Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 5 lớp 5 Lesson 1 trang 34, 35 trong Unit 5: My future job Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 34 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Kia là bố tớ.

- Ông ấy làm nghề gì?

- Ông ấy là một bác sĩ.

- Ngầu thật!

b.

- Cậu muốn làm gì trong tương lai?

- Tớ cũng muốn trở thành một bác sĩ.

Quảng cáo

2 (trang 34 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a.

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a firefighter.

b.

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a reporter.

c.

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a gardener.

Quảng cáo

d.

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a writer.

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Mình muốn trở thành lính cứu hỏa.

b.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Mình muốn trở thành phóng viên.

c.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Mình muốn trở thành người làm vườn.

d.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Mình muốn trở thành một nhà văn.

Quảng cáo

3 (trang 34 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a firefighter.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Mình muốn trở thành lính cứu hỏa.

4 (trang 35 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and number (Nghe và đánh số)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. c

2. a

3. b

4. d

Nội dung bài nghe:

1.

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a reporter.

2.

- In the future, what would you like to be?

- I’d like to be a gardener.

3.

- Would you like to be a firefighter in the future?

- A firefighter? No, I wouldn’t. I’d like to be a writer.

4.

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a firefighter. How about you?

- I’d like to be a firefighter, too.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Tớ muốn trở thành phóng viên.

2.

- Tương lai bạn muốn trở thành người như thế nào?

- Tớ muốn trở thành người làm vườn.

3.

- Tương lai bạn có muốn trở thành lính cứu hỏa không?

- Người lính cứu hỏa? Không, tớ sẽ không. Tớ muốn trở thành một nhà văn.

4.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Tớ muốn trở thành lính cứu hỏa. Còn bạn thì sao?

- Tớ cũng muốn trở thành lính cứu hỏa.

5 (trang 35 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. gardener

2. writer

3. to be – firefighter

4. would you like - reporter

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ thích cây và hoa. Tớ muốn trở thành người làm vườn trong tương lai.

2. Tớ thích đọc truyện. Tớ muốn trở thành nhà văn trong tương lai.

3. Bạn muốn trở thành gì trong tương lai? - Tớ muốn trở thành một lính cứu hoả.

4. Bạn muốn trở thành gì trong tương lai? - Tớ muốn trở thành một phóng viên.

6 (trang 35 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, complete and sing (Nghe, hoàn thành và hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. firefighter

2. writer

3. driver

Hướng dẫn dịch:

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

Bạn muốn trở thành ai?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tớ muốn trở thành lính cứu hỏa.

Tớ muốn trở thành một giáo viên.

Bạn muốn trở thành ai?

Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

Tớ muốn trở thành một nhà văn.

Tớ muốn trở thành một người lái xe.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5: My future job hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên