SBT Tiếng Anh 7 trang 5 Starter Unit Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 5 Starter Unit Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 5 Starter Unit Language Focus - Chân trời sáng tạo

be

1 (trang 5 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 5 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. ‘s

2. ‘re

3. ‘m not

4. isn’t

5. aren’t

6. Am

7. Is

8. Are

9. am

10. are

11. isn’t

12. aren’t

2 (trang 5 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the text using the affirmative or negative form of “be” (Hoàn thành văn bản bằng cách sử dụng hình thức khẳng định hoặc phủ định của "be")

SBT Tiếng Anh 7 trang 5 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

My name’s Jessica Burton and I (1) twelve. I (2) in class 7B at school and my teacher (3) Mr Masani. He (4) very strict, but he (5) funny! I (6) interested in sport, but I (7) a football fan.

Our names (8) David and Hasan and we (9) thirteen. At school, we (10) in class 7A. Our teacher (11) Ms Davis - she (12) very strict. We (13) interested in photography, but we (14) interested in films.

Quảng cáo

Đáp án:

1. 'm

2. 'm

3. is

4. 's

5. 's

6. 'm

7. 'm not

8. are

9. 're

10. 're

11. is

12. isn't

13. 're

14. aren't


Hướng dẫn dịch:

Tên tôi là Jessica Burton và tôi mười hai tuổi. Tôi học lớp 7B ở trường và giáo viên của tôi là thầy Masani. Anh ấy rất nghiêm khắc, nhưng anh ấy là người vui tính! Tôi quan tâm đến thể thao, nhưng tôi không phải là người hâm mộ bóng đá.

Tên chúng tôi là David và Hasan và chúng tôi mười ba tuổi. Ở trường, chúng tôi học cùng lớp 7A. Giáo viên của chúng tôi là cô Davis - cô ấy không nghiêm khắc lắm. Chúng tôi quan tâm đến nhiếp ảnh, nhưng chúng tôi không quan tâm đến phim.

3 (trang 5 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the questions with is / are. Then write answers that are true for you (Hoàn thành các câu hỏi với is / are. Sau đó viết câu trả lời đúng với bạn)

SBT Tiếng Anh 7 trang 5 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. Are; Yes / No; am / 'm not

2. Is; Yes / No; is / isn't

3. Is; Yes / No; is /isn't

4. Are; Yes / No; are / aren't

5. Is; Yes / No; is / isn't

6. Are; Yes / No; am / 'm not

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn mười ba?

2. Mẹ của bạn có nghiêm khắc không?

3. Sinh nhật của bạn có phải là vào tháng 5 không?

4. Bạn bè của bạn có hài hước không?

5. Màu đỏ có phải là màu yêu thích của bạn không?

6. Bạn có giỏi thể thao không?

Possessive adjectives – Possessive pronouns

4 (trang 5 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences with the words (Hoàn thành các câu với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 5 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. Their

2. mine

3. your

4. hers

5. our

6. His

7. my

8. ours

Hướng dẫn dịch:

1. Holly và Cara là chị em sinh đôi. Nhà của họ gần trường học.

2. Đó có phải là chiếc khăn của bạn không? Nó tương tự như của tôi.

3. Xin chào. Tôi là Daisy. Bạn tên là gì?

4. Đó không phải là cuốn sách của tôi. Nó là của cô ấy.

5. Chúng tôi thích toán học. Đó là chủ đề yêu thích của chúng tôi.

6. Đó là chú của tôi. Vợ anh là giáo viên.

7. Tôi mười hai, nhưng anh họ tôi mười bốn.

8. Đây không phải là găng tay của bạn. Của chúng tôi ở đằng kia.

Possessive adjectives – Possessive pronouns

5 (trang 5 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences with a / an / the (Hoàn thành các câu với a / an / the)

SBT Tiếng Anh 7 trang 5 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. The

2. an

3. an

4. a

5. an

6. the

7. a, The


Hướng dẫn dịch:

1. Cái bút trên bàn là của Mai.

2. Cha tôi là một kỹ sư.

3. Của Ricardo? Đó là một nhà hàng Ý.

4. Mận là 80 pence một kg.

5. Cô ấy là một bà già.

6. Giáo viên của cô ấy đến từ Hà Lan.

7. Đây là một chiếc điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh có màu đen.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên