Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 15 lớp 5 Lesson 2 trang 32, 33 trong Unit 15: Our health Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 32 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Nam, hôm nay bạn thế nào?

- Tớ không khoẻ lắm. Tớ bị đau răng.

b.

- Bạn nên đến gặp nha sĩ, Nam.

- Ừ, tớ sẽ đi. Cảm ơn lời khuyên của bạn.

Quảng cáo

2 (trang 32 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a. You shoud go to the dentist. - Thanks for your advice.

b. You shoud have a rest. - Thanks for your advice.

c. You shoud drink warm water. - Thanks for your advice.

d. You shoud take some medicine. - Thanks for your advice.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn nên đến gặp nha sĩ. - Cảm ơn lời khuyên của bạn.

b. Bạn nên nghỉ ngơi đi. - Cảm ơn lời khuyên của bạn.

Quảng cáo

c. Bạn nên uống nước ấm. - Cảm ơn lời khuyên của bạn.

d. Bạn nên uống một ít thuốc. - Cảm ơn lời khuyên của bạn.

3 (trang 32 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

- What’s the matter?

- I have a sore throat.

- You shoud drink warm water.

- Thanks for your advice.

Hướng dẫn dịch:

- Có chuyện gì thế?

- Mình bị đau họng.

Quảng cáo

- Bạn nên uống nước ấm.

- Cảm ơn lời khuyên của bạn.

4 (trang 33 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and tick (Nghe và tích)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. a

2. b

Nội dung bài nghe:

1.

- You don’t look well. What’s the matter, Nam?

- I have a headache.

- Don’t watch lots of TV. You should have a rest.

- OK, I will. Thanks for your advice.

2.

- You look tired. What’s the matter with you?

- I have a toothache. It hurts.

- You should go to the dentist.

- That’s a good idea. Thanks for your advice.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Trông cậu không được khỏe. Có chuyện gì vậy Nam?

- Tớ bị đau đầu.

- Không xem TV nhiều. Cậu nên nghỉ ngơi một chút.

- Được, tớ sẽ làm. Cảm ơn lời khuyên của bạn.

2.

- Bạn trông có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì với bạn?

- Mình bị đau răng. Nó đau quá.

- Bạn nên đến nha sĩ.

- Đó là một ý kiến ​​hay. Cảm ơn lời khuyên của bạn.

5 (trang 33 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1.

A: What's the matter?

B: I have a headache. I don't feel very well.

A: You should take a medicine and have a rest.

B: Yes, I will. Thank you, Mum.

2.

A: I have a tootache. It hurts.

B: You should rinse your mouth with salt water, Mai.

A: ОK, Mum.

B: And you should go to the dentist.

A: That's a good idea. I'll go tomorrow.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Có chuyện gì thế?

B: Con bị đau đầu. Con cảm thấy không khỏe lắm.

A: Con nên uống thuốc và nghỉ ngơi.

B: Vâng, con sẽ làm vậy. Cảm ơn mẹ.

2.

A: Con bị đau răng. Nó đau quá.

B: Con nên súc miệng bằng nước muối đi Mai.

A: Vâng, mẹ.

B: Và con nên đến gặp nha sĩ.

A: Đó là một ý kiến hay. Ngày mai con sẽ đi.

6 (trang 33 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s play (Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 15 Lesson 2 (trang 32, 33) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 15: Our health hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên