Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking Back (trang 60) - Tiếng Anh 10 Global SuccessLời giải bài tập Unit 5 lớp 10 Looking Back trang 60 trong Unit 5: Inventions Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 5.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking Back (trang 60) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Pronunciation and vocabulary

(trang 60 Tiếng Anh 10 Global Success): Solve the crossword. Use the threesyllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish. (Giải các ô chữ. Sử dụng danh từ có thể có ba người trong đơn vị này. Đọc câu trả lời đúng theo cặp khi bạn hoàn thành.)

Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking Back (trang 60) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking Back (trang 60) | Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

GRAMMAR

(trang 60 Tiếng Anh 10 Global Success): Circle the correct answers. (Khoanh tròn các câu trả lời đúng.)

1. They just installed / have just installed some interesting software on the school computers. The programmes are working very well and everyone enjoys to use /using them.

2. Smartphones allow people sending / to send information over long distances. Learn / To learn with a smartphone is fun as well.

3. Since television was invented / has been invented, TV designs changed / have changed a lot.

Lời giải:

1. have just installed, using

2. to send, To learn

3. was invented, have change

Quảng cáo

Giải thích:

1.

- just (vừa mới) là dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành; S + has/ have + Vp2

- enjoy + Ving: thích làm gì

2.

- allow to V: cho phép ai làm gì

- To V đứng đầu câu làm chủ ngữ

3.

- Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: S + have/ has + VpII since + S + Ved.

- Cấu trúc thể bị động thì quá khứ đơn: S + was/ were + VpII.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ vừa cài đặt một số phần mềm thú vị trên trường

máy vi tính. Các chương trình đang hoạt động rất tốt và mọi người đều thích sử dụng chúng.

2. Điện thoại thông minh cho phép mọi người gửi thông tin qua một khoảng cách xa. Học bằng điện thoại thông minh cũng rất thú vị.

3. Kể từ khi tivi được phát minh ra đời, các thiết kế của tivi đã thay đổi rất nhiều.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-inventions.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên