Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 81 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and number. (Nhìn tranh. Nghe và đánh số)

Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

2 (trang 81 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Listen and check. (Nghe và kiểm tra)

Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

3 (trang 81 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Read and circle. (Đọc và khoanh đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1-It’s a frog

2- I’m in the kitchen

3-No, there isn’t

4.He’s my brother

5-I have no brothers

Hướng dẫn dịch

1. Nó là cái gì? Nó là một con ếch

2. Cậu đang ở đâu đấy? Mình đang ở trong bếp

3. Có cái ghế nào trong phòng khách không? Không có

4. Anh ấy là ai? Anh ấy là anh trai tớ

5- Cậu có bao nhiêu an hem trai? Tớ không có anh em trai.

4 (trang 82 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Read and draw lines. (Đọc và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1-c

2-a

3-b

Hướng dẫn dịch

1. Nó ở trong lớp học. Bạn ngồi lên nó

2. Nó ở trong nhà. Bạn nấu ăn ở đó

3. Chúng rất đẹp. Chúng ở trên bầu trời

5 (trang 81 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look at the picture. Ask and answer. (Nhìn vào bức tranh. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Where are the grandparents? They are in the living room

What are they doing? They are watching TV

Where are the children? They are in the kitchen

What are they doing? They are cleaning the floor

Where are the parents? They are in the kitchen

What are they doing? They are cooking

Hướng dẫn dịch

Ông bà ở đâu? Họ đang ở trong phòng khách

Họ đang làm gì? HọđangxemTV

Những đứa trẻ đang ở đâu? Họ đang ở trong bếp

Chúng đang làm gì? Chúng đang lau nhà

Cha mẹ ở đâu? Họ đang ở trong bếp

Họ đang làm gì? Họ đang nấu ăn

6 (trang 82 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Write about your classroom. Write 10-20 words. (Viết về lớp học của bạn. Viết khoảng 10-20 từ)

Tiếng Anh lớp 3 Units 1 - 4 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

My classroom is big. There is a black board. There are 30 students in my class. There are 5 pictures on the wall. I love my class

Hướng dẫn dịch

Lớp của tớ thì rộng. Có một bảng đen trong lớp. Lớp tớ có 30 bạn. Có 5 bức tranh ở trên tường. Tớ rất yêu lớp của mình

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác