Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 5: Technology and You (Phần 1)Unit 5: Technology and You

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 5: Technology and You (Phần 1)

Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành

Công thức:

S + has/have + been + V (past participle) + by + O

Ví dụ:

My bike has just been repaired by my father.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 5 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-technology-and-you.jsp