O có hóa trị II.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=III=21

Chọn x = 2; y = 1 ta có công thức hóa học của hợp chất là K2O.

Có khối lượng phân tử K2O là 39 . 2 + 16 . 1 = 94 amu.

Vậy công thức K2O thỏa mãn.

b) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng CuxOy, trong đó Cu và O đều có hóa trị II.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=IIII=11

Chọn x = 1; y = 1 ta có công thức hóa học của hợp chất là: CuO.

Có khối lượng phân tử CuO là: 64 . 1 + 16 . 1 = 80 amu.

Vậy công thức CuO thỏa mãn.

c) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng FexOy, trong đó Fe có hóa trị III còn O có hóa trị II.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=IIIII=23

Chọn x = 2; y = 3 ta có công thức hóa học của hợp chất là: Fe2O3.

Có khối lượng phân tử Fe2O3 là: 56 . 2 + 16 . 3 = 160 amu.

Vậy công thức Fe2O3 thỏa mãn.

d) Đặt công thức hóa học của hợp chất có dạng AlxSy, trong đó Al có hóa trị III còn S có hóa trị II.

Áp dụng quy tắc hóa trị có:

xy=IIIII=23

Chọn x = 2; y = 3 ta có công thức hóa học của hợp chất là: Al2S3.

Có khối lượng phân tử Al2S3 là: 27 . 2 + 32 . 3 = 150 amu.

Vậy công thức Al2S3 thỏa mãn.

Bài 6.8 trang 19 sách bài tập KHTN 7: Vitamin C có công thức hóa học là C6H8O6.

a) Vitamin C là đơn chất hay hợp chất?

b) Tính khối lượng phân tử của vitamin C.

c) Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong vitamin C.

Quảng cáo

Lời giải:

a) Vitamin C là hợp chất vì được tạo thành từ 3 nguyên tố hóa học C, H và O.

b) Khối lượng phân tử của vitamin C là:

6 × 12 + 8 × 1 + 6 × 16 = 176 amu.

c) Thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố trong vitamin C:

%mC=6×12176.100%=40,91%

%mH=8×1176.100%=4,55%

%mO = 100% - %mC - %mH = 100% - 40,91% - 4,55% = 54,54%.

Bài 6.9 trang 19 sách bài tập KHTN 7: Lactic acid có chứa nhiều trong rau quả muối chua và trong sữa chua. Khối lượng phân tử của lactic acid là 90 amu. Trong đó, thành phần phần trăm khối lượng C là 40%, H là 6,67% và O là 53,33%. Hãy xác định công thức phân tử của lactic acid.

Lời giải:

Đặt công thức phân tử của lactic acid có dạng: CxHyOz.

Khối lượng nguyên tố C trong lactic acid là:

90.40100=36 (amu)

Khối lượng nguyên tố H trong lactic acid là:

90.6,67100=6 (amu)

Khối lượng nguyên tố O trong lactic acid là:

90.53,33100=48 (amu)

Ta có: 12 × x = 36 x = 3.

1 × y = 6 y = 6.

3 × z = 48 z = 3.

Vậy công thức hóa học của lactic acid là: C3H6O3.

Bài 6.10 trang 19 sách bài tập KHTN 7: Hợp chất được tạo thành từ nguyên tố A và oxygen có khối lượng phân tử là 160 amu. Trong đó, khối lượng của A chiếm 70%. Biết trong hợp chất trên, A có hóa trị III. Hãy xác định nguyên tố A và công thức hóa học của hợp chất.

Lời giải:

Đặt công thức hóa học của hợp chất là AxOy.

A chiếm 70% nên O chiếm 100% - 70% = 30%.

Khối lượng nguyên tố O trong hợp chất là:

160.30100=48 (amu)

Ta có: y × 16 = 48 y = 3.

Trong phân tử A có hóa trị III nên:

xy=IIIII=23

Lại có y = 3 x = 2. Hợp chất là A2O3.

Khối lượng A trong hợp chất là: 160 – 48 = 112

Vậy khối lượng nguyên tử A là: 1122=56 amu

Nguyên tố A là Fe và công thức hóa học của hợp chất là Fe2O3.

Lời giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Bài 6: Hóa trị, công thức hóa học Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập KHTN 7 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập KHTN 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên