Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 trang 32 - 33 Tập 2 hay nhấtUnit 15 lớp 5: What would you like to be in the future?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 trang 32 - 33 Tập 2 hay nhất

Video giải Tiếng Anh 5 Unit 15 What would you like to be in the future? - Lesson 2 - Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại)

Quảng cáo

Bài nghe:

a. - What would you like to be in the future, Mai?

- I'd like to be a writer.

b. - Why would you like to be a writer?

- Because I d like to write stories for children.

c. - Would you like to be a writer too, Tony?

- No. I'd like be a pilot.

d. - A pilot? Why?

- Because I'd like to fly a plane.

Hướng dẫn dịch:

a. - Bạn muốn làm gì trong tương lai, Mai?

- Mình muốn làm nhà văn.

b. - Tại sao bạn muốn trở thành nhà văn?

- Vì mình muốn viết truyện cho trẻ em.

Quảng cáo

c. - Bạn cũng muốn trở thành nhà văn chứ, Tony?

- Không. Mình muốn làm phi công.

d. - Phi công ư? Tại sao?

- Bởi vì mình muốn lái máy bay.

2.Point and say. (Chỉ và nói)

Bài nghe:

Why would you like to be a_____?

(Tại sao bạn muốn trờ thành một ______?

Because I'd like to _____. (Bởi vì mình muốn______.)

a. Why would you like to be a nurse?

Because Td like to look after patients.

b. Why would you like to be a writer?

Because I'd like to write stories for children.

c. Why would you like to be a pilot?

Because I'd like to fly a plane.

d. Why would you like to be an architect?

Because I'd like to design buildings.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

a. Tại sao bạn muốn trở thành một y tá?

Bởi vì mình muốn chăm sóc các bệnh nhân.

b. Tại sao bạn muốn trở thành một nhà văn?

Bởi vì mình muốn viết truyện cho trẻ em.

c. Tại sao bạn muốn trở thành một phi công?

Bởi vì mình muốn lái máy bay.

d. Tại sao bạn muốn trở thành một kiến trúc sư?

Bởi vì mình muốn thiết kế các tòa nhà.

3. Let's talk. (Cùng nói)

Ask and answer questions about your future jobs (Hỏi và trà lời các câu hỏi về các công việc trong tương lai của bạn)

Gợi ý:

- What would you like to be in the future?

I'd like to be a teacher.

Why would you like to be a teacher?

Because I'd like to teach children.

- What would you like to be in the future?

I'd like to be a doctor.

Why would you like to be a doctor?

Because I'd like to help patients.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn trờ thành một giáo viên.

- Tại sao bạn muốn trở thành một giáo viên?

Bởi vì mình muốn dạy học cho trẻ.

- Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?

Mình muốn trở thành một bác sĩ.

- Tại sao bạn muốn trở thành một bác sĩ?

Bởi vì mình muốn giúp đỡ các bệnh nhân.

4.Listen and cicrle n, b or c. (Nghe và khoanh tròn a, b hoặc c)

Bài nghe:

1. c 2. a 3. b 4. c

Tapescript (Bài thu âm):

1. Linda: What would you like to be in the future, Trung?

Trung: I'd like to be an architect.

Linda: Why?

Trung: Because I would like to design buildings for my town.

2. Nam: Would you like to be a teacher, Mai?

Mai: No. I d like to be a nurse. I'd like to look after patients.

Nam: Working as a nurse is hard work.

Mai: Yes, I know. But I think I'll like it.

3. Linda: Would you like to be a singer or a footballer, Tony?

Tony: I'd like to be a pilot.

Linda: A pilot? Why?

Tony: Because I would like to fly a plane.

4. Mai: What would you like to be in the future, Tom?

Tom: Let me see. Oh, I'd like to be a farmer.

Mai: Farmer? Why do you like to be a farmer?

Tom: Because I'd like to work on a farm.

Hướng dẫn dịch:

1. Linda: Bạn muốn làm gì trong tương lai, Trung?

Trung: Mình muốn trở thành kiến trúc sư.

Linda: Tại sao?

Trung: Bởi vì mình muốn thiết kế các tòa nhà cho thị trấn của mình.

2. Nam: Bạn có muốn làm giáo viên không, Mai?

Mai: Không. Mình muốn làm y tá. Mình muốn chăm sóc bệnh nhân.

Nam: Y tá là công việc vất vả đó.

Mai: Mình biết. Nhưng mình nghĩ mình thích nó.

3. Linda: Bạn muốn trở thành một ca sĩ hay một cầu thủ, Tony?

Tony: Mình muốn làm phi công.

Linda: Phi công ư? Tại sao?

Tony: Bởi vì mình muốn lái máy bay.

4. Mai: Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai, Tom?

Tom: Để mình xem nào. Ồ, mình muốn làm một nông dân.

Mai: Nông dân ư? Tại sao bạn muốn trở thành một nông dân?

Tom: Bởi vì mình thích làm việc trên trang trại.

5.Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

1. nurse 2. look after 3. hospital 4. do 5. write

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn muốn làm gì trong tương lai?

B: Mình muốn trở thành một y tá.

A: Tại sao?

B: Bởi vì mình muốn chăm sóc các bệnh nhân.

A: Bạn muốn làm việc ở đâu?

B: Trong một bệnh viện ở vùng quê.

A: Bạn muốn làm gì trong thời gian rảnh?

B: Mình muốn viết truyện tranh.

6. Let's play. (Cùng chơi)

Pelmanism (Phương pháp học Pelman)

Bài giảng: Unit 15 What would you like to be in the future? - Lesson 2 - Cô Lê Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Các bài giải bài tập Tiếng Anh 5 khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-15-what-would-you-like-to-be-in-the-future.jsp