Top 15 tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ (hay, ngắn nhất) - Cánh diều

Với tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ Ngữ văn lớp 7 Cánh diều hay, ngắn nhất giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Đức tính giản dị của Bác Hồ lớp 7.

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Cánh diều

Quảng cáo

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người có lối sống vô cùng đơn giản. Ngài tối giản về đời sống cá nhân, nếp sinh hoạt, về lời ăn tiếng nói và cả về mối quan hệ với mọi người. Thế nhưng, thật sai khi cho rằng ngài sống giản dị như một vị hành tu. Vì ẩn sau sự giản dị ấy là cả một thế giới tinh thần phong phú đến khổng lồ, với vô vàn những lý tưởng và tình cảm lớn lao, cao thượng.

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 2

Bác Hồ là một vị lãnh tụ có đời sống tinh thần vô cùng giàu có, phong phú. Với những lý tưởng tiến bộ, cao thượng cùng thế giới tình cảm giàu đẹp. Đồng điệu với đời sống tinh thần ấy là một đời sống vật chất, sinh hoạt giản dị. Giản dị từ lời nói, bài viết, từ đời sống cá nhân đến cả trong mối quan hệ với mọi người. Tất cả tạo nên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc ta.

Quảng cáo

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 3

Bác Hồ là một người vô cùng giản dị. Bác giản dị từ trong đời sống sinh hoạt, đến trong quan hệ với mọi người, và cả trong từng lời nói, bài viết. Tuy nhiên, đời sống tinh thần của Bác lại vô cùng phong phú, với những tư tưởng và tình cảm cao đẹp. Sự giản dị trong lối sống và giàu có trong tinh thần ấy được hòa hợp một cách tuyệt đối trong con người Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Top 15 tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người vô cùng giản dị và khiêm tốn. Đời sống và con người của Bác giản dị từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Trong đời sống sinh hoạt việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp. Bác sống đời sống giản dị, thanh bạch không phải sống khắc khổ theo lối nhà tu hành. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Bác còn giản dị trong cả lời nói bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân dễ tiếp nhận.

Quảng cáo

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 5

Trong đời sống chính trị cũng như trong đờ sống sinh hoạt, Bác Hồ là người vô cùng giản dị và khiêm tốn. Con người Bác giản dị từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà và lối sống. Bác làm rất nhiều việc và việc gì Bác làm dc thì Bác không nhờ tới người giúp. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người và Bác còn giản dị trong cả sáng tác vì muốn quần chúng nhân dan dễ tiếp nhận.

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người có lối sống giản dị và khiêm tốn. Điều đó được thể hiện từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà. Trong công việc, việc gì có thể tự làm Bác đều tự làm được và không cần người giúp. Đời sống giản dị vật chất phù hợp với đời sống giản dị trong tâm hồn. Không chỉ vậy, Bác còn giản dị trong lời nói và bài viết.

Quảng cáo

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 7

Trong đời sống cũng như công việc, Bác Hồ là người vô cùng giản dị và khiêm tốn. Bác giản dị từ trong nơi ở, bữa cơm, và trang phục. Trong công việc, Bác luôn tự làm mọi việc, và không cần người giúp. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người và Bác còn giản dị trong cả sáng tác vì muốn quần chúng nhân dân dễ tiếp nhận.

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 8

Bác Hồ là một người có lối sống giản dị và khiêm tốn. Điều đó được thể hiện từ nơi ở, việc ăn uống và trang phục. Còn trong công việc, Bác luôn tự làm những việc mà Người có thể tự làm được. Đời sống giản dị vật chất phù hợp với đời sống giản dị trong tâm hồn. Không chỉ vậy, Bác còn giản dị trong lời nói và bài viết để mọi người dân có thể hiểu, và nhớ được.

Tóm tắt Đức tính giản dị của Bác Hồ - Mẫu 9

- Trong đời sống chính trị cũng như trong đờ sống sinh hoạt, Bác Hồ là người vô cùng giản dị và khiêm tốn.

- Con người Bác giản dị từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà và lối sống. Bác làm rất nhiều việc và việc gì Bác làm được thì Bác không nhờ tới người giúp.

-Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp.

- Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người và Bác còn giản dị trong cả sáng tác vì muốn quần chúng nhân dan dễ tiếp nhận.

Để học tốt bài học Đức tính giản dị của Bác Hồ lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Đức tính giản dị của Bác Hồ

I. Tác giả văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ

Đức tính giản dị của Bác Hồ | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

- Phạm Văn Đồng (1906-2000), là nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn lớn, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

- Ông tham gia cách mạng từ năm 1925, đã giữ nhiều cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông là học trò và là người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Phạm Văn Đồng có nhiều công trình, bài nói và viết về văn hóa, văn nghệ, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các danh nhân văn hóa của dân tộc

- Đặc điểm sáng tác: Những tác phẩm của Phạm Văn Đồng lôi cuốn người đọc bằng tư tưởng sâu sắc và giản dị, tình cảm sôi nổi, lời văn trong sáng, hấp dẫn

II. Tìm hiểu tác phẩm Đức tính giản dị của Bác Hồ

1. Thể loại: Nghị luận xã hội

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

Bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (tên bài do người biên soạn sách đặt) trích từ bài “Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại” – diễn văn trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1970)

Đức tính giản dị của Bác Hồ | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận

4. Tóm tắt: Trong đời sống chính trị cũng như trong đờ sống sinh hoạt, Bác Hồ là người vô cùng giản dị và khiêm tốn. Con người Bác giản dị từ bữa cơm, đồ dùng, cái nhà và lối sống. Bác làm rất nhiều việc và việc gì Bác làm dc thì Bác không nhờ tới người giúp. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, giá trị tinh thần cao đẹp. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người và Bác còn giản dị trong cả sáng tác vì muốn quần chúng nhân dan dễ tiếp nhận.

5. Bố cục:

- Phần 1 (từ đầu đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”): Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác

- Phần 2 (còn lại): Những biểu hiện đức tính giản dị của Bác

6. Giá trị nội dung:

Giản dị là đức tính nổi bật ở Bác Hồ: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hào hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tu tưởng và tình cảm cao đẹp.

7. Giá trị nghệ thuật:

- Luận điểm ngắn gọn, rõ ràng

- Hệ thống luận cứ đầy đủ, xác đáng, chặt chẽ

- Dẫn chứng cụ thể, phong phú, chính xác, giàu sức thuyết phục

- Bình luận sâu sắc, chưa đựng tình cảm của người viết

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên