Top 30 Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn

Tổng hợp trên 30 bài văn Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 30 Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn (hay nhất)

Quảng cáo

Đề bài: Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn không còn nhiều ý nghĩa đối với con người hiện đại? Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày quan điểm của bạn

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 1

     Sử thi là thể loại văn học dân gian đã xuất hiện từ bao đời nay. Ra đời từ thời cổ đại, sử thi đã ghi lại cuộc sống qua thế giới quan của con người thời kì cổ đại. Con người thời kỳ nguyên thủy với nhu cầu nhận thức, giải thích nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc thị tộc đã sáng tạo ra các vị thần, bán thần. Những câu chuyện về lịch sử, xã hội qua tư duy thần thoại của người xưa đã bị xáo trộn, gãy khúc, méo mó,… tạo nên tính chất hoang đường, kỳ vĩ của bức tranh sử thi. Nếu người Hy Lạp có niềm tin về thế giới thần linh ngự trên đỉnh Olympia thì người Êđê cũng có niềm tin về Yang. Mặc dù thời gian sử thi và thời gian hiện tại cách nhau rất xa nhưng việc những sử thi nổi tiếng như I-li-át, Ô-đi-xê hay ở Việt Nam có sử thi Đăm Săn vẫn được biết tới rộng rãi tới bây giờ đã chứng mình giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật của thể loại này. Hơn nữa nó đã phản ánh được phần nào chân dung cuộc sosonsg và những quan niệm buổi đầu của con người về thế giới. Tóm lại, dù mốc thời gian có chênh lệch nhưng cả sử thi Iliad và sử thi Đam Săn đều có chung những vấn đề lịch sử của nhân loại trong thời đại anh hùng xa xưa. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức của mỗi chúng ta về thể loại sử thi trong nền văn học dân gian nói riêng cũng như nền văn hóa dân gian nói chung. 

Quảng cáo

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 2

Hai tác phẩm sử thi I-li-at và Đăm Săn đã ra đời cách chúng ta hàng ngàn năm nhưng trong bối cảnh của xã hội hiện đại chúng vẫn có những giá trị nhất định. Hai tác phẩm đã dạy cho chúng ta về lòng dũng cảm, dám đấu tranh cho lợi ích của cá nhân, dân tộc mình; đồng thời con người sống còn phải có lý tưởng, khát khao và lòng tự tôn. Những người anh hùng trong các tác phẩm này đều có lòng tự tôn, kiêu hãnh dân tộc và sẵn sàng đứng ra bảo vệ nó khi bị xâm phạm. Những người anh hùng trong các tác phẩm sử thi trên chính là những tấm gương về lối sống đẹp, có lý tưởng trong xã hội mà bất kì cá nhân nào cũng nên học tập.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 3

Em không đồng tình với quan điểm trên tuy hai tác phẩm sử thi này đã ra đời trước chúng ta hàng ngàn năm nhưng nội dung sử thi ấy vẫn còn giá trị trong đời sống hiện nay. Hai tập sử thi này đã dạy cho chúng ta về lòng dũng cảm, dám đấu tranh cho lợi ích của cá nhân, dân tộc mình; đồng thời con người sống còn phải có lý tưởng, khát khao và lòng tự tôn. Những người anh hùng trong các tác phẩm này đều có lòng tự tôn, kiêu hãnh dân tộc và sẵn sàng đứng ra bảo vệ nó khi bị xâm phạm. Những người anh hùng trong các tác phẩm sử thi trên chính là những tấm gương về lối sống đẹp, có lý tưởng trong xã hội mà bất kì cá nhân nào cũng nên học tập.

Quảng cáo

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 4

Chắc hẳn chúng ta thường nghĩ đọc mấy cuốn sách ra đời cách ta hàng ngàn năm để làm gì? Điều đó là hoàn toàn sai bởi đó là những giá trị tinh hoa mà ông cha ta để lại không phải đơn thuần chỉ là một quyển sách. Với quan điểm trên em hoàn toàn không đồng tình bởi hai câu chuyện ấy mang giá trị nội dung sâu sắc : con người phải dũng cảm, đấu tranh cho lợi ích của cá nhân và cộng đồng. Đó là những tấm gương đáng để chúng ta phải học tập và noi theo.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 5

Em không đồng tình với ý kiến trên. Mặc dù thời gian sử thi và thời gian hiện tại cách nhau rất xa nhưng việc những sử thi nổi tiếng như I-li-at hay ở Việt Nam có sử thi Đăm Săn vẫn được biết tới rộng rãi tới bây giờ đã chứng minh giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật của thể loại này. Hơn nữa nó đã phản ánh được phần nào chân dung cuộc sống và những quan niệm buổi đầu của con người về thế giới. Tóm lại, dù mốc thời gian có chênh lệch nhưng cả sử thi I-li-at và sử thi Đăm Săn đều có chung những vấn đề lịch sử của nhân loại trong thời đại anh hùng xa xưa. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức của mỗi chúng ta về thể loại sử thi trong nền văn học dân gian nói riêng cũng như nền văn hóa dân gian nói chung.

Quảng cáo

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 6

Quan điểm trên em hoàn toàn không đồng tình. Những tác phẩm văn học từ xưa đều có những lời răn dạy của người đi trước nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng ta phải biết phấn đấu, học hỏi những điều tốt, điều hay, điều đúng. Đó là những giá trị vật chất và tinh thần của dân tộc ta cần được người sau giữ gìn và phát huy.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 7

Chúng ta đã được làm quen với hai tác phẩm sử thi I-li-at và Đăm Săn. Hai tác phẩm này đã ra đời rất xa so với thời đại hiện nay nhưng chúng vẫn có những giá trị nhất định. Hai tác phẩm đã dạy cho chúng ta về lòng dũng cảm, dám đấu tranh cho lợi ích của cá nhân, dân tộc mình; đồng thời con người sống còn phải có lý tưởng, khát khao và lòng tự tôn. Những người anh hùng trong các tác phẩm có đầy đủ những phẩm chất đó và họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ nơi mình sinh ra khi bị xâm phạm. Họ chính là những tấm gương về lối sống đẹp, có lý tưởng trong xã hội mà bất kì cá nhân nào cũng nên học tập. Vì vậy, chẳng một điều gì có thể phủ nhận giá trị và ý nghĩa của các tác phẩm sử thi đối với con người hiện đại.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 8

Sử thi là thể loại văn học dân gian đã xuất hiện từ bao đời nay. Ra đời từ thời cổ đại, sử thi đã ghi lại cuộc sống qua thế giới quan của con người và đã tạo dựng thành công của bức tranh sử thi kỳ vĩ. Nếu người Hy Lạp có niềm tin về thế giới thần linh ngự trên đỉnh Olympia thì người Êđê cũng có niềm tin về Yang. Mặc dù thời gian sử thi và thời gian hiện tại cách nhau rất xa nhưng việc những sử thi nổi tiếng như I-li-at hay ở Việt Nam có sử thi Đăm Săn vẫn được biết tới rộng rãi tới bây giờ đã chứng minh giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật của thể loại này. Hơn nữa nó đã phản ánh được phần nào chân dung cuộc sống và những quan niệm buổi đầu của con người về thế giới. Tóm lại, dù mốc thời gian có chênh lệch nhưng cả sử thi I-li-at và sử thi Đăm Săn đều có chung những vấn đề lịch sử của nhân loại trong thời đại anh hùng xa xưa. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức của mỗi chúng ta về thể loại sử thi trong nền văn học dân gian nói riêng cũng như nền văn hóa dân gian nói chung.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 9

Theo em, một tác phẩm sử thi như I-li-át hay Đăm Săn dù ra đời ở thời đại quá xa xôi vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa đối với con người hiện đại. Những pho sử thi đồ sộ này không chỉ thể hiện khát khao của người xưa mà còn nhắn nhủ tới chúng ta vô vàn bài học. Đó là bài học quý giá về lòng dũng cảm, dám đối mặt với khó khăn, thử thách. Đó còn là bài học về trách nhiệm khi đứng trước tình cảm cá nhân và lợi ích cộng đồng. Có thể thấy, những vấn đề mà người xưa gửi gắm trong sử thi vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại ngày nay. Nó nhắc nhở mỗi người phải biết ứng xử, giải quyết đúng đắn và phù hợp. Vì thế, chúng ta cần kế thừa, lưu giữ và phát huy các ý nghĩa tốt đẹp được gửi gắm trong các tác phẩm sử thi đó.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 10

Đối với em, một tác phẩm sử thi dù ra đời ở thời đại quá xa như "I-li-át" hay "Đăm Săn" thì chúng vẫn còn ý nghĩa với con người hiện đại. Những vấn đề mà người xưa đề cập đến cũng chính là vấn đề muôn thuở của nhân loại như: số phận con người trong chiến tranh, trách nhiệm và bổn phận đối với cộng đồng,... Ngoài ra, thông qua pho sử thi đó, ta còn thấy được các nét đẹp về văn hóa, phong tục tập quán truyền thống lâu đời. Như vậy, tác phẩm sử thi giống như một phương tiện lưu giữ, truyền tải những vẻ đẹp tinh túy của một cộng đồng, một dân tộc. Do đó, chúng ta cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, giá trị nhân văn mà người xưa gửi gắm trong tác phẩm sử thi đó.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 11

Theo em, một tác phẩm sử thi như "I-li-át" hay "Đăm Săn" dù ra đời đã lâu nhưng vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa đối với con người ngày nay. Bởi trước hết, các tác phẩm này đều đặt ra một số vấn đề thiết thực như: công cuộc chinh phục tự nhiên, mở mang bờ cõi, vận mệnh của con người, cộng đồng trong chiến tranh,... Có thể thấy, tại thời điểm hiện tại, nhân loại vẫn từng ngày, từng giờ đối mặt với các vấn đề đó. Như vậy, thông qua pho sử thi, người xưa nhắn gửi những bài học vô cùng sâu sắc, ý nghĩa. Ngoài ra, các tác như "Đăm Săn" hay "I-li-át" còn cho thấy trí tưởng tượng phong phú ở tác giả dân gian trong việc xây dựng các câu chuyện hấp dẫn, thú vị.

Phải chăng một tác phẩm sử thi ra đời ở một thời đại quá xa xôi như I-li-át hay Đăm Săn - mẫu 12

Theo quan điểm của em, một tác phẩm sử thi như "I-li-át" hay "Đăm Săn" dù đã ra đời từ rất lâu nhưng giá trị của nó vẫn có ý nghĩa đối với con người hiện đại. Bởi những lời nhắn nhủ trong các tác phẩm đó vẫn được lưu truyền, tiếp nối đến tận ngày nay: khát vọng chinh phục tự nhiên; trách nhiệm, bổn phận của bản thân với tập thể,... Bên cạnh đó, tác phẩm sử thi còn đề cập tới những giá trị đạo đức, phẩm chất tốt đẹp mà con người ở thời đại nào cũng cần. Đặc biệt, sau khi đọc xong một pho sử thi, chúng ta có thể khám phá và tích lũy cho bản thân vô vàn tri thức về: lịch sử, văn hóa, phong tục truyền thống, đời sống của cộng đồng ấy. Như vậy, theo dòng chảy thời gian, các giá trị, ý nghĩa tốt đẹp trong tác phẩm sử thi vẫn tỏa sáng và sống mãi.

Xem thêm các bài viết Tập làm văn lớp 10 hay khác:

Xem thêm Soạn văn 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên