Tiếng Việt 5 VNEN Bài 6A: Tự do và công lý

Tiếng Việt 5 VNEN Bài 6A: Tự do và công lý

A. Hoạt động cơ bản

(Trang 58 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 1. Những hình ảnh dưới đây muốn nói điều gì?

Tiếng Việt 5 VNEN Bài 6A: Tự do và công lý | Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN hay nhất

Trả lời

Những bức tranh dưới đây muốn nói là trên thế giới có nhiều dân tộc khác nhau, màu da và phong tục khác nhau nhưng tất cả trẻ em đều đáng yêu được tôn trọng và bảo vệ.

(Trang 59 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: Sự sụp đổ của chế độ A - pác - thai

(Trang 59 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A

Tiếng Việt 5 VNEN Bài 6A: Tự do và công lý | Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN hay nhất

Trả lời

a-1

b-4

c-2

d-5

e-4

4. Cùng luyện đọc

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 5. Trả lời câu hỏi:

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) (1) Ở Nam Phi, dưới chế độ A - pác - thai, người da trắng chiếm bao nhiêu phần trăm dân số?

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) (2) Người da trắng đã chiếm giữ những quyền lợi gì ở đất nước này? Vì sao nói sự chiếm giữ đó là phi lí?

Trả lời

(1) Ở Nam Phi, dưới chế độ a-pác-thai, người da trắng chiếm 1/5 dân số.

(2) Người da trắng đã chiếm giữ 9/10 đất trồng trọt, 3/4 tổng thu nhập và toàn bộ hầm mỏ, xí nghiệp, ngân hàng. Sự chiếm giữ đó là phi lí vì không có sự tư do, dân chủ nào đối với người da đen =>nạn phân biệt chủng tộc.

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 6. Những dòng nào dưới đây nói về việc người da đen bị đối xử bất công dưới chế độ A - pác - thai?

a. Không có đất trồng trọt.

b. Phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu.

c. Con em họ không được đến trường học.

d. Lương chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng.

e. Phải sông, chữa bệnh, đi học ở những khu riêng.

g. Không được nhận làm việc ở xí nghiệp hay ngân hàng.

h. Không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào.

Trả lời

Những việc người da đen bị đối xử bất công dưới chế độ A - pác - thai là:

b. Phải làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu.

d. Lương chỉ bằng 1/7 hay 1/10 lương của công nhân da trắng.

e. Phải sông, chữa bệnh, đi học ở những khu riêng.

h. Không được hưởng một chút tự do, dân chủ nào.

7. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) Bài văn cho em biết những gì về vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới?

Trả lời

Ông Nen-xơn Man-đê-la là luật sư da đen – người từng bị giam cầm suốt 27 năm vì đấu tranh chống chế độ A-pác-thai. Ông còn được nhận giải Nô-ben vì hòa bình năm 1993. Nen-xơn Man-đê-la là vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới.

B. Hoạt động thực thành

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 1. Nhớ - viết đoạn thơ trong bài Ê-mi-li, con...

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 2. a. Viết vào vở những tiếng có ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây:

Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín mui

Lưa thưa mưa hiển ấm chân trời

Chiếc tàu chở cá về bến cảng

Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi.

Em bé thuyền ai ra giỡn nước

Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm

Biển bằng không có dòng xuôi ngược

Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.

(Huy Cận)

(Trang 60 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) b. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng có ưa và ươ.

Trả lời

a. Những tiếng có chứa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ là:

Tiếng chứa "ưa": lưa, thưa, giữa, mưa.

Tiếng chứa "uơ": tưởng, nước, ngược.

b. Nhận xét:

Tiếng chứa "ưa": Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ư.

Tiếng chứa "uơ": Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ơ.

(Trang 61 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 3. Tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

a. Cầu được ...... thấy           d. ....... thử vàng, gian nan thử sức

b. Năm nắng, ...... mưa        e. Lựa lời mà nói cho ...... lòng nhau

c. ...... chảy đá mòn              g. Nắng tốt dưa, ....... tốt lúa

Trả lời

a. Cầu được ước thấy

b. Năm nắng, mười mưa

c. Nước chảy đá mòn

d. Lửa thử vàng, gian nan thử sức

e. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

g. Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa

(Trang 61 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 4. Thi xếp thẻ từ vào nhóm thích hợp trong bảng

   • Xếp những từ có nghĩa hữu ở các thẻ từ vào bảng phân loại, nhóm vào xếp đúng và nhanh sẽ thắng cuộc.

   • Viết vào vở kết quả phân loại đúng:

Tiếng Việt 5 VNEN Bài 6A: Tự do và công lý | Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN hay nhất

Hữu có nghĩa là bạn bè       Hữu có nghĩa là có

M. hữu nghị                            M. hữu ích

Trả lời

Hữu có nghĩa là bạn bè Hữu nghĩa là có
Hữu nghị, chiến hữu, thân hữu, hữu hảo, bằng hữu, thân hữu, bạn hữu Hữu hiệu, hữu tình, hữu ích, hữu dụng

(Trang 61 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 5. Đặt hai câu với từ có tiếng hữu mang nghĩa khác nhau

Trả lời

-Bá Nha và Chung Tử Kỳ là bẵng hữu của nhau.

-Non nước Việt Nam hữu tình và nên thơ.

-Con ngựa đó là chiến hữu trung thành của tôi.

(Trang 61 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) 6. Làm bài tập trong phiếu học tập:

Nối các từ có tiếng hợp với nhóm A hoặc B:

Tiếng Việt 5 VNEN Bài 6A: Tự do và công lý | Soạn Tiếng Việt lớp 5 VNEN hay nhất

Trả lời

Hợp có nghĩa là gộp lại Hợp có nghĩa là đúng với yêu cầu, đòi hỏi nào đó
Hợp tác, hợp nhất, hợp lực Hợp pháp, hợp tình, phù hợp, hợp lí, hợp thời, hợp lệ, thích hợp

C. Hoạt động ứng dụng

(Trang 62 Ngữ Văn 5 VNEN tập 1) Hỏi người thân để biết mỗi thành ngữ dưới đây muốn nói điều gì?

a. Bốn biển một nhà

b. Kề vai sát cánh

c. Chung lưng đấu cật

Trả lời

a. "Bốn biển một nhà" có nghĩa là người ở khắp nơi đoàn kết như người trong một gia đình, thống nhất về một mối. Mọi người từ khắp năm châu bốn biển cùng đồng lòng, đoàn kết nhưa anh em trong một gia đình.

b. "Kề vai sát cánh" nghĩa là cùng bên nhau, cùng chung sức với nhau để làm việc gì, nhằm một mục đích chung.

c. Chung lưng đấu cật nghĩa là cùng góp sức và dựa vào nhau để giải quyết công việc chung đang gặp khó khăn.

   

Xem thêm các bài Soạn Tiếng Việt 5 chương trình VNEN hay khác:

Xem thêm các bài Để học tốt môn Tiếng Việt 5 hay khác:

Các chủ đề khác nhiều người xem

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn, Giải bài tập Tiếng Việt lớp 5 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 Tập 1, Tập 2 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.