Unit 5 lớp 6: A closer look 2Unit 5: Natural wonders of the world

A CLOSER LOOK 2 (phần 1-8 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới)

GRAMMAR

Quảng cáo

1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F). (Vy đang đưa ra câu đố về những kỳ quan thế giới. Đọc các câu và đoán nếu chúng đúng thì ghi T (True) hoặc sai thì ghi F (False))

1. (T)2. (T)3. (F)4. (T)5. (T)6. (T)

2. Listen to Vy giving the answers to the quiz. Check your guesses. (Nghe Vy đưa ra câu trả lời cho câu đố. Kiểm tra sự phán đoán của em)

Bài nghe:

Tape script:

OK, everyone. Number one, ‘Mount Everest is the hightest moutain in the world’. That’s true. Number two, ‘Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam’. That’s also true! Number three, Niagara Falls is the hightest waterfall in the world’. That is true. Oh, wait. Sorry. That’s false. Next number 4, ‘Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam’, is true. Now number 5. ‘The Amazon is the widest river in the world’. That is true. But the longest river is the Nile. Finally, ‘The Sahara is the hottest desert in the world’. That is true too!

Quảng cáo

3. Underline all the words ending in -est in the quiz. (Gạch dưới tất cả những từ tận cùng bằng ‘-est’ trong câu đố)

Ở bài này các em nên xem lại cách dùng so sánh nhất (cao nhất) của tính từ ngắn (là tính từ có một âm tiết). Các em nên xem kỹ các cách dùng (các quy tắc), và sau đây sẽ cho một số ví dụ về một số tính từ, mà khi tính từ này tận cùng bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm: ta gấp đôi (viết thêm) phụ âm cuối rồi mới thêm est.

Ex: big —> biggest, hot —> hottest, fat —> fattest

4. Complete the table with the comparatives and superlatives. (Hoàn thành bảng sau với những tính từ so sánh hơn và cao nhất)

AdjectiveComparativeSuperlative
irregular adjective

good

bad

better

worse

best

worst

short adjective

tall

long

wide

large

hot

taller

longer

wider

larger

hotter

tallest

longest

widest

largest

hottest

Quảng cáo

5. Now Vy is talking about other amazing places. Complete the passage. (Bây giờ Vy đang nói về những nơi thú vị. Hoàn thành đoạn văn)

(1) hottest(2) hotter(3) coldest(4) coldest
(5) colder(6) biggest (7) highest(8) smaller

Hướng dẫn dịch:

Bạn đã biết Lybia ở châu Phi là qucíc gia nóng nhất trên thế giới không? Nó nóng hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Còn về quốc gia lạnh nhất? Nam Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới. Nó thậm chí lạnh hơn Nga. Sa mạc lớn nhất trên thế giới là Sahara. Và bây giờ bạn có biết ngọn núi cao nhất được gọi là núi Everest không? Bạn có biết nó nằm ở Nepal không? Nepal nhỏ hơn An Độ, nhưng mình nghĩ nó đẹp hơn.

6. Cut up some pieces of paper. Write the names of some famous places on them. (Cắt vài mảnh giấy. Viết tên của vài nơi nổi tiếng lên các mảnh giấy đó. Làm việc theo nhóm và đặt câu về những nơi này.)

Ha Long Bay. Vịnh Hạ Long. Ha Long Bay is in the North of Vietnam.

Opera House. (Nhà hát opera). - opera house is the most famous place in Autralia.

Amazon river. (Sông Amazon) - Amazon river is the widest one in the world.

7. Vy is giving Mai some feedback. Read underline the forms of must. (Vy đang cho Mai vài hồi đáp. Đọc và gạch dưới những dạng "must")

Geography Club Feedback:

Mai: You must arrive on time. It’s very important that you mustn’t be late. Plan to arrive 10 minutes early so that you are always on time.

Quảng cáo

8. Look at the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates. (Nhìn vào những nội quy lớp học bên dưới. Viết vài nội quy cho em và bạn học)

1. We must arrive on time.

2. We mustn't pick flowers in the school garden.

3. We must clean the board everyday

4. We mustn’t talk in class.

5. We must do homework

6. We mustn’t litter on the room floor.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta phải đến đúng giờ

2. Chúng ta không được ngắt hoa trong vườn của trường

3. Chúng ta phải lau bảng hàng ngày.

4. Chúng ta không được nói chuyện trong lớp.

5. Chúng ta phải làm bài tập về nhà.

6. Chúng ta không được xả rác lên sàn lớp học.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 5 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-natural-wonders-of-the-world.jsp