Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 5 Lesson 1 trang 44, 45 trong Unit 6: Our school rooms Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 44 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Chào buổi sáng. Các bạn có thể cho mình xem trường các bạn không?

- Được, tất nhiên rồi. Đi nào!

b.

- Thư viện ở đâu?

- Nó ở tầng 2.

Quảng cáo

2 (trang 44 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

- Where’s the music room?

- It’s on the third floor.

- Where’s the computer room?

- It’s on the second floor.

- Where’s the library?

- It’s on the first floor.

- Where’s the art room?

- It’s on the ground floor.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

- Phòng nhạc ở đâu?

- Nó ở trên tầng ba.

- Phòng máy tính ở đâu?

- Nó ở trên tầng thứ hai.

- Thư viện ở đâu?

- Nó ở trên tầng đầu tiên.

- Phòng mỹ thuật ở đâu?

- Nó ở tầng trệt.

3 (trang 44 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Quảng cáo

Gợi ý:

- Where’s the computer room?

- It’s on the second floor.

Hướng dẫn dịch:

- Phòng máy tính ở đâu?

- Nó ở trên tầng thứ hai.

4 (trang 45 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and tick or cross (Nghe và đánh dấu tích V hoặc gạch chéo X)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. V

2. V

3. V

4. X

Nội dung bài nghe:

1.

- Where’s Class 5D?

- It’s on the ground floor.

2.

- Where’s the art room in your school?

- The art room? It’s on the third floor.

3.

- There’s a big music room in our school.

- Where is it?

- It’s over there on the second floor.

4.

- What do you do at break time?

- I read books at the library.

- Where is it?

- It’s on the third floor.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Lớp 5D đâu?

- Nó ở tầng trệt.

2.

- Phòng mỹ thuật ở trường bạn ở đâu?

- Phòng mỹ thuật à? Nó ở trên tầng ba.

3.

- Có một phòng âm nhạc lớn ở trường chúng ta.

- Nó ở đâu?

- Nó ở đằng kia trên tầng hai.

4.

- Bạn làm gì lúc giải lao?

- Mình đọc sách ở thư viện.

- Nó ở đâu?

- Nó ở trên tầng ba.

5 (trang 45 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. second

2. third

3. Where’s – ground floor

4. library – fourth

Hướng dẫn dịch:

1.

- Phòng máy tính ở đâu?

- Nó ở trên tầng thứ hai.

2.

- Phòng mĩ thật ở đâu?

- Nó ở trên tầng thứ ba.

3.

- Lớp 5A ở đâu?

- Nó ở tầng trệt.

4.

- Thư viện ở đâu?

- Nó ở trên tầng thứ bốn.

6 (trang 45 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Phòng nhạc ở đâu?

Nó ở tầng trệt.

Thư viện ở đâu?

Nó ở trên tầng đầu tiên.

Phòng máy tính ở đâu?

Nó ở trên tầng thứ hai.

Phòng mỹ thuật ở đâu?

Nó ở trên tầng ba.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 6: Our school rooms hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên