Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar time - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar time trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar time - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 1

Unit 1 (trang 90 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Order the words (Sắp xếp các từ)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 1 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. This is your bike.

2. This is my teddy bear.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là chiếc xe đạp của bạn.

2. Đây là con gấu bông của tớ.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 2

Unit 2 (trang 90 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Order the words (Sắp xếp các từ)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 2 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. That is his book.

2. That is her eraser.

3. That is her pen.

4. That is his pencil.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là cuốn sách của anh ấy.

2. Đó là cục tẩy của cô ấy.

3. Đó là cây bút của cô ấy.

4. Đó là cây bút chì của anh ấy.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 3

Unit 3 (trang 90 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write (Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 3 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. His book is on the bed.

2. Our car is under the tree.

3. Her hat is in the bag.

4. Their ball is under the table.

Hướng dẫn dịch:

1. Cuốn sách của anh ấy ở trên giường.

2. Xe của chúng tôi ở dưới gốc cây.

3. Mũ của cô ấy ở trong túi.

4. Quả bóng của họ ở dưới bàn.

Quảng cáo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 4

Unit 4 (trang 90 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write “like” or “don’t like” (Viết “like” hoặc “don’t like”)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 90 Unit 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. I like giraffes.

2. I like elephants.

3. You don't like monkeys.

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ thích hươu cao cổ.

2. Tớ thích voi.

3. Bạn không thích khỉ.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 5

Unit 5 (trang 91 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write (Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 5 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. Do you like rice? Yes, I do.

2. Do you like meat? No, I don't.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thích cơm không? Có, tớ có.

2. Bạn có thích ăn thịt không? Không, tớ không.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 6

Unit 6 (trang 91 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Read and check (V) or cross (X) (Đọc và đánh dấu (V) hoặc (X))

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 6 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. X

2. V

3. X

4. V

Hướng dẫn dịch:

Tớ có tóc đen. Tớ không có mắt xanh dương.

Cô ấy có đôi mắt xanh lá.

Cậu ấy có tóc xoăn.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 7

Unit 7 (trang 91 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write (Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 7 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. 's/ is

2. 'm/ am

3. 's/ is

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy đi giày đen.

2. Tớ đang đội một chiếc mũ màu xanh lá cây.

3. Anh ấy đang mặc quần xanh.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 8

Unit 8 (trang 91 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write (Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 91 Unit 8 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. What's he doing?

He's washing the car.

2. What are you doing?

I'm taking photos.

3. What's she doing?

She's brushing her hair.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy đang làm gì vậy?

Anh ấy đang rửa xe.

2. Bạn đang làm gì vậy?

Mình đang chụp ảnh.

3. Cô ấy đang làm gì?

Cô ấy đang chải tóc.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 9

Unit 9 (trang 92 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write (Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 9 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. I can run.

2. He can't fly.

3. She can't ride a bike.

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ có thể chạy.

2. Anh ấy không thể bay.

3. Cô ấy không thể đi xe đạp.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 10

Unit 10 (trang 92 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write (Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 10 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. May I

2. May I

3. May I

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ có thể chụp ảnh không? Có bạn có thể.

2. Tớ có thể vẽ một bức tranh không? Có bạn có thể.

3. Tớ có thể có một cây bút chì không?

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 11

Unit 11 (trang 92 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Order the words (Sắp xếp các từ)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 11 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. There are some pillows.

2. There's a bag.

3. There are a lot of toys.

4. There are four dolls.

Hướng dẫn dịch:

1. Có một số cái gối.

2. Có một cái túi.

3. Có rất nhiều đồ chơi.

4. Có bốn con búp bê.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 12

Unit 12 (trang 92 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Read and write V or X (Đọc và viết V hoặc X)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Grammar trang 92 Unit 12 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. X (sửa lại: These are my bags. / This is my bag.)

2. V

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là cặp của tớ.

2. Kia là những hộp bút chì.

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên