Unit 5 lớp 6: Looking backUnit 5: Natural wonders of the world

LOOKING BACK (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Label the things in nature you can see in this picture. (Đặt tên những thứ trong tự nhiên mà em có thể thấy trong các bức tranh sau)

Quảng cáo
Để học tốt tiếng anh 6 mới | Giải bài tập tiếng anh 6 mới
1. mountain2. waterfall 3. forest4. cave5. desert
6. lake 7. beach8. island 9. valley
Quảng cáo

2. Write the words. (Viết các từ)

Để học tốt tiếng anh 6 mới | Giải bài tập tiếng anh 6 mới
1. scissors2. sleeping bag 3. compass
4. flash-light/ torch5. pain killers6. Plaster
Quảng cáo

3. Fill the gaps in the following sentences. (Điền vào chỗ trông trong những câu sau)

1. hottest2. longest3. highest4. largest 5. best

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là sa mạc nóng nhất trên thế giới.

2. Mekong là con sông dài nhất Việt Nam.

3. Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam.

4. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam.

5. Chuyên đi tàu là trải nghiệm hay nhất trong cuộc đời tôi.

4. Match the name of a natural wonder in column A with a word/phrase in column B. 1 is an example. (Nối tên của một kỳ quan thiên nhiên trong cột A với một từ cụm từ trong cột B)

ABC
1. Everesta. bay1-d
2. Loch Lomondb. desert2-c
3. Ha Longc. freshwater lake3-a
4. Ayersd. mountain4-e
5. The Saharae. rock5-b

5. Work in pairs and practise the conversation below. Discuss all the natural wonders in 4 and any related information you know. (Làm việc theo cặp và thực hành bài đàm thoại sau. Bàn luận về tất cả những kỳ quan thiên nhiên trong phần 4 và bất kỳ thông tin liên quan nào mà các em biết.)

Hướng dẫn dịch:

A: Everest là gì?

B: Tôi nghĩ nó là ngọn núi cao nhất trên thế giới.

A: Loch Lomond là gi?

B: Tôi không biết. Bạn có biết không?

A: Có. Nó là hồ nước ngọt lớn nhất ở nước Anh.

Quảng cáo

6. Complete the dialogue. (Hoàn thành bài đàm thoại sau)

(1). must(2) must(3) must(4) must

Hướng dẫn dịch:

A: Thật nguy hiểm khi đi bộ đường dài ở đây. Bạn cần phải nói cho ai đó biết nơi bạn sẽ đi.

B: Vâng. Và phải mặc áo ấm. Ở đó lạnh lắm.

A: Đúng, và bạn phải mang theo điện thoại di động. Nó rất quan trọng.

B: Vâng, và tôi phải mang tất cả những thứ cần thiết theo bên mình.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 5 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-5-natural-wonders-of-the-world.jsp