SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 2 Vocabulary and Listening - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 16 Unit 2 Vocabulary and Listening sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 2 Vocabulary and Listening - Chân trời sáng tạo

1 (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Label the pictures with the words (Gắn nhãn các hình ảnh bằng các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 2 Vocabulary and Listening | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. send a text message (gửi tin nhắn văn bản)

2. put on speakerphone (đặt loa ngoài)

3. download a ring tone (tải xuống nhạc chuông)

4. dial a number (quay số)

5. hang up (dập máy)

2 (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the clues and write the words (Đọc các gợi ý và viết các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 2 Vocabulary and Listening | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. speak up

2. hang up

3. engaged

4. credit

5. call back

6. wrong number

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn không thể nghe thấy ai đó, bạn nói "Vui lòng lên tiếng."

2. Khi bạn kết thúc một cuộc gọi điện thoại, bạn sẽ cúp máy.

3. Nếu điện thoại đang bận, nó đang được kết nối.

4. Nếu bạn không đặt bất kỳ khoản tiền nào vào điện thoại của mình, bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tín dụng nào.

5. Nếu bạn gọi lại cho ai đó, bạn sẽ gọi lại.

6. Nếu bạn gọi một số mà không đúng, bạn đã nhầm số.

3 (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Listen to the phone conversations and write true / false (Nghe các cuộc trò chuyện điện thoại và viết true / false)

1. Sam can hear his dad.

2. Sam wants his dad to speak up.

3. Sam wants to call back.

4. Sam calls back on a landline.

5. There's a problem because Sam's money is at home.

6. Dad can come into town and meet Sam.

Quảng cáo

Đáp án:

1. false

2. true

3. true

4. false

5. false

6. true

Nội dung bài nghe:

Dad: Hi, Sam! It's Dad here.

Sam: Oh, hi Dad ... I'm on the bus with Uncle Steve. Were going to that music concert in town. It's at the theatre.

Dad: Listen, Sam ... there's a problem

Sam: I'm sorry. I can't hear you. There are a lot of people on the bus. Can you speak up?

Dad: OK... OK It's important. I need to speak to you. Your phone was busy just now and there's a voicemail message on your phone from me.

Sam: I'm afraid I really can't hear. I think I need to call you back.

Dad: Listen... don't hang up.

Sam: Don't worry. I can call you back in a minute.

Dad: All right. Bye.

Sam: Bye, Dad

Sam: Hi, Dad, It's me. Uncle Steve and I are in town now. I'm using his mobile because I haven't got any credit on my phone.

Dad: Not again! You need to top up more often.

Sam: I know …

Dad: Listen .. the thing is…. the tickets for your concert are on the kitchen table.

Sam: What? Are you sure?

Dad: There are two tickets on the kitchen table - they've got the name of a band on them.

Sam: Oh. no. The concert starts in fifteen minutes. Can you drive into town with the tickets? Please?

Dad: OK.

Sam: Meet you outside the station. It's next to the theatre.

Dad: OK. I can send you a text message when I arrive.

Sam: Thanks, Dad! You're the best!

Hướng dẫn dịch:

Bố: Chào, Sam! Bố đây.

Sam: Ồ, chào bố ... con đang trên xe buýt với chú Steve. Đang đi xem buổi hòa nhạc đó trong thị trấn. Nó ở nhà hát.

Bố: Nghe này, Sam ... có một vấn đề

Sam: Con xin lỗi. Con không thể nghe thấy bố. Có rất nhiều người trên xe buýt. Bố có thể nói to hơn không?

Bố: OK ... OK Nó quan trọng. Bố cần nói chuyện với con. Vừa rồi điện thoại của con đang bận và có một tin nhắn thư thoại trên điện thoại của con từ bố.

Sam: Con e rằng con thực sự không thể nghe thấy. Con nghĩ con cần gọi lại cho bố.

Bố: Nghe này ... đừng cúp máy.

Sam: Đừng lo lắng. Con có thể gọi lại cho bố sau một phút.

Bố: Được rồi. Tạm biệt.

Sam: Tạm biệt bố.

Sam: Chào bố, là con đây. Chú Steve và con hiện đang ở trong thị trấn. Con đang sử dụng điện thoại di động của anh ấy vì con không có tín dụng nào trên điện thoại của mình.

Bố: Lại không! Con cần phải nạp tiền thường xuyên hơn.

Sam: Con biết…

Bố: Nghe này .. vấn đề là…. vé cho buổi hòa nhạc của con đang ở trên bàn bếp.

Sam: Cái gì? Bố có chắc không?

Bố: Có hai tấm vé trên bàn bếp - chúng có tên của một ban nhạc trên đó.

Sam: Ồ. không. Buổi biểu diễn bắt đầu sau mười lăm phút nữa. Bố có thể lái xe vào thị trấn với vé không ạ?

Bố: OK.

Sam: Gặp bố bên ngoài nhà ga ạ. Nó bên cạnh nhà hát.

Bố: OK. Bố có thể gửi cho con một tin nhắn văn bản khi con đến.

Sam: Cảm ơn bố! Bố là nhất!

4 (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Listen again and complete the sentences with one or two words. (Nghe lại và hoàn thành các câu với một hoặc hai từ.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 16 Unit 2 Vocabulary and Listening | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. voicemail

2. call

3. credit

4. kitchen table

5. two

6. station

Hướng dẫn dịch:

1. Có một tin nhắn thư thoại trên điện thoại của Sam từ bố anh ấy.

2. Sam sẽ gọi lại cho bố sau một phút.

3. Sam không có tín dụng nào trên điện thoại của anh ấy.

4. Vé ở trên bàn bếp ở nhà.

5. Có hai vé.

6. Sam muốn gặp bố ở ngoài nhà ga.

5 (trang 16 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): What do you do in these situations? (Bạn làm gì trong những tình huống này?)

1. You don't have any credit.

2. Your mum's phone is engaged.

3. You want to communicate with your friends. They're outside, but you're in the library.

4. The telephone conversation is finished.

5. You're bored with the ringtone on your phone.

6. You phone a number and it isn't correct.

Đáp án:

1. I need to top up.

2. I need to call back.

3. I send a text message.

4. I hang up.

5. I download a new ringtone.

6. I say “I'm sorry, I've got the wrong number!”

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn không có bất kỳ tín dụng nào.

- Tôi cần nạp tiền.

2. Điện thoại của mẹ bạn đã kết nối.

- Tôi cần gọi lại.

3. Bạn muốn giao tiếp với bạn bè của mình. Họ đang ở bên ngoài, nhưng bạn đang ở trong thư viện.

- Tôi gửi một tin nhắn văn bản.

4. Cuộc điện đàm đã kết thúc.

- Tôi cúp máy.

5. Bạn cảm thấy nhàm chán với nhạc chuông trên điện thoại của mình.

- Tôi tải xuống một bản nhạc chuông mới.

6. Bạn gọi một số điện thoại và nó không chính xác.

- Tôi nói "Tôi xin lỗi, tôi đã nhầm số!"

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên