Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 8 lớp 5 Lesson 2 trang 58, 59 trong Unit 8: In our classroom Tiếng Anh lớp 5 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 58 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Xin lỗi, đây là bút chì màu của bạn à?

- Không.

b.

- Bút chì màu này của ai?

- Nó của Linh.

- Cảm ơn bạn.

Quảng cáo

2 (trang 58 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen, point and say (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

a. Whose glue stick is this? – It’s Mary’s.

b. Whose crayon is this? – It’s Bill’s.

c. Whose set square is this? – It’s Nam’s.

d. Whose pencil sharpener is this? – It’s Mai’s.

Hướng dẫn dịch:

a. Keo dán này là của ai? – Là của Mary.

b. Bút chì màu này là của ai? – Là của Bill.

Quảng cáo

c. Bộ hình vuông này là của ai? – Là của Nam.

d. Cái gọt bút chì này là của ai? – Là của Mai.

3 (trang 58 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s talk (Hãy nói)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Gợi ý:

Whose crayon is this? – It’s Bill’s.

Hướng dẫn dịch:

Bút chì màu này là của ai? – Là của Bill.

Quảng cáo

4 (trang 59 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Listen and tick (Nghe và tích V)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1.

- Excuse me! Are they your crayons?

- Yes, they are.

- Where are my crayons?

- Look! They’re under the desk.

- Thank you.

2.

- Is it your set square?

- No, it isn’t.

- Whose set square is this?

- Let me see. It’s Linh’s.

Hướng dẫn dịch:

1.

- Xin lỗi! Chúng có phải là bút chì màu của bạn không?

- Đúng vậy.

- Bút chì màu của mình đâu?

- Nhìn đi! Chúng đang ở dưới bàn.

- Cảm ơn.

2.

- Đây có phải là bộ hình vuông của bạn không?

- Không, không phải vậy.

- Bộ hình vuông này là của ai?

- Hãy để mình xem. Là của Linh.

5 (trang 59 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

Đáp án:

1. It’s – under

2. Whose – Where’s – school bag

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Xin lỗi, đây là cặp sách của ai?

B: Đó là của Phương Nga.

A: Và cặp đi học của tôi đâu?

B: Nhìn này! Nó ở đó, dưới gầm bàn.

A: Cảm ơn bạn.

2.

A: Đây có phải là keo dính của bạn không?

B: Không, không phải vậy.

A: Keo dán này là của ai?

B: Đó là của Tom.

A: Keo dán của tôi đâu?

B: Nó ở đó, bên cạnh cặp sách.

6 (trang 59 Tiếng Anh lớp 5 Global Success): Let’s play (Hãy chơi)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59) | Tiếng Anh lớp 5 Global Success

(Học sinh thực hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8: In our classroom hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Mục lục Giải bài tập Tiếng Anh 5:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 | Soạn Tiếng Anh 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Tài liệu giáo viên