SBT Tiếng Anh 7 trang 33 Unit 5 Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 33 Unit 5 Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 33 Unit 5 Language Focus - Chân trời sáng tạo

1 (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 33 Unit 5 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. slowest

2. braver

3. bravest

4. thinner

5. thinnest

6. easier

7. easiest

8. more important

9. most important

10. better

11. best

12. worse

13. worst2 (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences with the comparative form of the adjectives. (Hoàn thành các câu với dạng so sánh của các tính từ.)

1. Kevin is often (slow) than Andy.

2. Whales have got (big) brains than humans.

3. This rucksack is (expensive) than that bag.

4. Fruit is (good) for you than sweets.

5. The new sports centre is (modern) than the old stadium.

6. Their classroom is (dirty) than our nice clean room.

Quảng cáo

Đáp án:

1. slower

2. bigger

3. more expensive

4. better

5. more modern

6. dirtier

Hướng dẫn dịch:

1. Kevin thường chậm hơn Andy.

2. Cá voi có bộ não lớn hơn con người.

3. Cái ba lô này đắt hơn cái túi kia.

4. Trái cây tốt cho bạn hơn đồ ngọt.

5. Trung tâm thể thao mới hiện đại hơn sân vận động cũ.

6. Phòng học của họ bẩn hơn căn phòng sạch đẹp của chúng tôi.

3 (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the questions with the superlative form of one of the adjectives. (Hoàn thành các câu hỏi với dạng so sánh nhất của một trong các tính từ.)

1. Where's … building in the city? (heavy, tall)

2. What's … picture in this museum? (beautiful, strict)

3. When's … bus in the evening? (easy, early)

4. Who's … singer on the TV talent show? (bad, cruel)

5. What's … subject at school? (brave, easy)

6. When's … time of year to visit your town? (patient, good)

Quảng cáo

Đáp án:

1. the tallest

2. the most beautiful

3. the earliest

4. the worst

5. the easiest

6. the best

Hướng dẫn dịch:

1. Tòa nhà cao nhất thành phố ở đâu?

2. Bức tranh đẹp nhất trong bảo tàng này là gì?

3. Chuyến xe buýt sớm nhất vào buổi tối khi nào?

4. Ai là ca sĩ tệ nhất trong chương trình tài năng truyền hình?

5. Môn học dễ nhất ở trường là gì?

6. Khi nào là thời điểm tốt nhất trong năm để đến thăm thị trấn của bạn?

4 (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the sentences with the most suitable comparison of the adjectives (Hoàn thành các câu với sự so sánh phù hợp nhất của các tính từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 33 Unit 5 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

1. Ed is … - he's 1.89 m. He's … Jamal and Ricky.

2. Ricky and Ed are not … Jamal.

3. Ricky is … person - he's still at school! He's a lot … Ed and Jamal.

4. Ed is not … Jamal.

5. Ed is … player in the team because he can run really fast. I think he's … the other players.

Quảng cáo

Đáp án:

1. the smallest, smaller than

2. as old as

3. the youngest, younger than

4. as good as

5. the most exciting, more exciting than

Hướng dẫn dịch:

1. Ed là người nhỏ nhất - anh ấy 1,89 m. Anh ấy nhỏ hơn Jamal và Ricky.

2. Ricky và Ed không già bằng Jamal.

3. Ricky là người trẻ tuổi nhất - anh ấy vẫn đang đi học! Anh ấy trẻ hơn rất nhiều so với Ed và Jamal.

4. Ed không giỏi bằng Jamal.

5. Ed là cầu thủ thú vị nhất trong đội vì anh ấy có thể chạy rất nhanh. Tôi nghĩ anh ấy thú vị hơn các cầu thủ khác.

5 (trang 33 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Rewrite the sentences using the words given in brackets. (Viết lại các câu bằng cách sử dụng các từ được cho trong ngoặc.)

SBT Tiếng Anh 7 trang 33 Unit 5 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. is different from that one

2. this class studies as well as her

3. look like his brother

4. younger than Peter

5. the most precious

Hướng dẫn dịch:

1. Cuốn sách này không giống với cuốn sách đó.

2. Cô ấy học giỏi nhất lớp này.

3. Anh ấy trông khác với anh trai của mình.

4. Peter sinh năm 1982. Nancy sinh năm 1985.

5. Không gì khác quý bằng độc lập.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên