Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 88 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Write “There’s” or “There are” (Viết “There’s” hoặc “There are”)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. There are two boys.

2. There’s a bed.

3. There are two pillows on the bed.

4. There’s a blanket on the bed.

5. There are drawers.

6. There’s a door.

Hướng dẫn dịch:

1. Có hai cậu bé.

2. Có một cái giường.

3. Có hai cái gối trên giường.

4. Có một tấm chăn trên giường.

5. Có ngăn kéo.

6. Có một cánh cửa.

2 (trang 88 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Read the words. Write them in the correct boxes (Đọc các từ. Viết chúng vào các ô đúng)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

- numbers: twenty, twelve, eighteen, fifteen

- museum: gift shop, audio guide

- school things: computer, chairs, board, tables, posters

Hướng dẫn dịch:

- số: hai mươi, mười hai, mười tám, mười lăm

- bảo tàng: cửa hàng quà tặng, hướng dẫn âm thanh

- đồ dùng học tập: máy tính, ghế, bảng, bảng, áp phích

Quảng cáo

3 (trang 89 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Read and write the numbers (Đọc và viết các số)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Review 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn dịch:

1. Ô tô số mười bốn.

2. Chuyến tàu số mười chín.

3. Con búp bê là số mười bảy.

4. Con diều có số mười hai.

Quảng cáo

4 (trang 89 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends): Write about your classroom. Use the words in the box (Viết về lớp học của bạn. Sử dụng các từ trong hộp)

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Tham khảo lời giải SGK Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên