SBT Tiếng Anh 7 trang 7 Starter Unit Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 7 Starter Unit Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 7 Starter Unit Language Focus - Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Have got

1 (trang 7 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 7 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. 's got

2. haven't got

3. hasn't got

4. got

5. Has

6. have

7. has

8. haven't

9. hasn't


2 (trang 7 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write sentences using the affirmative or negative form of “have got” (Viết câu bằng cách sử dụng dạng khẳng định hoặc phủ định của "have got")

SBT Tiếng Anh 7 trang 7 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. Freya hasn't got a new bag.

2. Nina and Mariam have got good marks.

3. Anna has got a camera.

4. James and Ali haven't got a new teacher.

5. I've got a lot of books.

Hướng dẫn dịch:

1. Freya không có túi mới.

2. Nina và Mariam đã đạt điểm cao.

3. Anna đã có một chiếc máy ảnh.

4. James và Ali chưa có giáo viên mới.

5. Tôi có rất nhiều sách.

3 (trang 7 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write the questions and answers using “have got” and the words (Viết các câu hỏi và câu trả lời bằng cách sử dụng "have got" và các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 7 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. I've got two hours of history

2. have you got on Monday morning

3. I've got music

4. Have you got Mr Wills

5. I've got a new teacher

6. He's got an Italian name

7. Has he got brown hair

8. has

Hướng dẫn dịch:

Ryan: Xin chào Tyler. Bạn đã có thời gian biểu của mình chưa?

Tyler: Vâng, thật khó khăn !! Tôi có hai giờ lịch sử vào thứ Hai. Bạn đã có gì vào sáng thứ Hai?

Ryan: Tôi có âm nhạc.

Tyler: Tuyệt. Bạn đã có Mr. Wills cho âm nhạc năm nay chưa? Anh ấy nghiêm khắc!

Ryan: Không, tôi có một giáo viên mới. Anh ấy có tên Tiếng Ý - Mr Moretti.

Tyler: Ồ. Anh ta có mái tóc nâu và áo khoác xanh?

Ryan: Vâng, anh ấy có.

Tyler: Ồ, tôi biết anh ấy. Anh ấy trông rất dễ thương.

There’s – There are

4 (trang 7 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences using the correct form of “there’s” or “there are” (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng chính xác của “there’s” hoặc “there are”)

1. … five new teachers this year. That's a lot!

2. … a new computer lab in your school?

3. … a Turkish girl in my class. She's friendly.

4. That book is difficult. … pictures in it.

5. … any notes in your notebook?

6. … a maths test this week. It's next week.

Đáp án:

1. There are

2. Is there

3. There's

4. There aren't

5. Are there

6. There isn't

Hướng dẫn dịch:

1. Năm nay có năm giáo viên mới. Đó là rất nhiều!

2. Có phòng máy tính mới trong trường của bạn không?

3. Có một cô gái người Thổ Nhĩ Kỳ trong lớp của tôi. Cô ấy thân thiện.

4. Cuốn sách đó thật khó. Không có hình ảnh trong đó.

5. Có ghi chú nào trong sổ tay của bạn không?

6. Không có bài kiểm tra toán nào trong tuần này. Đó là tuần sau.

5 (trang 7 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write sentences about your dream school. Use the words to help you. (Viết câu về ngôi trường mơ ước của bạn. Sử dụng các từ để giúp bạn.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 7 Starter Unit Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Gợi ý:

There's a nice library with a lot of interesting books.

Hướng dẫn dịch:

Có một thư viện đẹp với rất nhiều sách thú vị.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên