Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 5 Lesson 3 trang 48, 49 trong Unit 6: Our school rooms Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 48 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and repeat (Nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

2 (trang 48 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Circle, listen and check (Khoanh tròn, lắng nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. a

2. c

3. b

3 (trang 48 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s chant (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Tầng trên, tầng trên.

Chúng tôi đang đi lên lầu

Đến thư viện.

Chúng ta có thể đọc sách ở đó.

Tầng trên, tầng trên.

Ở tầng dưới, tầng dưới.

Chúng tôi đang đi xuống tầng dưới

Đến phòng mỹ thuật.

Chúng ta có thể vẽ tranh ở đó.

Ở tầng dưới, tầng dưới.

4 (trang 49 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and tick True or False (Đọc và đánh dấu Đúng hoặc Sai)

Quảng cáo

Our school is in the centre of New York City. It is big and beautiful. Our school has a computer room and a library. The computer room is on the second floor. You go upstairs, and it is on the left. The library is on the second floor, too. You go past the computer room, and it is on the right. The library is my favourite room. I often read books there at break time.

Hướng dẫn dịch:

Trường của chúng tôi nằm ở trung tâm thành phố New York. Nó to và đẹp. Trường chúng tôi có một phòng máy tính và một thư viện. Phòng máy tính ở trên tầng hai. Bạn đi lên lầu và nó ở bên trái. Thư viện cũng ở trên tầng hai. Bạn đi ngang qua phòng máy tính và nó ở bên phải. Thư viện là căn phòng yêu thích của tôi. Tôi thường đọc sách ở đó vào giờ giải lao.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

1. Trường có phòng máy tính.

2. Phòng máy tính ở bên trái.

3. Có thư viện ở tầng ba.

4. Bạn đi ngang qua phòng máy tính và có thể nhìn thấy thư viện ở bên phải.

Đáp án:

1. True

2. True

3. False

4. True

5 (trang 49 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s write (Hãy viết)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

6 (trang 49 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Project (Dự án)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 Lesson 3 (trang 48, 49) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 6: Our school rooms hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên