SBT Tiếng Anh 10 trang 54 Unit 6 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 54 Unit 6 Speaking sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 54 Unit 6 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 54 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Match symbols (A-H) with the parts of the school (1-8) below (Ghép các ký hiệu (A-H) với các phần của trường (1-8) bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 54 Unit 6 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. C

2. E

3. D

4. F

5. B

6. A

7. G

8. H

Hướng dẫn dịch:

1. căng tin

2. lớp học

3. phòng tập thể dục

4. phòng thí nghiệm ngôn ngữ

5. thư viện

6. sân chơi

7. phòng thí nghiệm khoa học

8. nhà vệ sinh

2 (trang 54 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Match the phrases below with categories A-D. (Nối các cụm từ bên dưới với danh mục A-D.)

A. Structuring your speech

B. Ordering points or opinions

C. Justifying your opinions

D. Summing up your opinion

All in all,

First, … Second,... Finally,…

First of all, we need to decide / examine / look at / ask ourselves...

I'd like to start by saying/ looking at …

Just to summarise the main points …

Now I'd like to move on to ...

Now let's look at / move on to (the question of) ...

The main reason I feel this way is...

There are a number of reasons why I believe this. First, …

I'll begin with.…

This leads to my next point.

The reason I say that is …

I'll tell you why I think that.

To sum up, … In conclusion, …

Quảng cáo


Đáp án: B, A, A, D, A, A, C, C, A, A, C, C, D

3 (trang 54 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Listen to a student presenting her answer to the task below (Nghe một học sinh trình bày câu trả lời của cô ấy cho nhiệm vụ dưới đây)

CD1_22

The government does not spend enough money on schools. Do you agree? Why? / Why not? (Chính phủ không chi đủ tiền cho các trường học. Bạn có đồng ý không? Tại sao? / Tại sao không?)

Nội dung bài nghe:

I’d like to start by looking at my school. It’s clear that the school doesn’t have much money. There are a number of reasons why I say that. First of all, we don’t have enough computers, and the ones we have are rather old. Secondly, there aren’t many books in the library. And thirdly, the buildings are very old and need some repairs. Last winter, when it rained very heavily, water came in through the roof of the gym.

It’s true that people always want more money for education. But I think that the government should listen to them and give schools more money. The main reason I feel this way is that education is important for the future of our country.

So, in conclusion, it’s clear that schools don’t have enough computers and books and that the buildings are often old. The government definitely needs to spend more money on education.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn bắt đầu bằng cách xem xét trường học của mình. Rõ ràng là trường không có nhiều tiền. Có một số lý do tại sao tôi nói như vậy. Trước hết, chúng tôi không có đủ máy tính và những chiếc chúng tôi có đã khá cũ. Thứ hai, không có nhiều sách trong thư viện. Và thứ ba, các tòa nhà đã rất cũ và cần được sửa chữa lại. Mùa đông năm ngoái, trời mưa rất to, nước tràn vào qua mái tôn của nhà thi đấu.

Đúng là mọi người luôn muốn có nhiều tiền hơn cho giáo dục. Nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ nên lắng nghe họ và cung cấp cho các trường nhiều tiền hơn. Lý do chính mà tôi cảm thấy theo cách này là giáo dục rất quan trọng cho tương lai của đất nước chúng ta.

Vì vậy, kết luận lại, rõ ràng là các trường học không có đủ máy tính và sách và các tòa nhà thường cũ. Chính phủ chắc chắn cần phải chi nhiều tiền hơn cho giáo dục.

4 (trang 54 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Speaking Strategy. Then listen again. Which of the phrases in exercise 2 does the student use? (Đọc Chiến lược Nói. Sau đó, hãy nghe lại. Học sinh sử dụng cụm từ nào trong bài tập 2?)

CD1_22

Quảng cáo

Đáp án:

I’d like to start by looking at ...,

There are a number of reasons why I ...,

First of all, ...,

The main reason I feel this way is ...,

In conclusion ...

5 (trang 54 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Now prepare to do the task below. Make notes (Bây giờ chuẩn bị làm nhiệm vụ bên dưới. Ghi chú)

SBT Tiếng Anh 10 trang 54 Unit 6 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

1. Describe one of the photos.

2. Compare it with the other.

3. Only schools with a lot of money have good extracurricular activities. Do you agree? Why? / Why not?

Hướng dẫn dịch:

1. Mô tả một trong những bức ảnh.

2. So sánh nó với cái khác.

3. Chỉ những trường nhiều tiền mới có hoạt động ngoại khóa tốt. Bạn có đồng ý không? Tại sao? / Tại sao không?

(Học sinh tự thực hành)

6 (trang 54 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Now do the task from exercise 5 using your notes (Bây giờ làm nhiệm vụ từ bài tập 5 bằng cách sử dụng ghi chú của bạn)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác