Tiếng Việt 5 VNEN Bài 21A: Trí dũng song toàn

Tiếng Việt 5 VNEN Bài 21A: Trí dũng song toàn

A. Hoạt động cơ bản

(Trang 28 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) 1. Kể tên những người vừa mưu trí vừa dũng cảm mà em biết (các anh hùng dân tộc thời xưa và nay, những nhân vật em đọc trong sách...)

Trả lời

Những người vừa có mưu trí vừa dũng cảm mà em biết là: Trần Quốc Tuấn, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Hoàn, Phan Đình Giót, Kim Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Lê Lợi, Giang Văn Minh, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh,…

(Trang 29 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) 2-3-4: Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

(Trang 29 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) 5. Thảo luận, trả lời câu hỏi

(Trang 29 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) (1) Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lễ "góp giỗ Liễu Thăng"?

(Trang 29 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) (2) Cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh đã diễn ra như thế nào?

Trả lời

(1) Khi được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc, vua nhà Minh để sứ thần Giang Văn Minh chờ lâu và không chịu tiếp kiến thì Giang Văn Minh đã "vừa khóc lóc rất thảm thiết". Ông vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Giang Văn Minh tâu luôn: Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ? Vua Minh biết đã mắc mưu đành phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.

(2) Cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh diễn ra quyết liệt, không khoan nhượng, thể hiện sự mưu trí, bất khuất, dũng cảm và lòng tự hào dân tộc của ông.

(Trang 30 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) (3) Hành động sai người ám hại ông Giang Văn Minh của vua nhà Minh đã nói lên điều gì?

(Trang 30 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) (4) Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?

Trả lời

(3) Hành động sai người ám hại ông Giang Văn Minh đã nói lên sự hèn hạ, nhục nhã của vua nhà Minh.

(4) Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn vì Giang Văn Minh vừa mưu trí vừa bất khuất, ông biết cách giữ thể diện và danh dự đất nước, ông dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.

B. Hoạt động thực thành

1. Cùng chơi: "Thi ghép nhanh các thẻ từ.

(Trang 30 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) Mỗi nhóm có một bộ thẻ từ. Ghép thẻ từ "công dân" với các thẻ từ: "gương mẫu", "ý thức", "nghĩa vụ", "quyền", "danh dự", "bổn phận", "trách nhiệm" để điền thành cụm từ có nghĩa.

Trả lời

Ví dụ mẫu:

-Công dân gương mẫu

-Ý thức công dân

-Nghĩa vụ công dân

-Danh dự công dân

-Trách nhiệm công dân

-Bổn phận công dân

-Quyền công dân

-Công dân danh dự

(Trang 30 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) 2. Chọn nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi cụm từ ở cột B

Tiếng Việt 5 VNEN Bài 21A: Trí dũng song toàn | Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN hay nhất

Trả lời

a)-2

b)-3

c)-1

(Trang 30 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) 3. Viết đoạn văn theo đề bài sau:

Viết 3-4 câu nêu cảm nghĩ của em về câu nói của Bác Hồ khi đến thăm đền Hùng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Trả lời

Mỗi người dân Việt Nam cần làm tròn bổn phận công dân để xây dựng đất nước. Chúng em là những công dân nhỏ tuổi cũng có bổn phận của tuổi nhỏ. Tức là phải luôn có gắng học tập, lao động và rèn luyện đạo đức để trở thành người công dân tốt sau này.

(Trang 31 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) 4. Nghe thầy cô đọc và viết vào vở: Trí dũng song toàn (từ Thấy sứ thần Việt Nam....đến hết).

Trả lời

“...Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội ca ba điều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người hám hại ông.

Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông, khóc rằng:

- Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ.

Điếu văn của vua Lê còn có câu: "Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống".

(Trang 31 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) 5. Thi tìm và viết các từ:

(Trang 31 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) a. Chứa tiếng bằng đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

      • Giữ lại để dùng về sau

      • Biết rõ, thành thạo

      • Đồ đựng đan bằng tre, nứa, đáy phẳng, thành cao (thường dùng để đựng cua, cá)

(Trang 31 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) b. chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

      • Dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm

      • Lớp mỏng bên ngoài của cây, quả

      • Đồng nghĩa với giữ gìn

Trả lời

a. Chứa tiếng bằng đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:

      • Giữ lại để dùng về sau => dành dụm, để dành

      • Biết rõ, thành thạo => rành rọt, rành mạch, rành rẽ

      • Đồ đựng đan bằng tre, nứa, đáy phẳng, thành cao (thường dùng để đựng cua, cá) => giỏ

b. chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

      • Dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm => dũng cảm, quả cảm

      • Lớp mỏng bên ngoài của cây, quả => vỏ

      • Đồng nghĩa với giữ gìn => bảo vệ

6. Chọn bài a hoặc b:

(Trang 31 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) a. Chọn để điền r, d hay gi vào mỗi chỗ trống trong bài thơ “Dáng hình ngọn gió”. Viết lại các từ có chứa tiếng vừa điền vào vở

Bầu trời rộng thênh thang              Gió còn lượn trên cao

Là căn nhà của gió                            Vượt sông dài biển rộng

Chân trời như cửa ngỏ                     Cõng nước làm mưa (5) ...ào

Thả sức gió đi về                                Cho xanh tươi đồng ruộng

Nghe cây lá (1) ...ầm (2) ....ì              Gió khô ô muối trắng

Ấy là khi gió hát                                 Gió đẩy cánh buồm đi

Mặt biển sóng lao xao                     Gió chẳng bao ....ờ mệt

Là gió đang ....ạo nhạc                     Nhưng đố ai biết được

Những ngày hè oi bức                     Hình ....áng gió thế nào?

Cứ tưởng gió đi đâu

Gió nép vào vành nón

Quạt....ịu trưa ve sâu

(Trang 32 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) b. Chọn để đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm trong mẫu chuyện vui “Sợ mèo không biết”. Viết lại các từ chứa tiếng vừa điền dấu thanh vào vở

Sợ mèo không biết

Một người bênh hoang (1) tương, suốt ngày ngỡ mình là chuột. Cuối cùng được ra viện nhưng anh ta cứ đứng tần ngần (2) mai ở cổng viện mà không đi. Một bác sĩ thấy lạ bèn hỏi. Bệnh nhân sợ (3) hai (4) giai thích:

- Bên (5) công có một con mèo

Bác sĩ bảo:

- Nhưng anh viết mình không (6) phai là chuột cơ mà

Anh chàng trả lời:

- Tôi biết như vậy có ăn thua gì. (7) Nhơ con mèo nó không biết điều ấy thì sao.

Trả lời

Dáng hình ngọn gió

Bầu trời rộng thênh thang              Gió còn lượn trên cao

Là căn nhà của gió                            Vượt sông dài biển rộng

Chân trời như cửa ngỏ                     Cõng nước làm mưa rào

Thả sức gió đi về                                Cho xanh tươi đồng ruộng

Nghe cây lá rầm rì                           Gió khô ô muối trắng

Ấy là khi gió hát                                 Gió đẩy cánh buồm đi

Mặt biển sóng lao xao                     Gió chẳng bao giờ mệt

Là gió đang rạo nhạc                     Nhưng đố ai biết được

Những ngày hè oi bức                     Hình dáng gió thế nào?

Cứ tưởng gió đi đâu

Gió nép vào vành nón

Quạt dịu trưa ve sâu

b.

Sợ mèo không biết

- Bên (5) cổng có một con mèo

Bác sĩ bảo:

- Nhưng anh viết mình không (6) phải là chuột cơ mà

Anh chàng trả lời:

- Tôi biết như vậy có ăn thua gì. (7) Nhỡ con mèo nó không biết điều ấy thì sao?

C. Hoạt động ứng dụng

(Trang 32 Ngữ Văn 5 VNEN tập 2) Kể lại cho người thân nghe câu chuyện "Trí dũng song toàn". Trao đổi với người thân về ý nghĩa của câu chuyện.

Trả lời

Kể chuyện: "Trí dũng song toàn" (trang 28, 29 sgk).

Ý nghĩa câu chuyện: Truyện ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn, bất khuất, mưu trí và anh dũng.

   

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 5 chương trình VNEN hay khác:

Xem thêm các bài Để học tốt môn Tiếng Việt 5 hay khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 5 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.