Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 5 lớp 5 Lesson 2 trang 36, 37 trong Unit 5: My future job Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 36 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Tớ muốn trở thành một bác sĩ.

- Ngầu thật!

b.

- Tại sao bạn trở thành một bác sĩ?

- Vì tớ muốn giúp mọi người.

Quảng cáo

2 (trang 36 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a.

- Why would you like to be a teacher?

- Because I’d like to teach children.

b.

- Why would you like to be a reporter?

- Because I’d like to report the news.

c.

- Why would you like to be a gardener?

- Because I’d like to grow flowers.

Quảng cáo

d.

- Why would you like to be a writer?

- Because I’d like to write stories.

Hướng dẫn dịch:

a.

- Tại sao bạn lại muốn làm giáo viên?

- Vì tớ muốn dạy trẻ em.

b.

- Tại sao bạn lại muốn làm phóng viên?

- Vì tớ muốn báo tin.

c.

- Tại sao bạn lại muốn trở thành người làm vườn?

- Vì tớ thích trồng hoa.

d.

- Tại sao bạn lại muốn trở thành nhà văn?

- Vì tớ thích viết truyện.

Quảng cáo

3 (trang 36 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

- Why would you like to be a teacher?

- Because I’d like to teach children.

Hướng dẫn dịch:

- Tại sao bạn lại muốn làm giáo viên?

- Vì tớ muốn dạy trẻ em.

4 (trang 37 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and tick (Nghe và tích V)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. a

2. b

Nội dung bài nghe:

1.

- What would you like to be in the future?

- I’d like to be a teacher.

- Why would you like to be a teacher?

- Because I’d like to help children.

2.

- Would you like to be a dentist?

- No, I woudn’t.

- What would you like to be?

- I’d like to be a writer.

- Why?

- Because I’d like to write picture books.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

- Tớ muốn làm giáo viên.

- Tại sao bạn lại muốn làm giáo viên?

- Vì tớ muốn giúp đỡ trẻ em.

2.

- Bạn có muốn trở thành nha sĩ không?

- Không, tớ không muốn.

- Bạn muốn trở thành ai?

- Tớ muốn trở thành một nhà văn.

- Tại sao?

- Bởi vì tớ thích viết sách tranh.

5 (trang 37 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1.

A: What would you like to be in the future?

B: I'd like to be a reporter.

A: Really? Why?

B: Because I like to talk to people.

2.

A: Look at the photo. I'd like to do this job in the future.

B: Amazing! Why would you like to be a gardener?

A: Because I like to plant trees and flowers.

B: What an interesting job!

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?

B: Tớ muốn trở thành một phóng viên.

A: Thật sao? Tại sao?

B: Bởi vì tớ thích nói chuyện với mọi người.

2.

A: Nhìn vào bức ảnh. Tớ muốn làm công việc này trong tương lai.

B: Thật tuyệt vời! Tại sao bạn lại muốn trở thành người làm vườn?

A: Bởi vì tớ thích trồng cây và hoa.

B: Thật là một công việc thú vị!

6 (trang 37 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s play (Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5: My future job hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên