Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 8 lớp 5 Lesson 1 trang 56, 57 trong Unit 8: In our classroom Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Cả lớp, những cái này là gì?

- Chúng là những bản đồ.

- Tốt lắm.

b.

- Những bản đồ ở đâu?

- Chúng ở bên cạnh bảng.

- Đúng rồi.

Quảng cáo

2 (trang 56 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a. Where are the pencils? – They’re beside the book.

b. Where are the erasers? – They’re under the desk.

c. Where are the pictures? – They’re above the window.

d. Where are the pens? – They’re in front of the clock.

Hướng dẫn dịch:

a. Những cây bút chì ở đâu? – Chúng ở bên cạnh cuốn sách.

b. Những cục tẩy ở đâu? – Chúng ở dưới gầm bàn.

Quảng cáo

c. Những hình ảnh ở đâu? – Chúng ở phía trên cửa sổ.

d. Mấy cái bút đâu rồi? – Chúng đang ở trước đồng hồ.

3 (trang 56 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

Where are the schoolbags? – They’re under the desk.

Hướng dẫn dịch:

Cặp đi học ở đâu? – Chúng ở dưới gầm bàn.

Quảng cáo

4 (trang 57 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and tick or cross (Nghe và đánh dấu hoặc gạch chéo)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. V

2. X

3. V

3. X

Nội dung bài nghe:

1.

- Excuse me! Where are the rulers?

- They’re beside the notebooks.

- Thank you.

2.

- I can’t see the school bags. Where are they?

- They’re under the table.

- I see. Thanks.

3.

- Where are the picture?

- They’re above the window.

- Thank you.

4.

- Where are the pencils?

- They’re on the desk.

- Oh, I see. Thank you.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Xin lỗi! Những cái thước kẻ ở đâu?

- Chúng ở bên cạnh cuốn sổ.

- Cảm ơn.

2.

- Mình không thể nhìn thấy cặp sách. Chúng ở đâu?

- Chúng ở dưới bàn.

- Mình hiểu rồi. Cảm ơn.

3.

- Hình ảnh ở đâu?

- Chúng ở phía trên cửa sổ.

- Cảm ơn.

4.

- Những cây bút chì ở đâu?

- Chúng ở trên bàn.

- Ồ, mình hiểu rồi. Cảm ơn.

5 (trang 57 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. beside

2. are – erasers

3. erasers – under

4. Where - on

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Những cây bút ở đâu?

B: Chúng ở bên cạnh những cuốn sổ.

2.

A: Gọt bút chì ở đâu?

B: Chúng ở phía trước cục tẩy.

3.

A: Cục tẩy có ở trên bàn không?

B: Không, không phải vậy.

A: Chúng ở đâu?

B: Chúng ở dưới gầm bàn.

4.

A: Những bức ảnh ở đâu?

B: Chúng ở trên tủ sách.

A: Cảm ơn bạn.

6 (trang 57 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s sing (Hãy hát)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 57) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

Chúng ở đâu?

Bức tranh, bức tranh, bức tranh.

Những bức tranh ở đâu?

Bên cạnh bảng.

Bên cạnh bảng.

Chúng ở bên cạnh bảng.

Thước kẻ, thước kẻ, thước kẻ.

Những cái thước kẻ ở đâu?

Dưới ghế.

Dưới ghế.

Chúng ở dưới ghế.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: In our classroom hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên