Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 13: HobbiesUnit 13

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 13: Hobbies

(*) Câu nhấn mạnh (câu chẻ) với cấu trúc It is:

Quảng cáo

Câu chẻ hay còn gọi là câu nhấn mạnh theo đúng như tên gọi của nó, dùng để khi ta muốn nhấn mạnh vào một đối tượng hay sự việc nào đó. Câu thường chia làm hai vế, một vế chính và một vế là mệnh đề quan hệ sử dụng that, who, when, while,…

+ Câu chẻ là câu có cấu trúc It is/was + …. that + …

+ Ta có thể nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ của câu bằng cách đưa vào giữa It is/wasthat

1. Nhấn mạnh chủ ngữ (Subject focus)

It is/was + chủ ngữ (người) + who/that + V

It is/was + chủ ngữ (vật) + that + V

Ví dụ:

Ms. Dung teaches English at my school.

→ It is Ms. Dung who/that teaches English at my school.

My dog made neighbors very scared.

→ It was my dog that made neighbors very scared.

Quảng cáo

2. Nhấn mạnh tân ngữ (Object focus)

It is/was + tân ngữ (người) + that/whom + S + V

It is/was + tân ngữ (danh từ riêng) + that + S + V

It is/was + tân ngữ (vật)+ that + S + V

Ví dụ:

He gave his colleague the whole confidential document.

→ It was his colleague that/whom he gave the whole confidential document.

I met Laura at the party.

→ It was Laura that I met at a party.

She sent her friend an e-mail.

→ It was her friend that she sent an e-mail.

Quảng cáo

3. Nhấn mạnh trạng ngữ (Adverbial focus)

It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O

Ví dụ:

My father bought a new bike last week.

→ It was last week that my father bought a new bike.

I was born in this town.

→ It was in this town that I was born.

You can kill computer viruses by using Bkav’s software

→ It is by using Bkav’s software that you can kill computer viruses.

My father repaired the bicycle for my sister.

→ It was for my sister that my father repaired the bicycle.

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 13 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 13

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-hobbies.jsp