Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 1 trang 30 - 31 Tập 2 hay nhấtUnit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 1 trang 30 - 31 Tập 2 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 5 Unit 15 What would you like to be in the future? - Lesson 1 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Quảng cáo

Bài nghe:

a. - What would you like to be in the future, Tony?

- I’d like to be a pilot.

b. - Is that why you work out so much in the gym?

- Yes. Pilots have to be strong.

c. - So would you like to fly a plane?

- Yes, of course! There's only one problem.

d. - What's that?

- I'm scared of heights!

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

a. - Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai, Tony?

- Mình muốn làm phi công.

b. - Bạn sẽ lái máy bay chứ?

- Dĩ nhiên! Có duy nhất một vấn đề.

c. - Đó là lí do mà cậu luyện tập chăm chỉ trong phòng tập thể dục?

- Ừ. Phi công cần phái khỏe mạnh.

d. - Vấn đề gì vậy?

- Mình sợ độ cao!

2. Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

What would you like to be in the future? (Bạn muốn làm gì trong tương lai?)

I'd like to be a/ an ______. (Tôi muốn trờ thành một __________.)

a. What would you like to be in the future?

I'd like to be a pilot.

b. What would you like to be in the future?

I'd like to be a doctor.

Quảng cáo

c. What would you like to be in the future?

I'd like to be an architect.

d. What would you like to be in the future?

I'd like to be a writer.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một phi công.

b. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một bác sĩ.

c. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư.

d. Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một nhà văn.

3. Let s talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about what you would like to be in the future. (Hỏi và trả lời các câu hỏi về nghề nghiệp bạn muốn làm trong tương lai.)

What would you like to be in the future? (Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?)

I d like to be a/ an _______. (Tôi muốn trở thành một _________)

- What would you like to be in the future?

I’d like to be an accountant.

- What would you like to be in the future?

I'd like to be a singer.

- What would you like to be in the future?

I'd like to be a dancer.

- What would you like to be in the future?

I'd like to be an artist.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một kế toán viên.

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trở thành một ca sĩ.

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một vũ công.

- Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Tôi muốn trờ thành một nghệ sĩ.

4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu)

Bài nghe:

l.b 2. a 3. c

Tapescript (Lời ghi âm) ::

1. Tony: Hi, Mai. What are you doing?

Mai: I'm writing a short story.

Tony: Oh. What would you like to be in the future?

Mai: I'd like to be a writer. I'd like to write stories for children.

2. Tony: Would you like to be a teacher in the future, Linda?

Linda: No. I'd like to be an architect.

Tony: I see. You like drawing, don't you?

Linda: Yes, I do.

3. Linda: What would you like to be in the future, Phong?

Phong: I’d like to be a pilot. I would like to fly a plane.

Linda: So you have to study hard, right?

Phong: Yes, that's right.

Hướng dẫn dịch:

1. Tony: Chào Mai. Bạn đang làm gì thế?

Mai: Mình đang viết một câu truyện ngắn.

Tony: Ồ. Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mai: Mình muốn làm một nhà văn. Mình muốn viết truyện cho trẻ em.

2. Tony: Bạn có muốn làm giáo viên trong tương lai không, Linda?

Linda: Không. Mình muốn làm kiến trúc sư.

Tony: Mình hiểu. Bạn thích vẽ, đúng không?

Linda: Đúng vậy.

3. Linda: Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai, Phong?

Phong: Mình muốn làm phi công. Mình muốn lái máy bay.

Linda: Vậy bạn phải học hành chăm chỉ đúng không?

Phong: Ừ, đúng vậy.

5. Look and write. (Nhìn tranh và viết)

1. I'd like to be a teacher.

2. She'd like to be a doctor.

3. They'd like to be architects.

6. Let's sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

What would you like to be in the future?

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to be a teacher.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to be a nurse.

What would you like to be?

What would you like to be?

What would you like to be in the future?

I'd like to write stories for children.

Hướng dẫn dịch:

Bạn muốn làm nghề gì trong tuong lai.

Bạn muốn làm nghế gì?

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn làm giáo viên

Bạn muốn làm nghế gì?

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn làm y tá.

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì?

Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn viết truyện cho trẻ em.

Bài giảng: Unit 15 What would you like to be in the future? - Lesson 1 - Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-what-would-you-like-to-be-in-the-future.jsp