Giải SBT Toán 7 trang 87 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Toán 7 trang 87 Tập 2 trong Bài tập cuối chương 9 Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 87.

Giải SBT Toán 7 trang 87 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 87 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Một hộp có 4 cây bút xanh và 1 cây bút đen. Mạnh chọn ra ngẫu nhiên 2 cây bút từ hộp và thấy hai bút có cùng màu. Trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra, biến cố nào không xảy ra?

A: “Hai bút lấy ra đều có màu xanh”;

B: “Hai bút lấy ra đều có màu đỏ”;

C: “Có ít nhất 1 bút đỏ trong hai bút lấy ra”.

Quảng cáo

Lời giải:

Có 4 cây bút màu xanh và 1 cây bút màu đen, khi lấy ra ngẫu nhiên 2 cây bút có cùng màu thì chắc chắn 2 bút này sẽ màu xanh. Do đó biến cố A xảy ra.

Biến cố B, C không xảy ra vì hộp bút không có cây bút màu đỏ.

Vậy biến cố A xảy ra; biến cố B và C không xảy ra.

Bài 2 trang 87 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Tổ 3 có 6 bạn là Hà, Hiền, Hiệp, Hương, Hùng và Khánh. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn trong tổ. Hãy nêu tập hợp các kết quả làm cho mỗi biến cố sau xảy ra.

A: “Tên của bạn được chọn bắt đầu bằng chữ cái “H”;

B: “Tên của bạn được chọn không chứa chữ “g”;

C: “Tên của bạn được chọn có chứa dấu huyền”.

Kết quả nào làm cho cả 3 biến cố trên cùng xảy ra?

Quảng cáo

Lời giải:

• Có 5 bạn trong tổng số 6 bạn Hà, Hiền, Hiệp, Hương, Hùng, Khánh có tên bắt đầu bằng chữ H là Hà, Hiền, Hiệp, Hương, Hùng, do đó tập hợp các kết quả để biến cố A: “Tên của bạn được chọn bắt đầu bằng chữ cái “H” xảy ra là A = {Hà; Hiền; Hiệp; Hương; Hùng}.

•Có 4 bạn trong tổng số 6 bạn Hà, Hiền, Hiệp, Hương, Hùng, Khánh có tên không chứa chữ “g” là Hà, Hiền, Hiệp, Khánh, do đó tập hợp các kết quả để biến cố B: “Tên của bạn được chọn không chứa chữ “g” xảy ra là B = {Hà; Hiền; Hiệp; Khánh}.

•Có 3 bạn trong tổng số 6 bạn có tên chứa dấu huyền là Hà, Hiền, Hùng, do đó tập hợp các kết quả để biến cố C: “Tên của bạn được chọn có chứa dấu huyền” xảy ra là C = {Hà; Hiền; Hùng}.

Các kết quả Hà và Hiền làm cho cả 3 sự kiện trên cùng xảy ra.

Bài 3 trang 87 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Một hộp có 4 lá thăm được đánh số 3; 5; 7; 9. Lấy ra từ hộp 2 lá thăm. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

A: “Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 11”;

B: “Tích các số ghi trên hai lá thăm là số lẻ”;

C: “Số ghi trên một lá thăm bằng bình phương số ghi trên lá thăm kia”.

Quảng cáo

Lời giải:

A là biến cố không thể vì tổng các số ghi trên hai lá thăm phải là số chẵn.

B là biến cố chắc chắn vì các số ghi trên thăm đều là số lẻ nên tích hai số lẻ cũng là số lẻ.

C là biến cố ngẫu nhiên, nó xảy ra khi lấy được thăm số 3 và số 9.

Vậy A là biến cố không thể, B là biến cố chắc chắn và C là biến cố ngẫu nhiên.

Bài 4 trang 87 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Lúc đầu Hương có 2 tờ 5 000 đồng và 3 tờ 10 000 đồng. Hương đánh rơi 2 tờ tiền. Trong các biến cố sau, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên. Tại sao?

A: “Số tiền Hương đánh rơi là 30 000 đồng”;

B: “Số tiền Hương đánh rơi là 10 000 đồng”;

C: “Hương còn lại ít nhất 20 000 đồng”.

Quảng cáo

Lời giải:

• Giả sử Hương đánh rơi 2 tờ tiền có mệnh giá cao nhất, khi đó số tiền Hương đánh rơi là 2 . 10 000 = 20 000 đồng.

Do đó tổng số tiền đánh Hương đánh rơi 2 tờ tiền bất kì không vượt quá 20 000 đồng, nên A là biến cố không thể.

• B là biến cố ngẫu nhiên, nó xảy ra khi Hương đánh rơi 2 tờ 5 000 đồng.

• C là biến cố chắc chắn vì nếu rơi 2 tờ tiền có mệnh giá cao nhất là 10 000 đồng thì số tiền còn lại là 2 . 5000 + 10 000 = 20 000 đồng.

Vậy A là biến cố không thể, B là biến cố ngẫu nhiên và C là biến cố chắc chắn.

Bài 5 trang 87 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Một doanh nghiệp chọn ngẫu nhiên 1 tháng trong năm 2022 để thực hiện chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng. Tính xác suất doanh nghiệp đó chọn được tháng có ít hơn 30 ngày, biết rằng tất cả các tháng đều có cùng khả năng được chọn.

Lời giải:

Một năm có 12 tháng và chỉ có tháng 2 là có ít hơn 30 ngày nên xác suất doanh nghiệp đó chọn được tháng có ít hơn 30 ngày là 112.

Bài 6 trang 87 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2: Bác Luân rút ngẫu nhiên 1 quân bài từ bộ bài tây 52 lá.

a) Tính xác suất của biến cố: “Bác Luân rút được lá bài Át cơ”;

b) Tính xác suất của biến cố: “Bác Luân rút được lá bài đỏ”.

Lời giải:

a) Vì 1 quân bài được rút ngẫu nhiên nên khả năng xuất hiện ở các quân bài đều như nhau, do đó xác suất của biến cố: “Bác Luân rút được lá bài Át cơ” là 152.

b) Một bộ bài có 52 lá, do có 26 lá bài đỏ và 26 lá bài đen nên khả năng rút được lá bài đỏ bằng khả năng rút được lá bài đen. Vậy xác suất rút được lá bài đỏ là 12.

Lời giải Sách bài tập Toán 7 Bài tập cuối chương 9 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên