Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3.

Giải Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 147 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and circle. (Nhìn, nghe và khoanh đáp án đúng)

Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

2 (trang 147 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Read and write. (Đọc và viết)

Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1. eyes

2. mouth

3. ears

4. hands

5. legs

Hướng dẫn dịch

1. Tớ nhìn bằng mắt

2. Tớ ăn bằng miệng

3. Tớ nghe bằng tay

4. Tớ vẽ bằng tay

5. Tớ nhảy bằng chân

3 (trang 147 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Reorder the sentences. Write the number. (Sắp xếp các câu sau. Viết số)

Hi! What do you want?

No, I don’t. I want a yellow kite

Do you want this green kite?

Here you are

I want a kite

Đáp án

Quảng cáo

1

Hi! What do you want?

4

No, I don’t. I want a yellow kite

3

Do you want this green kite?

5

Here you are

2

I want a kite

Hướng dẫn dịch

Xin chào! Bạn muốn gì vậy?

Tớ muốn một cái diều

Bạn có muốn cái diều màu xanh lá cây kia không?

Không, tớ không. Tớ muốn một cái diều vàng

Của bạn đây

4 (trang 148 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Ask and answer. (Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Do you want a ball? No, I don’t

Do you want a bike? Yes, I do

Do you want a doll? Yes, I do

Do you want a shirt? No, I don’t

Hướng dẫn dịch

Bạn có muốn một quả bóng không? Không, tớ không

Bạn có muốn một cái xe đạp không? Tớ có

Bạn có muốn một cái một con búp bê không? Có, tớ có

Bạn có muốn một cái áo sơ mi không? Không, tớ không

5 (trang 148 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and write. Use the words in the boxes. (Nhìn vào tranh và viết. Sử dụng các từ trong bảng)

Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

There are a lot of bananas

That’s a plane

Hướng dẫn dịch

Có rất nhiều chuối

Kia là một cái máy bay

6 (trang 148 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Write and say. (Viết và nói)

Tiếng Anh lớp 3 Units 5 - 8 Review | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dãn làm bài

Name: Linh

Age: 7

Favorite foods: chicken, fish, apples, coconut juice

Favorite toys: teddy bears, plane, jojo

Favorite clothes: skirt, dress, hat

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác