Top 15 Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ (hay, ngắn nhất) - Kết nối tri thức

Với tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức hay, ngắn nhất giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm bài Đường vào trung tâm vũ trụ lớp 7.

Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ - Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức

Quảng cáo

Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ - Mẫu 1

Nhóm bạn trẻ cùng Thần Thoại đi tìm hòn đá Ôm-phe-lốt tại đền thờ. 

Có một nhóm bạn trẻ cùng nhân vật Thần Thoại là một con ngựa có cánh đi tới đền thờ để tìm hòn đá thần kì có tên là Ôm – phê – lốt. Nhưng hòn đá trong đền thờ là hòn đá giả nên cả nhóm quyết định tối sẽ quay trở lại nơi này. Đến khi trời tối mịt cả nhóm quay trở lại truy tìm “trung tâm của vũ trụ” theo chỉ dẫn của bản đồ. Con Thần Thoại đột nhập đến, những cột đá hoa cương ánh lên sắc sáng bạch như những ngọn nến trắng khổng lồ. Đang đi, Thần Đồng bị ngã dúi dụi vào một cái hố vô duyên nằm giữa lối đi. Một cái hố toàn sỏi cát, đá khô và lá vụn nhưng dưới lớp rác đó là một rãnh tròn nhỏ giống như một động cơ cổ. Với hòn đá Ôm – phê – lốt cả nhóm đã được đưa tới một không gian kì lạ lọt thỏm dưới những núi đá cao vời vợi, không có mây, không có mặt trời, cũng chẳng có sao. Hòn đá Ôm – phê – lốt tạo ra bước nhảy không gian đưa cả nhóm tới cái rốn của vũ trụ. Nơi đó có những cây nấm khổng lồ cao hơn hai mét xen giữa những gốc dương xỉ cao ngất, rậm rạp, con chuồn chuồn khổng lồ đang bay qua với sải cánh rộng như của loài đại bàng, đập nhanh như cánh quạt. Cả nhóm hồi hộp tiếp tục khám phá những điều kì bí tại khu rừng cổ sinh.

Quảng cáo

Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ - Mẫu 2

Nhóm bạn trẻ quyết định đi tới Hy Lạp để giải câu đố viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ trên phiến đá, nhằm tìm được lối vào trung tâm vũ trụ. Tuy nhiên, hòn đá trong đền thờ là hòn đá giả, đến tối, cả nhóm quyết định quay trở lại để truy tìm. Đi cùng đoàn là Thần Thoại – một chú ngựa có cánh, cùng với hòn đá Ôm – phê – lốt cả nhóm đã được đưa tới một không gian kì lạ lọt thỏm dưới những núi đá cao vời vợi, không có mây, không có mặt trời, cũng chẳng có sao,… hòn đá đưa nhóm bạn trẻ khám phá những điều kì bí tại khu rừng cổ sinh.

Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ - Mẫu 3

Một nhóm bạn trẻ cùng nhân vật Thần Thoại là một con ngựa có cánh đi tới đền thờ để tìm hòn đá thần kì có tên là Ôm–phê–lốt. Nhưng hòn đá trong đền thờ là hòn đá giả nên cả nhóm quyết định tối sẽ quay trở lại nơi này. Đến khi trời tối mịt cả nhóm quay trở lại truy tìm “trung tâm của vũ trụ” theo chỉ dẫn của bản đồ. Con Thần Thoại đột nhập đến, những cột đá hoa cương ánh lên sắc sáng bạch như những ngọn nến trắng khổng lồ. Đang đi, Thần Đồng bị ngã dúi dụi vào một cái hố vô duyên nằm giữa lối đi. Một cái hố toàn sỏi cát, đá khô và lá vụn nhưng dưới lớp rác đó là một rãnh tròn nhỏ giống như một động cơ cổ. Với hòn đá Ôm–phê–lốt cả nhóm đã được đưa tới một không gian kì lạ lọt thỏm dưới những núi đá cao vời vợi, không có mây, không có mặt trời, cũng chẳng có sao. Hòn đá Ôm–phê–lốt tạo ra bước nhảy không gian đưa cả nhóm tới cái rốn của vũ trụ. Nơi đó có những cây nấm khổng lồ cao hơn hai mét xen giữa những gốc dương xỉ cao ngất, rậm rạp, con chuồn chuồn khổng lồ đang bay qua với sải cánh rộng như của loài đại bàng, đập nhanh như cánh quạt. Cả nhóm hồi hộp tiếp tục khám phá những điều kì bí tại khu rừng cổ sinh.

Quảng cáo

Top 15 Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ (hay, ngắn nhất) | Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức

Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ - Mẫu 4

Nhóm bạn trẻ gồm nhân vật "tôi", Thần Đồng và con ngựa Thần Thoại quyết định đi tới Hy Lạp để giải câu đố viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ trên phiến đá, nhằm tìm được lối vào trung tâm vũ trụ. Tuy nhiên, hòn đá trong đền thờ là hòn đá giả, đến tối, cả nhóm quyết định quay trở lại để truy tìm. Đi cùng đoàn là Thần Thoại – một chú ngựa có cánh, cùng với hòn đá Ôm–phê–lốt cả nhóm đã được đưa tới một không gian kì lạ lọt thỏm dưới những núi đá cao vời vợi, không có mây, không có mặt trời, cũng chẳng có sao,… hòn đá đưa nhóm bạn trẻ khám phá những điều kì bí tại khu rừng cổ sinh.

Tóm tắt Đường vào trung tâm vũ trụ - Mẫu 5

Một nhóm bạn trẻ quyết định đi tới Hy Lạp để giải câu đố trên phiến đá để tìm được lối vào trung tâm vũ trụ. Tại đền thờ nhóm bạn trẻ đã phát hiện ra một không gian kì lạ lọt thỏm dưới những núi đá, nơi đây chính là "trung tâm vũ trụ".

Quảng cáo

Để học tốt bài học Đường vào trung tâm vũ trụ lớp 7 hay khác:

Tác giả - tác phẩm: Đường vào trung tâm vũ trụ

I. Tác giả văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ

Đường vào trung tâm vũ trụ | Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức

- Hà Thuỷ Nguyên sinh năm 1986 tại Hà Nội. 

- Cô là một trong những nữ tác giả tiểu thuyết nổi tiếng và trẻ tuổi tại Việt Nam.

- Một số tác phẩm đã xuất bản: Điệu nhạc trần gian (2004), Bên kia cánh cửa (2005), Thiên Mã (2010),... 

II. Tìm hiểu tác phẩm Đường vào trung tâm vũ trụ

1. Thể loại: 

Đường vào trung tâm vũ trụ thuộc thể loại tiểu thuyết

2. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác:

- Tác phẩm Đường vào trung tâm vũ trụ  được trích trong tiểu thuyết Thiên mã, xuất bản năm 2010

- “Thiên mã” là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng pha trộn với các yếu tố huyền bí, được viết với giọng kể của một cô gái tuổi mới lớn. Các nhân vật chính trong truyện đều không có tên mà được gọi bằng các đặc điểm. Linh vật của truyện là con thiên mã, được lai tạo từ công nghệ gen của Thần Đồng, là nhân vật duy nhất có tên riêng với cái tên Thần Thoại.

Đường vào trung tâm vũ trụ | Ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức

3. Phương thức biểu đạt: 

Văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ có phương thức biểu đạt là tự sự

4. Tóm tắt văn bản Đường vào trung tâm vũ trụ: 

Nhóm bạn trẻ cùng Thần Thoại đi tìm hòn đá Ôm-phe-lốt tại đền thờ. 

Có một nhóm bạn trẻ cùng nhân vật Thần Thoại là một con ngựa có cánh đi tới đền thờ để tìm hòn đá thần kì có tên là Ôm – phê – lốt. Nhưng hòn đá trong đền thờ là hòn đá giả nên cả nhóm quyết định tối sẽ quay trở lại nơi này. Đến khi trời tối mịt cả nhóm quay trở lại truy tìm “trung tâm của vũ trụ” theo chỉ dẫn của bản đồ. Con Thần Thoại đột nhập đến, những cột đá hoa cương ánh lên sắc sáng bạch như những ngọn nến trắng khổng lồ. Đang đi, Thần Đồng bị ngã dúi dụi vào một cái hố vô duyên nằm giữa lối đi. Một cái hố toàn sỏi cát, đá khô và lá vụn nhưng dưới lớp rác đó là một rãnh tròn nhỏ giống như một động cơ cổ. Với hòn đá Ôm – phê – lốt cả nhóm đã được đưa tới một không gian kì lạ lọt thỏm dưới những núi đá cao vời vợi, không có mây, không có mặt trời, cũng chẳng có sao. Hòn đá Ôm – phê – lốt tạo ra bước nhảy không gian đưa cả nhóm tới cái rốn của vũ trụ. Nơi đó có những cây nấm khổng lồ cao hơn hai mét xen giữa những gốc dương xỉ cao ngất, rậm rạp, con chuồn chuồn khổng lồ đang bay qua với sải cánh rộng như của loài đại bàng, đập nhanh như cánh quạt. Cả nhóm hồi hộp tiếp tục khám phá những điều kì bí tại khu rừng cổ sinh.

5. Bố cục bài Đường vào trung tâm vũ trụ: 

Đường vào trung tâm vũ trụ có bố cục gồm 3 phần:

Phần 1: Từ đầu đến “Thần Đồng bặm môi suy tính”: cuộc ghé thăm bảo tàng

Phần 2: Tiếp theo đến “không gian trung tâm của vụ trũ”: bước nhảy không gian tới cái rốn của vũ trụ

Phần 3: Còn lại: không gian kì diệu của khu rừng cổ sinh

6. Giá trị nội dung: 

“Thiên mã” là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thú vị pha trộn nhiều yếu tối huyền bí đưa người đọc vào thế giới ảo trong trí tưởng tượng. Bên cạnh đó, tác phẩm còn thu hút người đọc ở sự mới lạ và các kiến thức được sử dụng trong sách ở thời điểm nó ra đời. 

7. Giá trị nghệ thuật: 

- Lời văn phong phú, có nhiều hình ảnh sáng tạo mới lạ.

- Lối miêu tả chi tiết, sinh động, mới lạ, cuốn hút người đọc.

- Sử dụng triệt để biện pháp nhân hóa để xây dựng nhân vật hấp dẫn.

Xem thêm tóm tắt các tác phẩm Ngữ Văn lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, ngắn gọn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn văn lớp 7 hay nhất dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền soạn văn lớp 7 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên