Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 8: The story of my villageUnit 8: The story of my village

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 8: The story of my village

1. Phân biệt các nguyên âm đôi: /aʊ/ - /əʊ/

/aʊ/: đầu tiên phát âm /æ/ sau đó miệng hơi đóng lại, lưỡi di chuyển lên trên và ra phía sau như khi phát âm /uː/, âm đằng sau ngắn và nhanh

Ví dụ: cow, house, town, couch, how,…

/əʊ/: đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/ sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

Ví dụ: coat, bowl, phone, note, bone, close,…

2. Nhận biết

2.1. Nguyên âm đôi /aʊ/

"ou" được phát âm là /aʊ/ trong những từ có nhóm "ou" với một hay hai phụ âm

Ví dụ: found, cloud, doubt,…

"ow" được phát âm là /aʊ/

Ví dụ: tower, power, powder, drown,…

2.2. Nguyên âm đôi /əʊ/

"o" thường được phát âm là /əʊ/ khi nó ở cuối một từ

Ví dụ: go, no, ago, potato, tomato,…

"oa" được phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

Ví dụ: coat, road, load, loan, coal, soap,…

"ou" có thể được phát âm là /əʊ/

Ví dụ: soul, shoulder, mould,…

"ow" được phát âm là /əʊ/

Ví dụ: know, low, grow, window,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Don’t shout so loudly.

b. Ours is the nicest house in the town.

c. At last we found the mouse under the couch.

d. Look at the red rose on the snow.

e. Come over to the window.

f. I’ll put my coat on and go out.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 8 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-the-story-of-my-village.jsp