Unit 6 lớp 6: Skills 2Unit 6: Our tet holiday

SKILLS 2 (phần 1-3 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. Mai and her mother are going shopping for Tet. Listen and tick (√) the things they will buy. (Mai và mẹ cô ấy đang đi mua sắm cho ngày Tết. Nghe và đánh dấu chọn những thứ mà họ mua)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. peach blossoms
2. banh chung
3. new clothes
4. a tie
5. sweets
6. fruit
7. chocolate biscuits

Nội dung bài nghe:

Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?

Mum: Yes, dear. We’ll buy a beautiful one.

Mai: And how many banh chung shall we buy?

Mum: We won’t buy banh chung, dear. This year, we’ll make them at home.

Mai: Wow .... I like cooking Banh Chung. I will help you with that.

Mum: Yes, sure. And I’ll buy some new clothes for you and your brother.

Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?

Mum: Yes, we’ll buy a new tie for him.

Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?

Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and ...

Mai: And some fruit ...

Mum: No dear, we shouldn’t buy fruit. It’s too early. We should wait until the 30th.

Mai: Yeah, Mum. And don’t forget to buy some chocolate biscuits for us.

Mum: No, I won’t, dear. I will buy you the most delicious biscuits.

Hướng dẫn dịch:

Mai: Mẹ ơi, chúng ta sẽ mua một nhánh hoa đào phải không?

Mẹ: Đúng vậy, con yêu. Chúng ta sẽ mua một cành đẹp.

Mai: Chúng ta sẽ mua bao nhiêu cái bánh chưng?

Mẹ: Chúng ta sẽ không mua bánh chưng. Năm nay, chúng ta sẽ làm chúng ở nhà.

Mai: Wow ... Con thích làm bánh chưng. Con sẽ giúp mẹ.

Mẹ: Được, chắc chắn rồi. Và mẹ sẽ mua một ít quần áo mới cho con và em trai của con.

Mai: Cảm ơn mẹ. Chúng ta cũng sẽ mua gì đó cho bố chứ?

Mẹ: Đúng vậy, chúng ta sẽ mua cà vạt mới cho bố con.

Mai: Chúng ta có nên mua thứ gì đó cho bà và ông?

Mẹ: Đúng vậy, tất nhiên, con yêu. Chúng ta sẽ mua cho họ một ít đồ ngọt và ...

Mai: Và một ít trái cây ...

Mẹ: Không con yêu, chúng ta không nên mua hoa quả. Quá sớm. Chúng ta nên chờ đến ngày 30.

Mai: Vâng, mẹ. Và đừng quên mua một số bánh quy sô-cô-la cho chúng ta.

Mẹ: Không, mẹ sẽ không quên. Mẹ sẽ mua cho con những bánh quy ngon nhất.

2. Listen again and write the names of the things they will buy for the people in column A. (Nghe lại một lần nữa và viết tên các thứ mà họ sẽ mua cho)

Quảng cáo

Bài nghe:

A. People B. Things

1. Mai and her brother (Mai và anh trai)

2. Mai’s dad (Ba Mai)

3. Mai’s grandparents (ông bà Mai)

some new clothes (quần áo mới)

a new tie (cà vạt mới)

some sweets (bánh kẹo)

Quảng cáo

3. Now write an e-mail to a friend about your Tet holiday. Include what you will and won't do. Also include things people should and shouldn't do. Use your notes from Speaking and the rest of the unit to help you. (Bây giờ viết email cho một người bạn nói về ngày Tết của em. Bao gồm những gì em sẽ làm và những gì em sẽ không làm, cả những gì mọi người nên làm và không nên làm. Sử dụng những ghi chú của phần Nói (Speaking) và phần còn lại của bài học để giúp em. )

Dear Louis,

Tet holiday is coming and I am very excited. My father and I will repaint the house this year. My mother will go shopping to buy somethings necessary for Tet. My mother usually buys sweets,fruits,apricot and peach blossoms,new clothes and other things. But we don’t buy fireworks because we will go to the My Dinh Square to wach fireworks. it’s so interesting.

During Tet, people usually get up early, dress beautifully clothes and make wishes for a happy year.

Ah,we don’t give a cat as a present for anyone because it is a symbol of poverty

How about your Tet?Tell me.

Write to me soon,

Love,

Giang

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Louis thân mến,

Tết sắp đến rồi và tớ đang rất háo hức về điều đó. Tớ với bô tớ sẽ sơn lại nhà năm nay. Mẹ tớ thường đi mua sắm những đồ cần thiết cho Tết. Mẹ tớ thường mua bánh kẹo, hoa quả,hoa đào và hoa mai,quần áo mới và các thứ khác. Nhưng chúng tớ không mua pháo hoa vì chúng tớ sẽ đến quảng trường Mỹ Đình để xem pháo hoa. Thật là thích.

À, chúng tờ không tặng mèo cho bất cứ ai bời vì điều đó là biểu tượng của nghèo đói.

Thế Tết của bạn thế nào?Cho tớ biết nhé!

Viết thư cho mình sớm nhé!

Thân,

Giang.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 6 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-our-tet-holiday.jsp