SBT Tiếng Anh 10 trang 38 Unit 4 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 38 Unit 4 Speaking sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 38 Unit 4 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 38 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the phrases with the words below. Tick the phrases that are used for describing differences (Hoàn thành các cụm từ với các từ bên dưới. Đánh dấu vào các cụm từ được sử dụng để mô tả sự khác biệt)

SBT Tiếng Anh 10 trang 38 Unit 4 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. Both … show ...

2. In … to the first photo, the second photo…

3. In … photos, there are …

4. In the first photo …, but in the …. photo,...

5. One difference is (that) …

6. The common … in the photos is …

7. The … photo shows .., whereas the second photo shows …

8. … the first photo, the second photo shows …

9. You … see…. in both photos.

Quảng cáo

Đáp án:

1. photos

2. contrast f

3. both

4. second f

5. obvious f

6. theme

7. first f

8. Unlike f

9. can

2 (trang 38 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Look at photos A and Band complete the description with the words below. (Nhìn hình A và Band hoàn thành mô tả bằng các từ bên dưới.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 38 Unit 4 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

The first photo (1) two little girls. They are in the (2) walking on a path. It (3) be raining because the path is very wet and muddy. In the second photo I can (4) a man and a woman. They are playing in the snow.

Both photos show two people having (5) in bad weather. In the first photo, the girls are (6) a puddle. In the second photo, the man is (7) a snowball at the woman. You can see trees in both photos. In both photos, the people are (8) warm coats. The obvious difference is that they are (9) in the first photo, but adults in the second. (10) by their expressions, I'd say they are (11) themselves.

Quảng cáo


Đáp án:

1. shows

2. country

3. must

4. see

5. fun

6. jumping

7. throwing

8. wearing

9. children

10. Judging

11. enjoying

Hướng dẫn dịch:

Bức ảnh đầu tiên cho thấy hai cô gái nhỏ. Họ đang ở trong nước đi trên một con đường. Chắc trời mưa vì đường đi rất ướt và lầy lội. Trong bức ảnh thứ hai, tôi có thể thấy một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ đang chơi trong tuyết.

Cả hai bức ảnh đều cho thấy hai người đang vui vẻ trong thời tiết xấu. Trong bức ảnh đầu tiên, các cô gái đang nhảy một vũng nước. Trong bức ảnh thứ hai, người đàn ông đang ném quả cầu tuyết vào người phụ nữ. Bạn có thể nhìn thấy cây trong cả hai bức ảnh. Trong cả hai bức ảnh, mọi người đều mặc áo ấm. Sự khác biệt rõ ràng là họ là trẻ em trong bức ảnh đầu tiên, nhưng người lớn trong bức ảnh thứ hai. Đánh giá qua biểu hiện của họ, tôi muốn nói rằng họ đang cảm thấy thích thú.

3 (trang 38 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Speaking Strategy and the task. Then write notes for your answer (Đọc Chiến lược nói và nhiệm vụ. Sau đó viết ghi chú cho câu trả lời của bạn)

Describe and compare the two photos, C and D (Mô tả và so sánh hai bức ảnh C và D)

SBT Tiếng Anh 10 trang 38 Unit 4 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

4 (trang 38 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Now do the task from exercise 3 using your notes (Bây giờ làm nhiệm vụ từ bài tập 3 bằng cách sử dụng ghi chú của bạn)

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác