Top 20 tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (hay, ngắn nhất) - Cánh diều

Với tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Ngữ văn lớp 7 hay, ngắn nhất sách Cánh diều giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta lớp 7.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Cánh diều

Quảng cáo

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 1

Bài văn nghị luận "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" khẳng định một chân lí: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta" bằng những dẫn chứng, lập luận đầy sức thuyết phục.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 2

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác,.. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Quảng cáo

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 3

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và đó là truyền thống quý báu của dân ta, luôn luôn sôi sục trong lòng mỗi người dân VN. Từ xưa đã có bao vị anh hùng không quản khó khăn, hi sinh tính mạng vì nền độc lập tự do của dân tộc: bà trưng, Bà Triệu,....Rồi ngày nay, tinh thần ấy vẫn đang cháy rực trong lòng mỗi ngưòi dân VN. Các tầng lớp trong xã hội, không kể tuổi tác, giai cấp, địa vị,... tất cả đều hăng say làm việc, ủng hộ chiến trường...... Tinh thần như 1 thứ của quý cần được phát huy và gìn giữ

Top 20 tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 4

Quảng cáo

Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng là tinh thần ấy lại kết thành một làn sóng mạnh mẽ. Lịch sử dân tộc đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… Ngày này, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý, mà bổn phận của nhân dân là phải làm cho tinh thần ấy đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 5

Dân tộc Việt Nam có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Mỗi khi có giặc xâm lược, lòng yêu nước lại dâng trào mãnh liệt. Điều đó thể hiện qua các triều đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, vùng miền, nghề nghiệp hay tuổi tác… Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Quảng cáo

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 6

Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” đã khẳng định lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần đó lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong quá khứ, những vị anh hùng như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… đã đứng lên lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi. Đến hiện tại, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Lòng yêu nước không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc. Có thể nói tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý. Và nhân dân ta phải có trách nhiệm làm cho tinh thần ấy đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 7

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là một tác phẩm ngắn gọn nhưng cô đọng, hàm súc. Hồ Chí Minh đã chứng minh cho người đọc thấy được tinh thần yêu nước của nhân dân ta dù ở quá khứ hay hiện tại.

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được minh chứng qua những trang sử vẻ vang của dân tộc. Nhân dân Việt Nam luôn gìn giữ, phát huy truyền thống cao đẹp ấy. Yêu nước luôn có ở mọi con người, mọi giới tính, mọi miền tổ quốc. Tinh thần ấy hăng hái, nhiệt tình và làm nên chiến thắng trước những kẻ thù ngoại xâm.

Tinh thần yêu nước mãi mãi được gìn giữ và được phát huy trong mọi hoàn cảnh.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 8

Bài văn nghị luận “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” khẳng định một chân lí: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta.

Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung… Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác…

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 9

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được trích trong “Báo cáo Chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1951 với nội dung bàn về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, đó là một sức mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược. Văn bản đã đưa ra những minh chứng cho tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong cuộc kháng chiến hiện tại. Đồng thời nêu lên nhiệm vụ phải làm cho tinh thần yêu nước của dân được phát huy mạnh mẽ trong mọi công việc kháng chiến.

Tóm lại tinh thần yêu nước là một truyền thống quí báu cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để được bảo vệ đất nước.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 10

Bài văn “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam (tên gọi từ năm 1951 đến năm 1976 của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay). Bằng những dẫn chứng cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ một chân lý: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 11

Tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” đưa ra nhận định chung về lòng yêu nước. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, nồng nàn, chân thành và luôn sục sôi. Bài văn đưa ra nhiều dẫn chứng gợi sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của lòng yêu nước.

Trong lịch sử, có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Lòng yêu nước ngày nay của nhân dân ta được biểu hiện ở nhiều khía cạnh, tất cả những việc làm đó đều xuất phát từ lòng yêu nước.

Nhiệm vụ của nhân dân phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người cần phải thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 12

“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là một tác phẩm nghị luận có giá trị sâu sắc bàn về lòng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng là tinh thần ấy lại kết thành một làn sóng mạnh mẽ. Lịch sử dân tộc đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… Ngày này, đồng bào ta cũng xứng đáng với tổ tiên ngày trước. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ kiều bào nước ngoài đến đồng bào bị tạm chiếm đều chung một lòng yêu nước ghét giặc.

Tinh thần yêu nước giống như các thứ của quý, mà bổn phận của nhân dân là phải giữ gìn và phát huy.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 13

Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” được trích từ văn kiện, báo cáo chính trị do Chủ Tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội lần II của Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam) tại Việt Bắc 1951. Lòng yêu nước là tình yêu đối với quê hương, đất nước, là hành động, là không ngừng nỗ lực để xây dựng và phát triển đất nước.

Thời kì chiến tranh biểu hiện của lòng yêu nước là đứng lên, cầm súng ra chiến trường để chiến đấu chống lại kẻ thù. Không ngại khó khăn, gian khổ mà xông lên giành độc lập cho dân tộc. Ở hậu phương thì không ngừng tăng gia sản xuất, chắt chiu lương thực, thực phẩm để chi viện cho chiến trường. Lòng yêu nước ở giai đoạn này là một tình cảm quyết liệt mà mạnh mẽ.

Thời kỳ hòa bình lòng yêu nước thể hiện ở nhưng hoạt động nhằm hướng tới con đường Xã hội chủ nghĩa . Với mong muốn mang lại cuộc sống no đủ, đầm ấm cho nhân dân và sự phát triển bền vững. Thể hiện trong công việc và trong cuộc sống. Là không ngừng nỗ lực để góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Ngoài ra, lòng yêu nước còn thể hiện qua những tình cảm giản dị, gần gũi: tình yêu gia đình, tình yêu thiên nhiên, tình yêu thương giữa con người với con người…

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 14

Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” bàn về truyền thống yêu nước: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. từ xưa đế nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thi tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một là sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Đến ngày nay, tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, nơi sống đều có một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Tinh thân yêu nước cũng như các thứ của quý và cần được đưa ra trưng bày, để tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 15

Qua đoạn trích “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” có thể thấy lòng yêu nước là giá trị tinh thần cao quý.

Dân ta ai cũng có lòng yêu nước. Cần phải thể hiện lòng yêu nước của mình bằng việc làm cụ thể. Bài văn nghị luận thật ngắn gọn nhưng chứa đựng trong đó là cả một vấn đề hết sức to lớn của thời đại đó là tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Trong công cuộc khánh chiến chống Pháp đầy gay go, gian khổ tinh thần yêu nước đó lại càng cần thiết, nó chính là động lực thôi thúc chúng ta hành động chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Bài văn đã thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn thể quốc dân Việt Nam.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 16

Với tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ được tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và đó là truyền thống quý báu của dân ta, luôn luôn sôi sục trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Từ xưa đã có bao vị anh hùng không quản khó khăn, hi sinh tính mạng vì nền độc lập tự do của dân tộc: bà trưng, Bà Triệu,…

Rồi ngày nay, tinh thần ấy vẫn đang cháy rực trong lòng mỗi ngưòi dân Việt Nam. Các tầng lớp trong xã hội, không kể tuổi tác, giai cấp, địa vị,… tất cả đều hăng say làm việc, ủng hộ chiến trường… Tinh thần yêu nước như một thứ của quý cần được phát huy và gìn giữ.

Tóm tắt Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Mẫu 17

Tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” trích trong Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam.

Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng, cao quý của mỗi người dành cho đất nước mình. Truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới đề bảo vệ đất nước. Nội dung văn bản gồm 3 phần:

-Phần 1. Từ đầu đến “tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”: Nhận định chung về lòng yêu nước

-Phần 2. Tiếp theo đến “một dân tộc anh hùng”. Chứng minh tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

-Phần 3. Còn lại. Phát huy tinh thần yêu nước trong mọi công việc kháng chiến.

Để học tốt bài học Tinh thần yêu nước của nhân dân ta lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

I. Tác giả văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

- Hồ Chí Minh (1890 – 1969).

- Quê: Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

- Một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.

- Là danh nhân văn hóa thế giới.

II. Tìm hiểu tác phẩm Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

1. Thể loại: Nghị luận xã hội

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

- Văn bản được trích trong Báo cáo Chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951của Đảng Lao động Việt Nam họp tại Việt Bắc, trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Nhan đề: do người soạn sách giáo khoa đặt.

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta | Ngữ văn lớp 7 Cánh diều

3. Phương thức biểu đạt: Nghị luận + biểu cảm.

4. Tóm tắt:

Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Lòng yêu nước đó dâng trào mãnh liệt và sôi nổi khi có giặc xâm lược. Tinh thần yêu nước được thể hiện hào hùng qua những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước bởi tình yêu nước xuất phát ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền, mọi nghề nghiệp, tuổi tác,.. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý vì vậy bổn phận của chúng ta là trưng bày vẻ đẹp của quý ấy. Đó là nhiệm vụ của tất cả công dân Việt Nam.

5. Bố cục:

- Chia văn bản thành 3 phần:

+ Phần 1: Từ đầu đến “lũ cướp nước”: Nêu vấn đề nghị luận: Nhận định chung về lòng yêu nước của nhân dân ta.

+ Phần 2: Tiếp đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”: Chứng minh lòng yêu nước của nhân dân ta.

+ Phần 3: Còn lại: Nhiệm vụ của mọi người.

6. Giá trị nội dung:

- Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Và nó cần phải được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để bảo vệ đất nước.

7. Giá trị nghệ thuật:

- Dẫn chứng tiêu biểu, cụ thể, phong phú, giàu sức thuyết phục.

- Lí lẽ thống nhất với dẫn chứng và được diễn đạt dưới hình ảnh so sánh sinh động, dễ hiểu.

- Bố cục chặt chẽ, lập luận mạch lạc.

- Giọng văn tha thiết, giàu cảm xúc.

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 sách Cánh diều hay, ngắn gọn khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Cánh diều khác