Unit 8 lớp 10: Language FocusUnit 8: The story of my village

E. Language Focus (Trang 88-89-90 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

/au /

/əʊ/

cow

house

coat

bowl

town

couch

phone

note

how

mouse

bone

close

Luyện tập các câu sau:

1. Don't shout so loudly.

2. Ours is the nicest house in the town.

3. At last we found the mouse under the couch.

4. Look at the red rose on the snow.

5. Come over to the window.

6. I'll put my coat on and go out.

Hướng dẫn dịch:

1. Đừng hét lớn tiếng như thế.

2. Nhà của chúng ta là ngôi nhà đẹp nhất trong thị trấn.

3. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy con chuột dưới chiếc ghế dài.

4. Hãy nhìn bông hồng đỏ trên tuyết kìa.

5. Hãy đến cửa sổ.

6. Tôi sẽ mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Grammar

Reported speech: Statements

Exercise 1. Report these statements, using the verbs suggested. (Hãy tường thuật những câu này, sử dụng động từ cho sẵn.)

Quảng cáo

1. An old farmer said (that) their living had changed a lot thanks to the knowledge their children had brought home.

2. She said (that) she was going to Ho Chi Minh city soon.

3. I thought (that) the film would be interesting.

4. She said (that) she couldn't help him/ her/ me because she had too much to do.

5. Rick told me (that) Ann had written Jim a letter.

6. He told me (that) it took him three hours to get there because the roads were muddy and slippery.

7. She said (that) she thought it was a crazy idea and that it wouldn't work.

8. He announced (that) breakfast was served between 7:00 and 9:00.

Quảng cáo

Exercise 2. Complete the sentences, using the correct form of say, tell or talk. (Hoàn thành các câu, sử dụng dạng đúng của say, tell hoặc talk.)

1. told2. said3. said4. told5. talked

Exercise 3. Look at what Ha Anh hopes will happen in the future. Make sentences, using If ...., ... will ... . (Hãy xem những gì Hà Anh hi vọng sẽ xảy ra trong tương lai. Dựng các câu, sử dụng If ...., ... will ... .)

Example:

If I don't go out much, I'll do more homework.

If I do more homework, I'll ......... .

Gợi ý:

If I don't go out so much, I will do more homework.

If I do more homework, I'll pass my exam.

If I pass my exam, I'll go to medical centre.

If I go to medical college, I'll study medicine.

If I study medicine, I'll become a doctor.

If I become a doctor, I'll be able to cure diseases and help sick people.

Quảng cáo

Exercise 4. Put when or if into each gap. (Điền when hoặc if vào mỗi chỗ trống.)

1. If2. When3. if4. If5. when

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 8 khác:

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 10 hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-the-story-of-my-village.jsp


Nhóm hỏi bài 2k6