SBT Tiếng Anh 7 trang 51 Unit 8 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

SBT Tiếng Anh 7 trang 51 Unit 8 Language Focus - Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 trang 51 Unit 8 Language Focus sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 7 Friends plus.

Giải SBT Tiếng Anh 7 trang 51 Unit 8 Language Focus - Chân trời sáng tạo

1 (trang 51 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete the table with the words (Hoàn thành bảng với các từ)

SBT Tiếng Anh 7 trang 51 Unit 8 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

- Giving addtion (bổ sung): and

- Giving difference (đưa ra điểm khác): but

- Giving selection (đưa ra lựa chọn): or

- Giving result (đưa ra kết quả): so

- Giving reason (đưa lí do): because

- Giving contrast (đưa ra sự đối lập): although

2 (trang 51 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Complete these sentences with the words given in exercise 1. (Hoàn thành các câu này với các từ được cho trong bài tập 1.)

1. Amphibious buses can run on water … land.

2. Fossil fuels help run machines, … they cause pollution.

3. … solar energy is unlimited, not many people can cover its expense.

4. People should limit hydropower plants … they sometimes cause terrible floods.

5. This seaside is full of sunlight, … they will establish a solar power plant here.

6. Either solar energy … wind power is useful and helps protect the environment.

Quảng cáo

Đáp án:

1. and

2. but

3. Although

4. because

5. so

6. or

Hướng dẫn dịch:

1. Xe buýt lưỡng cư có thể chạy trên mặt nước và trên cạn.

2. Nhiên liệu hóa thạch giúp vận hành máy móc, nhưng chúng lại gây ô nhiễm.

3. Mặc dù năng lượng mặt trời là không giới hạn, nhưng không nhiều người có thể trang trải chi phí của nó.

4. Mọi người nên hạn chế các nhà máy thủy điện vì chúng đôi khi gây ra lũ lụt kinh hoàng.

5. Bờ biển này tràn ngập ánh sáng mặt trời, vì vậy họ sẽ thành lập một nhà máy điện mặt trời ở đây.

6. Năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió đều hữu ích và giúp bảo vệ môi trường.

3 (trang 51 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Read the text and fill in each blank with the most suitable conjuntion (Đọc văn bản và điền vào mỗi chỗ trống với kết hợp phù hợp nhất)

SBT Tiếng Anh 7 trang 51 Unit 8 Language Focus | Friends plus 7 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. so

2. Although

3. but

4. and

5. or

6. because

Hướng dẫn dịch:

Mọi người luôn cố gắng nâng cao mức sống nên họ cần rất nhiều nhiên liệu. Mặc dù ước tính ngày nay của National Geographic nói rằng chúng ta sử dụng 320 tỷ kilowatt năng lượng mỗi ngày, nhu cầu về năng lượng dường như không ngừng kết thúc. Nhiên liệu hóa thạch mang lại cho chúng ta rất nhiều năng lượng, nhưng chúng lại gây ra khí thải nhà kính và ô nhiễm. Đã đến lúc phải tìm những chất thay thế phù hợp và tốt hơn cho nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng mặt trời, năng lượng từ gió hoặc nhiên liệu sinh học dường như là một nguồn đầy hứa hẹn vì chúng có thể mang lại cho chúng ta một tương lai xanh và sạch hơn.

4 (trang 51 SBT Tiếng Anh 7 Friends plus): Use the most suitable conjunctions to make sentences. (Sử dụng các liên từ phù hợp nhất để đặt câu.)

1. use / green sources / energy / you / protect / earth

2. limit / use / fossil fuels / our future generations / lack energy

3. green sources / energy / good / we need more time / make / perfect (2 ways)

4. Viet Nam / a long seaside / suitable / develop / solar energy and wind power (2 ways)

Quảng cáo

Đáp án:

1. You should use green sources of energy because you can protect the earth.

2. We should limit the use of fossil fuels or our future generations will lack energy.

3. Although green sources of energy are good, we need more time to make them perfect.

Green sources of energy are good but we need more time to make them perfect.

4. VietNam has a long seaside so it is suitable to develop solar energy and wind power.

Because Viet Nam has a long seaside, it is suitable to develop solar energy and win power.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn nên sử dụng các nguồn năng lượng xanh vì bạn có thể bảo vệ trái đất.

2. Chúng ta nên hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch nếu không thế hệ tương lai của chúng ta sẽ thiếu năng lượng.

3. Mặc dù những nguồn năng lượng xanh là tốt nhưng chúng ta cần thêm thời gian để biến chúng trở nên hoàn hảo.

Những nguồn năng lượng xanh là tốt nhưng chúng ta cần thêm thời gian để biến chúng trở nên hoàn hảo.

4. Việt Nam có bờ biển dài nên rất thích hợp để phát triển năng lượng mặt trời và điện gió.

Do Việt Nam có bờ biển dài nên rất thích hợp để phát triển năng lượng mặt trời và phát điện.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên