Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn họcSoạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học trang 16, 17 ngắn nhất mà vẫn đủ ý được biên soạn bám sát sách Ngữ văn lớp 12 giúp học sinh soạn văn 12 dễ dàng hơn.

Soạn bài Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Quảng cáo

Đề 1: (trang 16 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2): Trong một bức thư bàn về văn chương, Nguyễn văn Siêu có viết: “Văn chương [...] có loại đáng thờ. Có loại không đáng thờ. Loại không đáng thờ là loại chỉ chuyên chú ở văn chương. Loại đáng thờ là loại chuyên chú ở con người”. Hãy phát biểu ý kiến về quan niệm trên.

   Gợi ý:

   - Giải thích ý kiến của Nguyễn Văn Siêu: bày tỏ quan niệm về văn chương chân chính.

   - Loại văn chương “đáng thờ” là văn chương “chuyên chú ở con người”, là văn chương hướng đến phục vụ cuộc sống của con người.

   - Nêu ý kiến về quan niệm của Nguyễn Văn Siêu:

       + Đó là ý kiến giàu sức thuyết phục bởi thời đại nào văn chương cũng phải xuất phát từ đời sống và cũng giống như nhiều loại hình nghệ thuật khác cần phục vụ cuộc sống của con người.

       + Tuy nhiên, cũng cần quan tâm đến hình thức nghệ thuật. Hình thức và nội dung cần có sự tương xứng. Nghệ thuật giúp nội dung trở nên hấp dẫn và đặc sắc hơn.

Quảng cáo

Đề 2: (trang 17 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2): Buy – phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: “Phong cách chính là người”. Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế nào?

   Gợi ý:

   - Giải thích khái niệm “Phong cách”: là khái niệm dùng để chỉ những lối sống, những cung cách sinh hoạt, làm việc, hoạt động... tạo nên cái riêng của một người hay một loại người nào đó.

   - Trong văn học, phong cách chỉ những nét độc đáo của riêng mỗi nhà văn thể hiện trong văn học.

   - Phong cách được thể hiện trên cả hai phương diện: nội dung và nghệ thuật.

       + Về nội dung: bao gồm những quan niệm về cuộc sống con người, việc lựa chọn đề tài, xây dựng chủ đề...

       + Về nghệ thuật: phương thức biểu hiện, lựa chọn thủ pháp nghệ thuật, tổ chức kết cấu, lựa chọn ngôn ngữ...

   - Những nhà văn, nhà thơ có tài năng thực sự mới có thể định hình phong cách riêng của mình.

   - Giữa phong cách của mỗi tác giả có mối quan hệ chặt chẽ tới bản thân cá tính mỗi tác giả. Trong văn học, phong cách được thể hiện sinh động như một thực thể bộc lộ những quan niệm cá nhân về văn học.

Quảng cáo

Đề 3: (trang 17 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2): Anh (chị) hãy bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến của nhà văn Pháp La Bơ – ruy – e: “Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh nó nữa: đó là một cuốn sách hay và do một nghệ sĩ viết ra”.

   - Giải thích ý kiến của La Bơ – ruy – e: đưa ra quan niệm về tiêu chí đánh giá một tác phẩm văn học, đó là dựa vào giá trị giáo dục của tác phẩm đó.

   - Giá trị giáo dục của tác phẩm văn học: “nâng cao tinh thần”, “gợi những tình cảm cao quý và can đảm”.

   → Hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Quảng cáo

Xem thêm các bài Soạn văn lớp 12 cực ngắn, hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên