SBT Tiếng Anh 7 trang 15 Unit 2 Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 15 Unit 2 Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 15 Unit 2 Language Focus - Chân trời sáng tạo

1 (trang 15 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with am/ are/ is and the -ing form of the verbs. (Hoàn thành bảng với am / are / is và dạng -ing của các động từ.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 15 Unit 2 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. 're

2. 's

3. 'm

4. are

5. is

6. talking

7. sitting

8. taking

9. playing

10. running

11. eating


2 (trang 15 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write sentences using the present continuous and the phrases (Viết câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn và các cụm từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 15 Unit 2 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

SBT Tiếng Anh 7 trang 15 Unit 2 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. My grandmother is sending a text message.

2. Adam and Josh are playing volleyball.

3. Betty is reading a book.

4. Alfie is listening to music.

5. My mum and dad are having a conversation.

6. Rory is running.

7. My cousins are watching a video.

8. I'm drawing a picture.

Hướng dẫn dịch:

1. Bà tôi đang gửi một tin nhắn văn bản.

2. Adam và Josh đang chơi bóng chuyền.

3. Betty đang đọc sách.

4. Alfie đang nghe nhạc.

5. Bố và mẹ tôi đang trò chuyện.

6. Rory đang chạy.

7. Anh em họ của tôi đang xem một đoạn video.

8. Tôi đang vẽ một bức tranh.

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Write sentences using the negative form of the present continuous. Then match sentences 1-7 to speakers a-g (Viết câu sử dụng dạng phủ định của thì hiện tại tiếp diễn. Sau đó, nối câu 1-7 với người nói a-g)

SBT Tiếng Anh 7 trang 15 Unit 2 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

2. c. aren't helping

3. f. 'm not singing

4. a. aren't listening

5. g. aren't enjoying

6. e. isn't eating

7. d. 'm not writing

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đang không nhìn đường!

2. Họ không giúp việc nhà!

3. Tôi không hát lại bài hát đó bây giờ!

4. Bạn không nghe theo hướng dẫn của tôi.

5. Chúng tôi không thưởng thức bữa ăn đắt tiền này.

6. Billy không ăn thức ăn ngon của em bé.

7. Ồ không! Tôi viết không nhanh lắm!

4 (trang 15 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): What are these people doing now? Write sentences using the present continuous (Những người này đang làm gì bây giờ? Viết câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn)

SBT Tiếng Anh 7 trang 15 Unit 2 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Gợi ý:

I think my brother is sending text message to his best friend and he isn’t studying.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ anh trai tôi đang gửi tin nhắn văn bản cho người bạn thân nhất của anh ấy và anh ấy không học.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 7, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác